Hlavní obsah

Řidičák od 17 let, řízení s mentorem a po průšvihu test u psychologa. Pokrok, nebo nesmysl?

Foto: Michal Jirák

Stále jde jen o návrh zákona, tedy prozatím navrhované novinky neplatí

6. 9. 2022

Novela zákona o silničním provozu míří do připomínkového řízení, přičemž v rámci nových návrhů se mimo změny v bodovém systému řeší také možnost získání řidičáku od 17 let, řízení pod dohledem mentora a zapojení dopravních psychologů v případě vážného přestupku. Taky vás napadá hromada „ale“? Probrali jsme je s motoristickým expertem.

Článek

Do připomínkového řízení zamířila novela zákona o silničním provozu, která upravuje bodový systém a také přináší obrovskou novinku – možnost získání řidičáku na auto (B) už od 17 let, avšak s podmínkou následného řízení pod dohledem mentora.

Foto: Michal Jirák

Dnes můžete řidičák na B získat nejdříve v 18 letech. Návrh zákona ovšem počítá s věkem 17 let, avšak s jízdami pod dohledem mentora

Z původního návrhu naopak vypadlo znevýhodnění, že by mladí řidiči měli mít k dispozici pouze 6 trestných bodů, a nikoli 12 jako plnohodnotní šoféři.

Rovněž má platit, aby měl mladý řidič oprávnění jen takzvaně na zkoušku (po dobu 2 let). Tedy v případě vážného přestupku za 6 bodů, přestupku s automatickým zákazem řízení nebo trestného činu by dotyčný musel k dopravnímu psychologovi na odbornou přednášku a do autoškoly na evaluační jízdu se zaměřením na problematiku vyhnutí se vzniku nebezpečných situací.

Kdo může být mentor a co je evaluační jízda

Vlastnosti mentora?

  • Vyzrálá osobnost – držení oprávnění skupiny B min. 10 let
  • Bezúhonnost – držitel řidičského oprávnění v délce min. 5 let bez přerušení (bez odnětí atd.) a bez záznamu bodů v době zahájení a po celou dobu činnosti mentora
  • Dohledatelnost – zákonný zástupce nahlásí na úřad, registr řidičů zkontroluje podmínky a zapíše mentora k řidiči

Povinnosti mentora jsou obdobné povinnostem učitele v autoškole

  • Nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, povinnost podrobit se vyšetření ke zjištění ovlivnění alkoholu a jiných návykových látek
  • Jeho schopnost k výkonu činnosti mentora nesmí být snížena v důsledku zdravotního stavu, nemoci, …
  • Musí sedět vedle řidiče, věnovat se situaci v provozu a sledovat chování řidiče

Co je evaluační jízda?

Obsahuje celkem čtyři hodiny teorie-praxe-evaluace. Jedna hodina je o teorii zásad bezpečné a defenzivní jízdy se zaměřením na eliminaci vzniku nebezpečných situací. Další dvě a půl hodiny patří jízdě ve výcvikovém vozidle se zaměřením na problematiku vyhnutí se vzniku nebezpečných situací a poslední půl hodina je věnovaná podrobnému hodnocení řidiče. Celý tento proces provádí učitelé autoškoly s osvědčením jak pro výcvik, tak pro výuku

Za průšvih zpátky do učení

Rozhodně vás napadá řada možných „ale“, takže o nich jsme si popovídali s místopředsedou Asociace polygonů Pavlem Dušánkem.

Co si myslíte o možnosti doprovázeného řízení od 17 let, takzvaného L17 a řidičáku na zkoušku?

