Hlavní obsah

Řidičák na motorku v praxi: Není to pohodička, zapotíte se

Foto: Michal Jirák

Řidičák na motorku není jen tak. Dělí se totiž na čtyři skupiny a cesta k vysněné kartičce určitě není pohodová

3. 8. 2020

Abyste dostali „papíry“ na motorku, musíte projít podobným procesem jako při získávání řidičáku skupiny B. Hlavní rozdíly však pocítíte při praktických několikafázových závěrečných zkouškách, kde rozhodně nečekejte pohodičku. Zjistili jsme, jak to dnes chodí v moderní autoškole a co vše potřebujete k vytouženému oprávnění na motocykl.

Článek

Motocykly patří mezi celosvětově oblíbené a cenově dostupné dopravní prostředky. Vzhledem k rozmanitosti tržní nabídky si můžeme užívat kdejaké „prskolety“ nebo vyzývat na rychlostní souboje supersporty za miliony. Cesta k legálnímu užívání motorky na veřejných komunikacích v Česku začíná v autoškole a rozhodně nejde o pohodovou záležitost. Svobodu jednostopého vozidla si musíte zasloužit a potom užít.

Foto: Michal Jirák

Cesta k získání řidičáku na motorku není snadná, zvláště pak, pokud jdete po vyšších kubaturách

Zajímá vás, jak to dnes vypadá v moderním výukovém centru a co vše potřebujete pro získání řidičského oprávnění na motocykl? Zaskočili jsme za zkušeným lektorem Jaroslavem Hrůzou z královéhradecké autoškoly J, která má pro výcvik budoucích motorkářů patřičné zázemí i stroje.

Foto: Michal Jirák

Možná vás to překvapí, ale během výcviku a zkoušek přijdou na řadu kužely i vozidlo autoškoly

Než se vrhnete do víru kurzů, musíte k originální přihlášce přiložit ještě posudek o zdravotní způsobilosti od praktického nebo dětského lékaře. Autoškola vás poté zaregistruje a vy získáte evidenční číslo a číslo kurzu. Oproti „papírům“ na auto je tu však pár podstatných změn. Řidičáky na motorku se totiž dělí do čtyř různých skupin, přičemž každá z nich má svoje pravidla, možnosti i podmínky.

Skupina AM

Zahájit výcvik skupiny AM smíte už od 14 let, avšak výhradně se souhlasem zákonného zástupce, který musí na přihlášku připojit svůj ověřený podpis. K závěrečným zkouškám pak můžete přistoupit až po dovršení věku 15 let a jednoho dne.

Foto: Michal Jirák

Zahájit výcvik pro získání řidičáku skupiny AM lze už od 14 let, nicméně ke zkouškám vás pustí až den po 15. narozeninách

S řidičákem skupiny AM lze samostatně řídit vozidla s konstrukční rychlostí do 45 kilometrů za hodinu. U dvoukolových platí omezení objemu spalovacího motoru do 50 kubických centimetrů, případně elektromotoru do výkonu 4 kW. U tříkolových je objem benzinového motoru omezen na 50 kubických centimetrů a výkon ostatních motorů do 4 kW.

Foto: Michal Jirák

Nejvyšší konstrukční rychlost vozidel spadajících do skupiny AM je 45 kilometrů za hodinu

Do této sekce patří i čtyřkolová vozidla o hmotnosti v nenaloženém stavu maximálně 350 kilogramů s benzinovým motorem do objemu 50 kubických centimetrů nebo jiným motorem o výkonu nejvýše 4 kW.

Skupina A1

Na získání oprávnění k řízení vozidel skupiny A1 se můžete v autoškole začít připravovat už od 15 let, avšak v den připuštění k závěrečné zkoušce vám musí být nejméně 16 let a jeden den. Znovu je potřeba podpis zákonného zástupce na přihlášku, ovšem už bez nutnosti ověření.

Foto: Michal Jirák

Vozidla spadající do skupiny A1 si legálně a bez dozoru užijete až po dovršení věku 16 let a získání příslušného řidičáku

Mezi omezení této skupiny patří objem spalovacího motoru vozidla do 125 kubických centimetrů a nejvyšší výkon 11 kW (s poměrem výkonu a hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg). Vozidlo smí být vybaveno i postranním vozíkem. V případě tříkolek je povolený nejvyšší výkon motoru 15 kW (cca 20 koní).

