Hlavní obsah

Když jde o život: Uvíznout na přejezdu může každý, zachovejte klid a pamatujte, že závory nejsou zeď

Foto: Shutterstock / Karel Pesorna
24. 1. 2023

Pro většinu z nás jsou to zcela nepochopitelné nehody a situace a myslíme si, že se nám nikdy nic takového nemůže stát. Jenže stačí chvilka nepozornosti a i zkušený řidič se ocitne vlastní vinou v této velmi nepříjemné (a hlavně nebezpečné) situaci.

Článek

V posledních letech se u nás stane každoročně 150 až 200 nehod na železničních přejezdech, které z jedné třetiny končí tragicky a jen výjimečně se obejdou zcela bez zranění. K naprosté většině z nich dochází vinou řidiče silničního vozidla. Rozhodně to tak nejsou ojedinělé případy a dochází k nim statisticky obden.

Všichni si vždy ťukáme na čelo a říkáme si, jak je vůbec možné, že někdo vjede na přejezd, když na něm svítí výstražná světla, jsou spuštěné závory anebo je vidět blížící se vlak. Světe div se, stát se to může opravdu nechtěně a nemusí jít o úmysl.

Jak může někdo vjet na přejezd a uvíznout na něm?

Pořád čteme o tom, že řidiči na přejezd vjíždějí úmyslně a riskují, protože nechtějí čekat, ale spíše v tom bude prostá nepozornost a hlavně špatný odhad situace. Někde se třeba může pohybovat přes přejezd kolona, a pokud uděláte tu chybu, že se vecpete na přejezd, aniž byste ho mohli celý přejet (stejně jako se nemá vjíždět do křižovatky, pokud ji nemůžete projet), máte na malér zaděláno. Nemusí se tak jednat o úmysl a riskování, ale prostě o zcela obyčejnou řidičskou chybu z nepozornosti.

Foto: Shutterstock / Vojtech.Postulka

Pro přejezdy platí to samé co pro křižovatky: je zakázáno na ně vjíždět, pokud je nemůžete bezpečně s vozem či celou soupravou projet. Pozor tedy v pomalu se sunoucích kolonách na velkých několikakolejných přejezdech hlavně ve městech

Poměrně významný vliv může mít i počasí a světelné a rozhledové podmínky. Většina nehod se nestává jen z jedné příčiny, spíše se jedná o kombinaci více faktorů. Představte si situaci, kdy jedete ráno nebo večer proti nízkému slunci, máte upatlané nebo zapařené čelní sklo a ještě máte nahlas puštěnou hudbu nebo zrovna telefonujete či koukáte do navigace (což vaši pozornost dále snižuje). Akustické varování železničního přejezdu neslyšíte a ta červená výstražná světla nevidíte. Snadno se vám tak stane, že v momentě, kdy jste na přejezdu, začnou závory padat dolů.

Foto: Shutterstock / Jaromir Chalabala

Divili byste se, jak snadné je výstražná světla přehlédnout. Stačí, když řidič nevěnuje řízení dost pozornosti, jsou špatné rozhledové podmínky a má třeba špinavé čelní okno

To se najednou řidič probudí a automaticky dupne na brzdu. Ale chvíli mu trvá, než si vlastně uvědomí, kde je a co se stalo. A už ubíhá drahocenný čas. Roste napětí a ve stresu pak řidič udělá spoustu dalších, na první pohled naprosto nepochopitelných chyb. Třeba mu zhasne motor a nezvládne ve stresu znovu nastartovat (protože si neuvědomí, že musí třeba stisknout spojku). Vy se teď smějete, ale pod tlakem dělají lidé zvláštní chyby. Jenže co teď s tím?

VÍTE, ŽE…

Na přejezd smíte vjet, nejen když se zvednou závory, ale dokonce až po zhasnutí červených výstražných světel!

Na vícekolejných tratích se totiž může ve stejném traťovém segmentu pohybovat další vlaková souprava a závory se sice již zvedají, ale brzy se zase mohou spustit, a tak zůstanete na přejezdu uvěznění.