„Já jsem osobně nadšený, že tento návrh vznikl. L17 a řidičák na zkoušku je téma, které společně s Asociací autoškol řešíme od samého začátku a pevně doufáme ve zrod zákona.“

Foto: Autodrom Most

Pavel Dušánek má pod palcem rovněž Autodrom Sosnová

„Co se týká modelu L17, existuje určitě více variant a záleží na detailech zkoušky a následných krocích, bude-li rozdělena v čase a zdali bude jiná než u stávající zkoušky.“

„Rakouská varianta L17, jíž jsem zastáncem, se více zaměřuje na práci s mentorem, a dodává tak celému systému zajímavé komplementární efekty ve vzdělávání nejen mladých řidičů, ale i jejich mentorů. Považujeme za důležité, aby mentoři byli alespoň částečně kvalifikováni a zároveň v rakouské variantě vnímáme pozitivně ověření spolupráce mentora a autoškoly ve formě zkoušky v 18 letech.“

Foto: Jakub Misík

Podle Dušánka je důležité, aby byli mentoři alespoň částečně kvalifikovaní

V praxi to tedy funguje?

„Příklady v zemích, kde se systémy zavedly, ukazují, že je to dobrý nápad, který pomáhá bezpečnosti a vzdělání mladých řidičů. Protože jistotu v řízení získává řidič s najetým počtem kilometrů a mentor je osobou, která na tento výcvik dohlíží.“

„Určitě je nutná kontrola množství najetých kilometrů. Může totiž vzniknout situace, kdy řidič získá řidičský průkaz v rámci L17, avšak nenajede s mentorem žádné kilometry. Rakouský model má tento stav popsaný a kontrolovaný.“

Foto: Jakub Misík

Jak nejefektivněji nabýt řidičské zkušenosti? Jezdit, jezdit, jezdit…

„Osobně si myslím, že by L17 a řidičák na zkoušku měly být v dikci akreditovaných školících středisek autoškol.“

Jsou podmínky mentorů dle vás adekvátní? Vzpomeňme, že ten, kdo plní roli mentora, nemusí nutně umět řídit, znát křižovatky atd.

„Musíme si uvědomit, že řidič v L17 již je podle zkoušky řidičem a mentor není učitelem, je spíše pojistkou pro zdárné chování mladého řidiče. Osoba mentora by měla dohlížet na správné chování řidiče než na výuku. Ta je pořád dána výukou v autoškole a složenou zkouškou. Proto je potřeba se ptát, kdo řidiče bude vychovávat a jestli bude zkouška jiná pro řidiče L17.“

Foto: Michal Jirák

Mentor prý nemá být učitelem, ale pouze dohlížet na chování mladého řidiče

Chápeme návštěvu dopravního psychologa po závažném přestupku, nicméně místopředsedy Asociace polygonů jsme se zeptali, proč následnou evaluační jízdu mají dle návrhu zákona provádět učitelé autoškoly s osvědčením jak pro výcvik, tak pro výuku, a ne dopravní experti z polygonů.

„Kompletní předlohu zákona jsem nedostal, tak bych nerad spekuloval, ale určitě musí být ošetřeno, kdo a jak evaluační jízdy bude provádět. Nejde tu o polygony, ale o systém školitelů. Existují také akreditovaná školící střediska autoškol.“

„Nedokážu si představit, že evaluační jízda a následný rozbor bude probíhat bez učebny a technického vybavení. Osobně vidím problém v rozdílu evaluační jízdy v okresním městě a příkladem v Praze.“

Foto: Jakub Misík

Za velký průšvih by měl mladý řidič mít za povinnost jít za odborníkem na dopravně-psychologickou přednášku a na evaluační jízdu do autoškoly

„I Asociace autoškol dle mých informací doporučovala zakomponovat do tzv. řidičského průkazu na zkoušku tři aktivity, tedy evaluační jízdy v autoškole, dopravně psychologický workshop a praktické zkušenosti na polygonu. Právě po vzoru projektu Start Driving (bezplatné řidičské kurzy pro mladé), kde se ukázala právě kombinace všech těchto činností jako velmi hodnotná.“

Skutečně je rozumné řešit evaluační jízdy v autoškolách?