Motocykly s objemem motoru do 125 kubických centimetrů a výkonu 11 kW, pokud je stroj vybaven automatickou převodovkou, můžeme navíc řídit i s klasickým řidičským oprávněním na auto (sk. B)

Skupina A2

Poměrně zajímavější stroje s postranním vozíkem nebo bez něj smíte v rámci výcviku legálně osedlat už v 17 letech, nicméně finální zkoušku můžete zahájit až po dovršení plnoletosti (18 let) a jednoho dne navíc. Legislativa v tomto případně omezuje výkon motoru vozidla, a to na nejvýše 35 kW (cca 47,6 koně). Platí zde opět omezení poměru výkonu a hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg a předmětný stroj navíc nesmí být upraven z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Foto: Michal Jirák

Motocykly na A2 mají výkon omezený na nejvýše 35 kW a musí splnit také další podmínky

Jestliže je žadatel o řidičák skupiny A2 držitelem oprávnění skupiny A1 déle než dva roky, musí složit pouze doplňkovou zkoušku z jízdy. Pakliže má dotyčný „noty“ na A1 méně než dva roky, musí pro získání A2 projít celým výcvikem, avšak ve zkrácené formě.

Foto: Michal Jirák

Jestliže vlastníte oprávnění skupiny A1 déle než dva roky, pak vám stačí pro získání řidičáku na A2 pouze doplňková zkouška z jízdy

Skupina A

Královská skupina bez omezení výkonu i objemu motoru je motorkami nepolíbeným nováčkům přístupná až od 24 let. Tedy opět smíte kurz začít ve 23 letech, nicméně zkoušku lze právoplatně složit až po dosažení věku 24 let a jednoho dne.

Foto: Michal Jirák

Řidičák na motorku bez omezení lze získat po dovršení věku 24 let, ale také už ve 20 letech, pokud máte řidičák pro skupinu A2 déle než dva roky

Nicméně pokud vlastníte řidičák skupiny A2 déle než dva roky, pak děláte pouze doplňkovou zkoušku z jízdy. Teoreticky tak může za řídítka nejsilnějších mašin legálně usednout 20letý adolescent. Znovu je zde možnost připojení postranního vozíku.

Pokud vám je nad 24 let a jste držiteli řidičského oprávnění skupiny A2 méně dva roky, musíte pro získání plnohodnotného A absolvovat výcvik ve zkrácené formě.

Foto: Michal Jirák

Nejsilnější mašiny nejsou vhodné pro každého. Úplným nováčkům se doporučuje začít raději na nižších kubaturách

Do skupiny A spadají také tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW (cca 20 koní), která lze legálně řídit i s oprávněním skupiny B, a to už v 21 letech.

Základy teorie i praxe

Jako v klasické autoškole na „béčko“ se ani při výcviku na motorku nezbavíte teorie. Během této části výuky se čerství žadatelé učí dopravní předpisy, značení, situace, zásady bezpečné jízdy, ovládání vozidla, techniku i zdravovědu. Plnohodnotná praxe pak disponuje celkově 13hodinovým fondem, přičemž každá tato hodina trvá 45 minut reálného času.

Foto: Michal Jirák

V některých autoškolách absolvujete první praktickou hodinu na trenažeru

V praktické výuce tak čeká na žáky jedna hodina na motocyklovém trenažeru (nebo výcvik na místě odděleném od reálného provozu, např. na polygonu), čtyři hodiny v minimálním provozu s nácvikem první části praktické závěrečné zkoušky, tři hodiny jízd ve středním provozu a zbylých pět hodin zahrnuje maximální provoz i přípravu na druhou část praktické závěrečné zkoušky. Nutno dodat, že žák musí být na pozemních komunikacích vždy označen písmenem L na svrchním oděvu, a to vpředu i vzadu.

Foto: Michal Jirák

V reálném provozu musí být žák vpředu i vzadu označen písmenem L na svrchním oděvu

Jdeme do finále

U standardního kurzu je nutné nejprve absolvovat písemnou část závěrečné zkoušky, která zahrnuje 25 z 856 náhodně vybraných otázek. K úspěšnému dokončení testu potřebujete minimálně 43 z 50 bodů.

