Hlavní obsah

Pozor na rychlost a mobil, nejčastěji pokutované přestupky. Nejvíce vybodovaných je ve středních Čechách

Foto: Lukáš Kukla

Prozradíme také, jak se nechtěných bodů zbavit

19. 12. 2022

Ministerstvo dopravy pravidelně vydává pololetní zprávu, ve které se detailně věnuje statistikám bodovaných přestupků a trestných činů. K tomu ještě náleží další informační brožura, řešící samotné řidiče, jejich věk a nejčastější přečiny. Oba zdroje jsme detailně prozkoumali a tady jsou výsledky.

Článek

Za první pololetí letošního roku se podle zprávy Ministerstva dopravy ČR v rámci bodovaných přestupků i trestných činů objevila na prvním místě překročená rychlost v obci o více než 5 km/h, ale méně než 20 km/h. Tento dvoubodový přečin měl 31,07% podíl, tedy tvořil necelou třetinu ze všech dopravních prohřešků za body.

Foto: Jan Majurník

Co se týče bodovaných přestupků, tak nejčastějším z nich byla rychlost

Na druhém místě se umístily mobily a jiná hovorová zařízení, respektive manipulace s nimi. Za tento přestupek, jenž získal 17,65% podíl, vyhráli dotyční delikventi dva trestné body. Na třetím místě s 16,48% podílem se umístilo nepoužití bezpečnostních pásů a neužití bezpečnostní přilby při jízdě na motocyklu/mopedu (3 body).

Tyto jmenované delikty tedy tvořily cirka 65 % ze všech bodovaných přestupků a trestných činů v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

Moravskoslezský bodový ráj

V prvním pololetí letošního roku bylo evidováno celkem 199 643 bodovaných dopravních přestupků a trestných činů, a v průměru tak bylo evidováno 1 097 bodovaných jednání za jeden den! Pro zajímavost doplníme, že 21,92% podíl na nich měly ženy-řidičky (43 768). Znamená to tedy, že ženy jezdí bezpečněji než muži? To bohužel nevíme, k tomu by bylo potřeba znát přesné počty všech tuzemských žen a mužů za volantem a jejich najezděné kilometry.

Foto: Lukáš Kukla

V prvním pololetí 2022 se řešilo skoro 1 100 bodovaných přestupků denně

Pokud jde o kraje, tak za prvních šest měsíců letošního roku se nejvíc bodových jednání událo v Moravskoslezském (25 588), Středočeském (23 973) a Jihomoravském kraji (20 530). Nejlépe na tom naopak byly kraje Karlovarský (5 849), Liberecký (8 343) a Olomoucký (10 716). Průměrný počet bodovaných jednání v Česku na kraj dosáhl 14 260.

Co se závažnosti přestupků týče, těch dvoubodových se nejvíce událo v Moravskoslezském kraji, tříbodových a čtyřbodových ve Středočeském kraji, pětibodových v Praze a těch sedmibodových znovu ve Středočeském kraji.

Foto: Ministerstvo dopravy ČR

Statistika ukazuje, kolik bodovaných přestupků se událo v jednotlivých krajích za první pololetí roku 2022

Na základě jízdy pod vlivem alkoholu/návykové látky bylo v prvním pololetí roku 2022 zaevidováno 8 092 přestupků a trestných činů. V 2 851 kauzách se daný řidič odmítl podrobit vyšetření na alkohol/návykové látky, což automaticky znamená pokutu ve správním řízení 25–50 000 Kč, sedm trestných bodů a zákaz činnosti na 1–2 roky.

Řidiči a jejich body

Z dalších dostupných dat monitorujících první půlrok 2022 vyplynulo, že cirka každý šestnáctý řidič v České republice je bodovaný, tedy má na svém kontě alespoň jeden trestný bod. Nejvíce bodovaných řidičů tedy brázdí silnice Moravskoslezského kraje (8,21 %), zatímco nejméně jich eviduje Praha (4,78 %).

Foto: PID

Za první půl rok letošního roku jezdilo nejvíce bodovaných řidičů v Moravskoslezském kraji, nejméně pak v Praze

Ve kterém kraji však bylo letos do 30. 6. dosaženo nejvíce vybodování, tedy dosáhnutí počtu 12 trestných bodů? Zvítězil Středočeský kraj, následovaný Moravskoslezským a Ústeckým.