Co dělat, když zastavíte na přejezdu

Jestli máte pocit, že vozidlo má opravdu technickou poruchu a nejde s ním pohnout, na nic nečekejte a se všemi cestujícími utečte pryč od auta mimo přejezd. Pak volejte na na tísňovou linku 112 a sdělte číslo přejezdu (bývá na tabulce na signalizačním zařízení přejezdu) – ale než to stihnete udělat, nejspíš už vlak přijede. Pokud je trať v oblouku nebo nejsou dobré rozhledové podmínky, běžet proti vlaku a mávat na něj (stejně nevíte, ze které strany přijede) je celkem zbytečné. Rozjetý vlak brzdí několik stovek metrů. Platí ale, že nebezpečné kusy železa, které vlak při takové srážce vystřelí do prostoru, poletí po směru jízdy soupravy.

Foto: Správa železnic

Pokud byste s autem uvízli na přejezdu například kvůli technické poruše nebo nehodě a nešlo s ním pohnout, ihned zavolejte na linku 112, stručně popište situaci a hlavně nahlašte číslo přejezdu. Každý má své, je to stejná tabulka jako na této fotce (tento přejezd tak má číslo P2129). Dispečink tak bude vědět, na které trati je potřeba omezit nebo zastavit provoz a kam poslat pomoc

Závora není zeď

Závory přejezdů jsou konstruované tak, aby bylo možné je snadno jednou rukou nadzvednout a v případě potřeby vozem poměrně snadno prorazit.

Nejlepší řešení? Prostě se rozjeďte a závorou projeďte. Sice si trochu poškrábete kapotu, sloupky a střechu, ale pořád je to méně škod, než kdyby vás smetl rozjetý vlak. To platí i pro dodávky, nákladní auta a autobusy, u kterých tvar karoserie zřejmě způsobí, že se závora zlomí. Závoru může zlomit i nepozorný cyklista, takže se nebojte, že by ji nezlomilo dvoutunové auto nebo naložený náklaďák. Výsledné škody budou násobně menší, než kdybyste nechali stát auto na přejezdu. O zranění nebo úmrtí při případné kolizi raději ani nemluvíme.

Foto: Shutterstock / Karel Pesorna

Na tratích železničních koridorů mohou v některých úsecích vlaky jezdit až 160 km/h. Od spuštění závor do projetí vlaku to mnohde trvá jen pár desítek sekund

Závoru lze také nadzvednout, ale než se váš spolujezdec odpoutá, než vystoupí z auta, než doběhne k závoře… to může být třeba dvacet, třicet sekund, které k dispozici spíše nemáte. Rozhodně ne na vytížených vícekolejných železničních koridorech, kde interval mezi spuštěnými závorami a rychle projíždějícím vlakem (na přejezdech u nás mohou vlaky jet až 160 km/h, takže každou sekundu urazí ten vlak přes 44 metrů) bývá právě jen maximálně pár desítek sekund.

Co dělat pak?

Je to stresová situace a není vůbec vyloučeno, že pak nebudete potřebovat profesionální pomoc. Taková situace může člověka rozrušit a stejně nebude dlouho schopný bezpečně pokračovat v jízdě. Lze doporučit na bezpečném místě zastavit a přivolat pomoc – tísňová linka má číslo112 a svou pozici udáte podle unikátního čísla na tabuli na přejezdu.

Pokud dojde k poškození závor, je potřeba věc ohlásit Policii. Kdybyste ujeli, mohlo by to být totiž kvalifikováno jako ujetí od nehody (či nezastavení po nehodě), za což hrozí pokuta příkazem na místě do 5 000 Kč, 7 bodů v bodovém systému řidiče a zákaz řízení na 6 měsíců až jeden rok, pokud to uděláte dvakrát do roka. Navíc dnes jsou všude (a hlavně kolem přejezdů) kamery.

Tak jako tak je tohle velký problém, protože nedovolená jízda přes železniční přejezd (v rozporu s §29, odst. 1 zák. 361/2000 Sb.) je podle českého bodového systému závažný přestupek, který lze řešit jen ve správním řízení s pokutou do 5 000 korun, ale především 7 trestnými body a automaticky zákazem řízení na 1 až 6 měsíců.

Ještě si připomeňme, co říká § 29 zákona 361/2000 Sb.:

(1) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory, d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem, f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.

Takže ano, i skutečnost, že se vecpete na přejezd v koloně, aniž byste ho mohli bezpečně bez zastavení projet, je porušení zákona, za které vám hrozí výše zmíněná pokuta. V okamžiku, kdy spadnou závory, vám však může hrozit ještě něco daleko horšího, tak buďte opatrní.

Reklama