Hlavní obsah

Potřebujete řidičák na motorová kola a koloběžky?

Foto: Michal Jirák

Na klasickou koloběžku řidičák sice nepotřebujete, ale i tak se k ní váží jistá pravidla. A co teprve motorová kola a další taková vozítka? Tady to začíná být o něco složitější…

22. 4. 2021

Takový boom, jakým jsou různá motorová kola či koloběžky, se dá přirovnat k malé revoluci v mobilitě. S masivním nástupem elektromotorů se násobně zvedla poptávka právě po strojích, jež mají dodatečně montovanou, anebo továrně zabudovanou pohonnou jednotku. Začalo se tedy vesele jezdit, ale na legislativu myslel už málokdo. A možná k tomu byl „dobrý“ důvod, protože jde o hodně složitý motoristický guláš.

Článek

Elektrokola, elektrokoloběžky a další podobná vozítka teď zkrátka frčí. Bavíme se o zajímavé alternativě k městské mobilitě, ale také o návratu určitých společenských skupin do aktivního života. Vzpomeňme například, kolik seniorů se díky elektrickému pohonu vrátilo zpátky do sedla.

Foto: Škoda Auto

Kola s elektromotorem pomáhají při jízdě jak sportovcům, tak třeba seniorům

Jenže to co povrchově vypadá jako báječná věc, může mít na odvrácené straně pohledu zásadní škraloupy. A právě tímto syndromem trpí populární motorová kola a koloběžky. Tušili jste vůbec, že na některé z nich potřebujete vlastnit řidičák, přičemž určitá část takových vozidel nesplňuje podmínky k provozu na pozemních komunikacích? Držte si klobouky, legislativní guláš začíná.

V zákoně o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) se dočtete v paragrafu 57 v odstavci 2, že jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. A to znamená, že ten, kdo jede na koloběžce, je cyklistou se všemi právy i povinnostmi. Pojďme si některé z nich připomenout.

 • mimo dětí do 10 let musí cyklisté pro jízdu užít stezku pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh nebo silnici
 • osoby mladší 18 let musí mít při jízdě nasazenou (na hlavě) ochrannou přilbu
 • při jízdě na společné stezce pro chodce i cyklisty nesmí být chodci osobami jedoucími na kole nebo koloběžce nikterak ohrožováni
 • při přejíždění vozovky je nutné užít pouze přejezd pro cyklisty, nebo sesednout z kola a jít pěšky
 • před jízdou i během ní je zakázáno požívat alkohol
 • za snížené viditelnosti je vyžadováno předepsané osvětlení i odrazky

Tedy ano, vaše dvanáctileté dítko, prohánějící se po sídlišti na odrážecí koloběžce bez helmy porušuje předpisy. No ale co tolik populární elektrokola a elektrokoloběžky? Tady je to o hodně složitější.

Foto: Michal Jirák

Legislativa hovoří jasně, koloběžka = jízdní kolo. Ovšem jakmile nastoupí do akce motorek, mohou být věci úplně jinak

Abychom se mohli stále bavit o jízdním kole (koloběžce), nutně však vybaveném dodatečně montovaným pomocným motorkem, musí být splněna následující kritéria podle vyhlášky č. 341/2014 Sb.:

 • bude nadále zachován původní charakter jízdního kola
 • pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona
 • jeho výkon nepřesáhne 1 kW
 • v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 ccm
 • maximální konstrukční rychlost nepřesáhne 25 km/h
 • montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech

Jízdním kolem se rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola – tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou.

Foto: Jan Majurník

Na snímku vidíte typický příklad koloběžky s dodatečně montovaným pomocným motorkem

Jízdní kola (koloběžky), která tyto podmínky neplní, typicky pokud mají motorový pohon zastavěný už od výrobce (což se bere jako zásah do nosných částí), jsou posuzována ještě podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 168/2013, které vyjímá z kategorie motocyklů několik definovaných provedení vozidel. Uvádíme pár příkladů:

 • vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřekračující 6 km/h
 • vozidla určená výlučně k soutěžnímu využití
 • vozidla určená výlučně pro používání tělesně postiženými osobami
 • vozidla určená především pro využití v terénu a zkonstruovaná pro jízdu na nezpevněném povrchu (jde o specifická vozidla, která jsou uvedena v příloze č. 13 vyhl. 341/2014 Sb., obyčejný moped s terénními pneumatikami do této výjimky nepatří)
 • samovyvažující vozidla (segway aj.)
 • vozidla, která nejsou vybavena alespoň jedním místem k sezení
 • vozidla vybavená místem k sezení pro řidiče nebo jezdce s výškou R-bodu (vztažný bod místa k sezení) ≤ 540 mm u kategorií L1e, L3e a L4e a s výškou R-bodu ≤ 400 mm u kategorií L2e, L5e, L6e a L7e
 • šlapací jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším nebo rovným 250 W, jehož motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jinak je jeho výkon postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h
Foto: Seat