  • Celkem bylo k 30. 6. 2022 evidováno 42 025 dvanáctibodových řidičů, což je 9,27 % bodovaných řidičů a 0,61 % všech registrovaných řidičů
  • Z celkového počtu dvanáctibodových řidičů bylo evidováno 38 359 (91,28 %) mužů a 3 666 (8,72 %) žen
  • Poměr všech registrovaných řidičů podle pohlaví byl celkem ustálený. Tvořilo ho 54,40 % mužů a 45,60 % žen
  • Meziročně (oproti 2021) přibylo řidičů s 12 body nejvíce v Středočeském kraji (231) a ubylo nejvíce v Karlovarském kraji (5)

Statistika prvního pololetí 2022 hovoří dále takto: Největší skupinu bodovaných řidičů tvoří muži a ženy ve věku 46 let. Největší počet řidičů, kteří mají na svém kontě plných 12 bodů, je ve věku 37 let. Nejvíce mužů s 12 body je evidováno ve věku 36 let, žen pak ve věku 37 let.

Foto: Ministerstvo dopravy ČR

Na grafu je znázorněno složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (1. 1.–30. 6. 2022). Vedou dvoubodoví řidiči, následovaní tříbodovými a dvanáctibodovými

Nejvíce bodovaných řidičů mužů je evidováno s rokem udělení řidičského oprávnění v roce 2008. Nejvíce bodovaných žen získalo řidičské oprávnění v roce 2000. Nejvíce 12bodových řidičů mužů je evidováno s rokem udělení řidičského oprávnění 2009, což platí i u žen (rovněž 2009).

Foto: Ministerstvo dopravy ČR

Přehled počtu bodovaných cizích státních příslušníků podle počtu bodů a krajů (první pololetí 2022)

Svoji kartu řidiče s bodovým záznamem mělo v Česku k 30. 6. 2022 také 51 766 cizinců, kteří se na celkovém počtu bodovaných řidičů podíleli 11,42 %. Nejvíce takových hříšníků jezdilo po Praze (19,59 %), nejméně v Pardubickém kraji (6,97 %). Nejčastěji (38,43 %) měli tito řidiči na kartě 2 body, podíl zcela vybodovaných pak tvořil 5,07 %.

Jak na odpočet bodů?

Nasbíraných bodů se můžete také zbavit, a to buď speciálním odpočtovým kurzem (3 body dolů), anebo tím, že budete 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců hodní (bez bodového přestupku). Tehdy pozbudete až 4 trestných bodů, což se v letošním pololetí podařilo celkem 158 862 řidičům.

Foto: Jakub Misík

Bodů se zbavíte buď tím, že budete hodní, případně absolvujete speciální řidičský výcvik

Nejvíce napravených hříšníků v meziročním srovnání prvních pololetí let 2021 a 2022 bylo v Moravskoslezském kraji (19 916 vs. 20 910), poté v Pardubickém kraji (8 259 vs. 9 115) a v Královéhradeckém kraji (9 805 vs. 10 461).

Naopak největší propad v totožném srovnání zaznamenaly kraje Středočeský (19 562 vs. 17 238), Jihomoravský (19 274 vs. 17 692) a Jihočeský (11 145 vs. 9 829).

Kdo (ne)smí na odpočtový kurz?

Školení se mohou jedenkrát za kalendářní rok zúčastnit řidiči, kteří nemají ke dni podání žádosti o účast na školení v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů, ohodnocených méně než 6 body za jeden přestupek. To znamená, že jakmile máte na kartě řidiče 11 bodů nebo zapsaný přestupek hodnocený 6 a více body, na kurz nemůžete.

Na závěr ještě detailněji rozebereme kurzy bezpečné jízdy, za jejichž absolvování na akreditovaných pracovištích dostanete potvrzení o ukončeném školení, čímž vám vzniká nárok na odpočet 3 bodů. Mimochodem, v prvním pololetí 2022 této možnosti využilo 683 řidičů.

Od září 2008, kdy možnost odečtu bodů na polygonech vešla v platnost, se nejvíce mužů a žen nechalo proškolit v Moravskoslezském kraji (3 800), nejméně naopak v Karlovarském kraji (752).

Foto: Jakub Misík

Školení na odpočet bodů stojí okolo šesti tisíc korun a provádí se na specializovaných pracovištích (Hradec Králové, Most, Jihlava, Vysoké Mýto a další)

Zajímavostí je, že nejvíce řidičů absolvovalo kurz s devíti body na kartě. Na druhé pozici to byli šoféři s desítkou bodů a na třetím místě to byli sedmibodaři. Pouze 43 řidičů a řidiček se od září 2008 do odpočtového kurzu přihlásilo s jedním bodem v kartě.

Nynější bodový systém však není definitivní, a dle slov současné vlády by se měl změnit už v roce 2024. Ministerstvo dopravy slibuje zjednodušení trestných bodů a leckde i vyšší pokuty, přičemž ve hře je také řízení od 17 let pod dohledem mentora. Zdali tomu tak skutečně bude, to ukáže až rok 2023, který však už pomalu klepe dveře.

Reklama