Hlavní obsah

Polygony pro nejmenší mají úspěch. O výuku na dopravních hřištích je zájem po celém Česku

Foto: Jan Majurník

Vzdělávání nejmenších začíná na dopravních hřištích, kde děti dostanou tolik potřebné a správné základy

13. 9. 2022

S houstnoucím silničním provozem se i z kdysi přehledných úseků stávají ukázkové chytáky pro studenty autoškol. Jenže co malé děti a jejich správné chování v mumraji křižovatek, automobilů, bicyklů, koloběžek a chodců? O to se v Česku starají moderní výuková centra, simulující realitu současné dopravy.

Článek

Komplexní systém dopravního vzdělávání dnes ani zdaleka nezačíná autoškolou, nýbrž specializovanými pracovišti lidově nazvanými dopravní hřiště. Na těchto místech rozesetých po celé republice probíhá výuka předškolních dětí, školáků, ale i rodin a seniorů.

Foto: Jan Majurník

Fotografie jsme pořídili na jednom z největších dopravních hřišť v republice (Hradec Králové), které má pod palcem tamní městská policie

V případě našich nejmenších je cíl zcela jasný – připravit budoucí generace na realitu každodenního dopravního provozu, který se během posledních let značně rozrostl. O důležitosti vzdělávání od útlého věku nemůže být pochyb, protože je více než žádoucí, aby i malé děti věděly, na jakou barvu smí přejít přechod pro chodce, nepodceňovaly rozhlížení do stran, případně tušily, co udělat, pokud budou svědky nějaké nehody.

Současná legislativa zahrnula dopravní výuku do celého základního školství, takže se teoretické i praktické vzdělání dostává dětem od předškolního věku přes první stupeň až po deváťáky. A jde se pěkně popořadě, proto si nejmladší žáci osvojí nejprve návyky pro bezpečný pohyb, naučí se rozlišovat levou a pravou stranu, znát přednosti v jízdě i povinnou výbavu.

Foto: Jan Majurník

Lektorky se na chvíli proměnily ve figurantky, aby nám ukázaly, jak taková výuka probíhá v praxi. Na snímku například vidíte pouštění chodce přes přechod s ostrůvkem

Ono malé ratolesti vnímají provoz jinak než dospělí, neumí totiž ještě správně předvídat, nechápou spojení příčiny i důsledku a žijí třeba v domnění, že na přechodu pro chodce se jim nemůže nic stát. Z toho důvodu jsou děti nejrizikovější a také nejsnáze ovlivnitelnou věkovou skupinou, proto je jejich edukace extrémně důležitá.

Později se během lekcí dostávají do popředí různě složité křižovatky, železniční přejezdy, ale také základy první pomoci. Jakmile přijdou na přetřes studenti čtvrtých a pátých ročníků, jsou do nich znalosti sypány prioritně horem dolem. Proč?

Foto: Jan Majurník

Žáci čtvrtých a pátých tříd už musí mít všeobecné znalosti o silničním provozu

Důvod je jednoduchý, jelikož se děti od 10 let při jízdě na jízdním kole (či koloběžce) už nesmí pohybovat po chodníku, je bezpodmínečně nutné, aby tito velmi mladí cyklisté měli všeobecné znalosti o silničním provozu.

Druhou prioritní vlnou jsou poté deváťáci a absolventi základních škol, kteří se na dopravních hřištích připravují na nástup do autoškoly pro získání prvního řidičského oprávnění. Totiž už od 15 let je možné řídit vozidla spadající do kategorie AM (malé mopedy, skútry, miniauta), zatímco od 16 let se mladistvým otevírají možnosti řízení lehkého motocyklu (A1) nebo malého čtyřkolového vozidla (B1) s omezeným objemem motoru a hmotností.

Foto: Jan Majurník

Zákazové značky? Tak na ně jsou v Hradci prý obzvláště důslední

Výuka v reálném prostředí

Dnešní moderní centra nabídnou kromě učeben s projekční technikou i hřiště samotná, která ovšem odpovídají současným potřebám. Zapomeňte na doby dávno minulé, kdy tréninkovou plochu tvořil zvlněný asfalt a pár kuželů.

Optimální pracoviště vás jistě překvapí svojí autentičností, skutečným dopravním značením, jízdními pruhy, chodníky, cyklostezkami, obytnými zónami, barevnými patníky, přejezdy pro vlaky, přechody, funkční světelnou signalizací, parkovišti a případně i stoupáním spojeným s klesáním.

