Hlavní obsah

Co je to „Disco crash“, proč jde o velký malér hlavně u mladých řidičů a jak mu předejít?

Foto: Michal Sakař

Diskotéka a strom? Jak jen spolu tyhle dva pojmy souvisí…

4. 10. 2022

Když se řekne „Disco crash“, patrně si představíte třeba nehodu na diskotéce nebo havarovaný vůz nějakého diskžokeje. Tento neblahý fenomén má však jiný a nutno dodat daleko závažnější význam, přičemž jeho následky jsou častokrát tragické. Takže o co vlastně jde a jak tomuto nebezpečí hrozícímu hlavně mladým řidičům předcházet?

Článek

„Disco crash“ skutečně není pojmem značícím kolizi na diskotéce nebo dopravní nehodu nějakého diskžokeje, byť s touto tematikou úzce souvisí. Pod tímto anglickým výrazem, volně přeložitelným jako „diskotéková nehoda“ se skrývá událost, kdy automobil plný lidí narazí do stromu.

Foto: Michal Sakař

Disco crash je událost, kdy automobil plný lidí narazí do stromu

Možná si říkáte, jak výše popsaná bouračka souvisí s diskotékou? Název odkazuje na modelovou situaci, kdy se parta mladých lidí vrací vozem z obecní zábavy po silnicích druhých a třetích tříd domů.

Je po půlnoci, posádka včetně řidiče může být rozjařená, anebo naopak společensky zmožená, všude kolem je tma, možná i prší. Se započtením faktu, že samotný mladý řidič nemá tolik zkušeností, počet potenciálních příčin možné nehody strmě stoupá. A pokud je šofér ještě pod vlivem únavy, alkoholu či omamných/psychotropních látek, míra rizika maléru atakuje nejvyšší hranice.

Foto: Michal Jirák

Jakmile do hry vstoupí alkohol, potenciál maléru se prohlubuje

Nyní se představou posuňte třeba k tomu, že přímo před vozidlo plné lidí, řízené mladým člověkem, skočí například zvěř, dojde k oslnění šoféra protijedoucím vozem, nastane smyk v zatáčce z důvodu spadaného listí, zaúřaduje mikrospánek či prostě jen vlivem nepozornosti osoba za volantem nestačí zareagovat na křižovatku.

Jistě víte, jak vypadají naše silnice druhých a třetích tříd mezi obcemi. Ano, jsou leckdy lemované stromy, a právě do nich dost často narazí vozidlo plné lidí, například vracejících se z nějaké té zábavy. A protože se tento scénář opakoval (a dosud opakuje) tisíckrát, stal se z něj neblahý fenomén, pojmenovaný právě po typické prvotní příčině vzniku – návratu z diskotéky.

Mládí vs. rychlost

Nejmladší řidiči můžou za téměř třetinu dopravních nehod z důvodu nepřiměřené rychlosti. Je to zdaleka nejvíce v porovnání s ostatními věkovými skupinami. Tyto nehody pak mají často nejtragičtější následky. Nepřiměřená rychlost je u všech řidičů příčinou dopravních nehod v téměř 17 procentech a u řidičů ve věkové skupině 18–20 se téměř zdvojnásobuje na 29,7 %. Vyplývá to z dat Portálu nehod, který na základě dat od policie a pojišťoven sleduje čísla o nehodovosti a vyhodnocuje nejrizikovější místa na českých silnicích.

Foto: Portál nehod

Statistická data hovoří jasně

Ovšem rychlá jízda mladých řidičů není nebezpečná pouze pro ně samotné. Statistiky Portálu nehod upozorňují také na riziko spolujízdy u mladistvých, kdy mezi účastníky nehod z důvodu nepřizpůsobení rychlosti často figurují vrstevníci začínajících řidičů.

I z tohoto důvodu se letos kampaň České asociace pojišťoven proti nepřiměřené rychlosti zaměřuje nejen na začínající řidiče, ale také na ty, kteří s nimi do auta nasedají a budou se v příštích letech na získání řidičského průkazu teprve připravovat.