Dnes hodně populární tovární elektrokoloběžky už posuzuje evropská legislativa

Celé znění problematiky a další definovaná provedení najdete zde. To nejdůležitější – pokud tedy jízdní kolo (koloběžka) neplní podmínky popsané ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., nebo není uvedeno ve výjimkách evropského nařízení č. 168/2013, jde o motorové vozidlo podléhající schválení k provozu na pozemních komunikacích.

A teď pozor. Jestliže takové (schválení podléhající) motorové kolo nebo koloběžka s alespoň jedním místem k sezení disponuje konstrukční rychlostí nad 25 km/h, ale ne více než 45 km/h, spadá do kategorie vozidel skupiny AM. A to znamená, že na něj potřebujete kvůli provozu na pozemních komunikacích řidičák a ochrannou přilbu.

Foto: Aixam

Za ochrannou přilbu se považuje též bezpečnostní kabina nebo ochranný bezpečnostní rám vozidel kategorie L, která jsou vybavena bezpečnostními zádržnými systémy. To se týká zejména mopedaut typu Aixam a podobných

Rovněž platí, že vozidlo musí mít vystavený technický průkaz (spadá do kat. L1e), vydanou registrační značku a vy máte za povinnost jej opatřit zákonným pojištěním (povinným ručením). Podle zákona 56/2001 mají z registrace výjimku pouze pracovní stroje přípojné určené pro práce v zemědělství. A co babetty a jim podobné stroje? Mopedy uvedené do provozu před rokem 2001 registraci ještě nepodléhají, ovšem taková vozidla uvedená po roce 2001 už ano.

Podobná píseň hraje, jestliže dané vozidlo převyšuje konstrukční rychlost 45 km/h. V takovém případě patří do kategorie A1 a vy pro jeho legální řízení na veřejně přístupných cestách musíte mít řidičák, ochrannou přilbu i sjednané povinné ručení, přičemž samotnému (schválenému) vozidlu musí být přidělena registrační značka i technický průkaz.

Foto: Jan Majurník

Pokud provozované motorové kolo (koloběžka) podléhá schválení (registraci), musí mít vydaný platný technický průkaz a registrační značku. A to není vše, vy k jeho řízení na silnicích potřebujete příslušný řidičák, ochrannou přilbu i povinné ručení. Jestliže nepodléhá, je brané jako jízdní kolo

Znovu však upozorňujeme, že se tři odstavce výše týkají pouze takových vozidel (motorových kol, koloběžek s místy k sezení), která neodpovídají podmínkám uvedeným v dané vyhlášce, nebo nespadají do výjimek určených evropským nařízením, a tedy podléhají schválení k provozu na pozemních komunikacích.

Co vám tedy hrozí, když s neschváleným (nepojištěným) vozidlem, případně bez příslušného řidičského oprávnění vyrazíte na silnice? Pokud vás zastaví či změří policie, můžete vyhrát mastnou pokutu nebo i zákaz řízení. Jestliže způsobíte vážnou dopravní nehodou, bývají postihy daleko horší.

Foto: Jan Majurník

Za jízdu s neschváleným, respektive nepojištěným vozidlem hrozí samé maléry. Pokud by však jeho provozem došlo k zavinění vážné dopravní nehody, jsou sankce ještě horší

Další nepříjemnost – dojde-li ke krádeži takového stroje například ze sklepa, pojištění domácnosti nemusí dostačovat, jelikož se na odcizený předmět může pohlížet jako na motorové vozidlo, a tam už k plnění potřebujete jiné typy pojistek.

V každém případě se před případným nákupem motorového jízdního kola či koloběžky vždy ubezpečte, jaký má daný produkt parametry, a zdali třeba nespadá do kategorie vozidel, k jejichž kočírování už potřebujete regulérní řidičský průkaz.

Foto: Michal Jirák

Než si pořídíte nějaké elektrokolo nebo elektrokoloběžku s místem k sezení, důkladně si zkontrolujte parametry předmětného produktu

Článek vznikl ve spolupráci s autoškolou Dopravního podniku města Hradce Králové (Petr Weber) a s Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje (plukovník Petr Dušek, odbor dopravy), za což zúčastněným aktérům jménem redakce děkujeme.

Reklama