Foto: Jan Majurník

Moderní dopravní hřiště disponují různými úseky, jízdními pruhy, obytnými zónami, parkovišti, ale rovněž stoupáním či klesáním, což je u dětí velmi oblíbené

A co takové kruhové objezdy, jednosměrky, autobusové zastávky, výjezdy pro hasiče nebo tlačítka pro chodce, po jejichž stisknutí dojde k aktivaci semaforu? Ano, tímto vším by mělo ideální dopravním centrum disponovat.

Na těchto plochách se však nejezdí autem, nýbrž na jízdních kolech, koloběžkách či odrážedlech. V rámci praktické výuky se všeobecně klade důraz především na znalost značení i předpisů, bezpečný pohyb v provozu, správné přecházení přes vozovku, řešení nečekaných událostí, dodržování dopravních předpisů a s tím vším související upozornění na přestupky či nedostatky.

Foto: Jan Majurník

Vybraná dopravní hřiště bývají centrem dopravních soutěží okresních, krajských či republikových formátů

Samotná etablovaná hřiště se občas promění také v místo konání různých dopravních soutěží, ať už okresního, krajského či republikového formátu. Tehdy účastníci uplatní nejen své teoretické znalosti, ale rovněž praktickou zručnost, při níž se zkoumá hlavně motorika jedinců. Nezapomíná se ani základy první pomoci či komplexní jízdní zkoušky realizované skrze celou výcvikovou plochu.

Pozor na sezónní nehody

Nehoda není náhoda, obzvláště pak ta, co se stane s dítětem ve vozidle. A nejde jen o závažnost takových kolizí, ale také o jejich četnost. Podle dat ze serveru Portalnehod.cz se v České republice v letech 2010 až 2021 stalo 55 152 nehod šetřených Policií ČR, při kterých bylo v automobilu alespoň jedno dítě ve věku do 17 let. K největšímu počtu kolizí na silnicích (22 678) přitom došlo, když se na palubě nacházelo alespoň jedno dítě ve věku do pěti let.

Rizikovým faktorem nehody je za prvé věk dítěte, jelikož čím mladšího juniora vezeme, tím dominantnější příčinou havárie je způsob jízdy. Za druhé zde hraje roli sezóna. Totiž nejvíc dopravních malérů s dětmi ve vozidle se stane v prázdninovém období během července a sprna, typicky v dobách dovolených.

Naopak nejméně rizikové jsou poté měsíce únor a březen, nicméně následně už graf nehodovosti s účastí dětí stoupá strmě vzhůru. Buďte tedy obezřetní a primárně se plně věnujte řízení, dodržujte bezpečnou vzdálenost a je-li to kvůli ratolesti nutné, tak namísto obstarávání potomka při jízdě raději obezřetně zastavte.

Zájem je enormní

Dříve o dopravní školení nebyl takový zájem, ovšem realita poslední let ukazuje pravý opak. Nejvytíženější výuková centra mají obvykle dopředu vybookované kalendáře pomalu na celý rok, během něhož zvládnou obsloužit tisíce posluchačů.

Foto: Jan Majurník

Zájem o dopravní vzdělávání je enormní. Proto mají etablovaná výuková centra rovněž patřičné vybavení pro všechny věkové kategorie

Taktéž samotní rodiče častokrát neví, jak nejefektivněji připravit své potomky na realitu všední dopravy, proto se návštěva hřiště i mimo školní kurzy nabízí jako užitečně strávený volný čas. Častokrát jsou tyto areály přístupné veřejnosti sezónně v rámci dané otevírací doby, případně se nabízí též programy pro organizované skupiny.

A kdeže najdete moderní dopravní centra pro děti i dospělé? Mladé, avšak špičkově vybavené hřiště mají v Hradci Králové, dále můžete zavítat například do Prostějova, Prahy (nejméně 8 pracovišť), Pardubic, Svitav, Královic (Plzeňský kraj), Havířova, Litoměřic, Jihlavy, Trutnova, Pačejova, Albrechtic, Brna, Karlových Varů, Děčína, Přerova a do dalších měst.

Vybraná republiková hřiště jsou postupně modernizována a proměňovaná pro aktuální potřeby dopravní výchovy, která je vzhledem k houstnoucímu provozu důležitější více než kdy dříve. Rozhodně se vyplatí tuto vzdělávací kapitolu nezanedbávat, naopak je místě využít možností nad rámec povinné školní strategie. Jde totiž o bezpečnost našich nejmenších, což by mělo být prioritou každého rodiče.

Reklama

Související témata:
Dopravní hřiště