„Evaluace řidiče je určitě důležitá nejen u mladých, začínajících řidičů. Důležité je, co evaluace ukáže a jak se bude řešit náprava. Zde by mělo být určitě místo pro polygony a cvičiště. Rakouský model, kde jsou cvičiště a polygony nedílnou součástí výuky, je podle mě priorita a změna výuky motocyklistů to ukázala.“

Foto: Michal Jirák

Bude autoškola tím pravým místem k nápravě vážně chybujícího mladého řidiče?

„Na závěr je potřeba říci, že ve všech krajích zavedení systému L17 nevyřešilo všechny problémy spojené s mladými začínajícími řidiči, ale rozhodně nenásilně a dobrovolně přispělo k částečnému zlepšení stavu. Tak proč se tomu bránit i u nás?“

Komentář autora

Mentor by měl být skutečným odborníkem

Myslím si, a nebudu jediný, že osoba vedená jako mentor by měla absolvovat pravidelné dopravní vzdělávání na akreditovaném pracovišti výcvikového centra (polygon). Takový člověk musí znát nejen předpisy, ale rovněž křižovatky, základy techniky či jak se správně zachovat v krizi.

Foto: Jakub Misík

Podle nás by měl mít mentor nadstavbové vzdělání včetně znalosti chování v krizích

Vzdělání v autoškolách není vždy dostatečné a reálný provoz skutečně není cvičná plocha nebo videohra. Bohužel řada dospělých řidičů nezvládá ani elementární dopravní základy včetně chování, takže představa, že někdo takový dělá mentora nebo snad vychovává… Hovoří se též o rakouském modelu, leč česká a rakouská mentalita je zkrátka odlišná. Odlišná, nikoli lepší, nebo horší.

Výlet ve výcvikovém autě

Foto: Michal Jirák

Evaluační jízda v autoškole? Stovky možností a stovky různě vzdělaných lektorů se stovkami různých přístupů k věci

Jelikož je kvalita autoškol v Česku velice rozdílná, myslím si, že by evaluační jízdy měly provádět pouze akreditované polygony, kterých je aktuálně v Česku devět, případně nadstavbově dovzdělaní lektoři autoškol. Rovněž samotné provedení by mělo mít formu výcvikového kurzu, a nikoli 2,5hodinové projížďky ve vozidle autoškoly.

Ta totiž řidičům nic moc nedá, neukáže jim následky nepřiměřeně rychlé jízdy na různých površích s různou adhezí, nezkusí si práci ABS, stabilizace nebo zvládnutí smyku. V reálné praxi nepochopí, že se vzrůstající rychlostí neroste dráha potřebná k zastavení lineárně, ale násobně.

Foto: Michal Jirák

Za nás jsme za praktickou nápravu hříšníka na polygonech, kde si v praxi vyzkouší, co v reálu hrozí. Jízda ve vozidle autoškoly mu nic nedá

Z návrhu totiž skoro vyplývá, že k nápravě hříšníka postačí „pohovor s psychologem a výlet v autě autoškoly“, což mně nedává úplně smysl. Nebo vám snad ano?

A co si o tom myslíte vy? Je řízení od 17 let pod vedením mentora splňujícího předlohou navrhované požadavky správná cesta? Hlasujte v anketě níže a dejte nám vědět svůj názor také do komentářů pod článkem.

Řízení od 17 let pod dozorem mentora, který plní požadavky dle současného návrhu zákona, mi přijde jako?
Dobrý a přínosný nápad, který bude fungovat
14 %
Nápad asi dobrý, ale bojím se praktické realizace
15,1 %
Dobrá cesta, ovšem podmínky pro mentory musí být daleko přísnější
1,1 %
Spíše snový pokus napodobit Rakousko, který by fungoval jen s opravdovými odborníky na místě mentorů
0,7 %
Více méně nesmysl, co u nás nebude fungovat.
60,3 %
Další byznys model, který má z lidí vytahat peníze
8,8 %
Celkem hlasovalo 451 čtenářů.

Reklama