Praktická „závěrečka“ se dělí na dvě části. První řeší kontrolu vozidla před jízdou, funkčnost osvětlení, technický stav a povinnou motocyklovou výbavu, která musí obsahovat motolékárničku.

Foto: Michal Jirák

Povinná motocyklová výbava zahrnuje motolékárničku. Dříve byla součástí i náhradní pojistka

Druhá sekce patří k náročnějším. Prvně totiž zahrnuje jízdní zkoušky na schváleném místě s danými parametry (např. polygon), kde žák předvede svoje schopnosti na motorce ve dvou částech.

Foto: Michal Jirák

Při takzvané pomalé zkoušce žák například dokazuje, že zvládne parkování

Během té pomalé zkoušený manipuluje s motocyklem do rychlosti cirka 10 kilometrů za hodinu, provádí různé manévry a parkuje. V rychlé části jde o prokázání schopností k ovládání stroje při vysokých rychlostech, ale také se tu řeší úhybné manévry i krizové (panické) brzdění. Pokud tohle žák zvládne, jde do úplného finále.

Foto: Michal Jirák

Takzvaná rychlá zkouška zahrnuje také dynamický slalom

Závěrečnou sekci plně vede zkušební komisař, který buď sedí ve vozidle autoškoly nebo na dalším motocyklu a celou zkoušku ovládá dálkově přes oddělené komunikační zařízení.

Foto: Michal Jirák

Úplné finále řídí zkušební komisař dálkově, dost často z vozidla autoškoly

Jakmile projdete i tímhle testem, máte vyhráno. Autoškola vám předá patřičné dokumenty, které zanesete s žádostí o vydání řidičského průkazu na libovolný úřad s rozšířenou působností. Nováčci si na růžovou kartičku počkají 20 dnů. Matadoři, kteří už nějaké oprávnění vlastní, mohou zažádat o zrychlený proces. Tehdy získají svoje „noty“ už za pět pracovních dnů.

Názor experta

Na úplný závěr jsme vybrali pár aktuálních motocyklových témat a zeptali se odborníka Jaroslava Hrůzy na jeho názor.

Vítáte povinnou přítomnost systému ABS u vybraných motocyklů?

Ano, vítám. V dnešním náročném provozu a při těchto podmínkách je to už nezbytné.

Foto: Michal Jirák

Vybrané motocykly už musí být povinně vybaveny systémem ABS

Proč podle vás přibývá smrtelných nehod motorkářů?

Hodně je to o myšlení motorkáře, ale i všech účastníků silničního provozu. Občas se i (ne)pobavím, když se dozvím, že si dotyčný dělá řidičák na motorku jen proto, aby měl jeho otec radost. Nebo když zjistím, že někteří žáci neumí jezdit ani na kole, ale hrnou se za řídítka motocyklu.

Změnil byste něco na současných pravidlech pro získání řidičáku na motorku?

Samozřejmě. Kurz pro získání oprávnění je velmi krátký. Osobně bych ho doplnil o další povinné vzdělávání. Znemožnil bych žadatelům získání oprávnění skupiny A bez předchozích zkušeností na stroji s nižší kubaturou. Myslím si také, že by každý motorkář měl absolvovat dopravně psychologické vyšetření.

Foto: Michal Jirák

Podle Jaroslava Hrůzy by měl každý budoucí motorkář absolvovat dopravně psychologické vyšetření

Naopak ostatní řidiči by za neukázněnost nebo ohrožení motorkáře měli dostat daleko vyšší tresty. S tím souvisí i absence jízd alespoň na skútru při získávání řidičského průkazu skupiny B. Každý šofér auta by měl být seznámen s pocity motorkářů minimálně ve formě výcviku na nejzákladnější jednostopé mašině.

Většina z vás vlastní spíše řidičák na auto (B), a proto se ptáme, jak vnímáte řidiče motocyklů vy? Budeme rádi za vaše názory v komentářích a anketě pod článkem.

Jak vnímáte jako řidiči automobilů motorkáře?
S respektem, uhýbám jim
42,7 %
Beru je jako každé jiné řidiče
48,8 %
Bojím se jich, jezdí jako blázni
4,4 %
Mám výkonné auto, závodním s nimi
2 %
Motorkáři nemají na silnicích co pohledávat
2,1 %
Celkem hlasovalo 4441 čtenářů.

Reklama