Následky jsou tragické

Což o to, jsou to jen plechy, řeknete si, jenže tyto události bohužel často končí tragicky, a to hned z několika důvodů. Největší roli hraje nepřiměřená rychlost, protože s jejím stoupáním značně klesá naděje, že náraz do pevné překážky, jako je strom, kdokoli z posádky přežije.

Foto: Michal Sakař

Co se tak může stát? Smyk, oslnění, zvěř, vyhýbání se motorkáři…

Nezapomeňte, že náraz už ve 30 km/h může způsobit nebezpečná skrytá poranění, v 80 km/h jste viditelně pohmoždění, zatímco nabourat ve 120 km/h čelně do stromu znamená většinou okamžitý konec. A to se bavíme o kolizi zepředu. Dojde-li k ní z boku, jde o daleko nebezpečnější situaci – jednak kvůli konstrukci vozů, jednak kvůli stavbě lidského těla.

Další příčinou jsou volně vložené věci uvnitř vozu, které jsou při čelní nehodě vymrštěny směrem kupředu určitou silou, která je přímo závislá na rychlosti vozu. Budete-li mít dostatek smůly, může vás smrtelně poranit i obyčejný deštník, chybně odložený na zadním platu.

Foto: Michal Sakař

Disco crash má častokrát tragické následky

A pozor, toto platí i o nepřipoutaných členech posádky. Je třeba si uvědomit, že osoba nezajištěná bezpečnostním pásem je při čelní kolizi, stejně jako předměty, vymrštěna dopředu, a kolikrát auto opustí čelním sklem, což může být samo o sobě fatální.

Během svého nechtěného putování ven z vozu však i 50kilový člověk s sebou může vzít na onen svět také ostatní. Jak? Jednoduše je během „letu“ neúmyslně kopne nohou, kolenem či praští rukou, ovšem vlivem působících sil se tato energie klidně znásobí dvaceti. V kostce řečeno nedostanete „facku“ 50 kily, ale jednou tunou.

Ostatně podívejte se na tohle krátké emotivní video, které následky nepoužití pásu dost barvitě demonstruje. Snímek končí vysvětlením, že na místě leží čtyři mladí mrtví, přičemž jeden z nich nebyl připoután (čas 0:53), a usmrtil tak ostatní.

Jak se vyvarovat Disco crash

Takže jak z toho ven? Jedině prevencí. Zásadní je, aby minimálně řidič zůstal svěží, byl odpočatý a dostatečně hydratovaný. Rovněž se dotyčný musí vyvarovat ovlivnění alkoholem či jinými látkami.

Svoji roli hraje i technický stav auta a fakt, že přece jen plně naložené vozidlo bude brzdit o něco hůře než prázdné. Samotná jízda, například z oné diskotéky, by měla být defenzivní, předvídavá a je-li to kvůli stavu vozovky nutné, tak i pomalejší.

Víte, že…?

Podle dat z České asociace pojišťoven a Portálu nehod vyplývá, že u řidiče, který je pod vlivem alkoholu, výrazně narůstá riziko střetu se stromem, a to až na dvojnásobek oproti řidiči, který je střízlivý.

Řidič by se taktéž neměl nechat vyprovokovat k závodění či jiným neuváženým manévrům, jelikož je to právě on, kdo za bezpečnost členů posádky odpovídá.

Foto: Michal Sakař

Za bezpečnost posádky odpovídá řidič

Na škodu není ani využití spolujezdce ve smyslu řidičových druhých očí, což se hodí zejména kvůli včasnému zpozorování zvěře, kontrole bdělosti řidiče anebo usměrňování rozjařené posádky vzadu. Rušení šoféra nebo jeho rozptylování při řízení vede ke ztrátě pozornosti, což opět směřuje k potenciálnímu maléru.

Fenomén „Disco crash“ se tedy nevztahuje jen na mladé lidi vracející se ze zábavy, nicméně je s takovými událostmi neblaze spojen. Nezapomeňte, že hlavními příčinami nehod u mladých je nepřiměřená rychlost, zatímco náraz do stromu je velice často spojen s požitím alkoholu. No a když si tyhle faktory dáte dohromady? Opět vám jako jeden z výchozích bodů vyjde cesta k diskotéky…

Reklama