Hlavní obsah

Jsou zimní pneumatiky povinné vždy? Nikoli, záleží na počasí

Foto: Gerd Altmann, Pexels

zimnní pneumatika

9. 11. 2020Aktualizováno 9. 11. 2020

Povinnost mít na autě zimní pneumatiky je poměrně jasně vymezena zákonem. I v zimním období tak lze někdy zcela legálně jezdit na letních. Je to ale upraveno poměrně zamotaně a vlastně je v celém tom zákonném ustanovení velký zmatek. Kdo jezdí denně, udělá nejlépe, když prostě na auto obuje schválené pneumatiky vyhovující zákonu o tzv. zimních pneumatikách. Z četných zkušeností se dá totiž odvodit, že jakákoliv následná argumentace s policií aktivně sbírající čárky nebo se správním orgánem rozhodně nebude jednoduchá.

Článek

Český zákonodárce způsobem sobě vlastním „přikázal“ používat v zimním období na autech zimní pneumatiky. Vznikla tak povinnost mít od 1. listopadu do 31. března následujícího roku na autě pneumatiky pro zimní provoz. Celé to samozřejmě upravuje samostatný paragraf zákona o silničním provozu 361/2000 Sb. takto:

§ 40a

Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.

Takže počkat, to můžu jezdit na letních?

Co z toho vyplývá? Jak sami vidíte, zákon vymezuje časové období, takže ta povinnost platí v jasně vymezenou dobu, tedy od 1. listopadu od první sekundy po půlnoci do 31. března následujícího roku do půlnoci. Pokud vás tedy zastaví policisté na letních gumách ve sněhové vánici 1. dubna pět minut po půlnoci, nejedná se již o porušení tohoto zákona, jakkoli by samozřejmě taková jízda byla krajně nezodpovědná.

Velice důležité ustanovení se ale týká toho, za jakých podmínek je nutné zimní pneumatiky ve stanoveném období použít. Zákonodárce použil velice zvláštní formulaci „na pozemní komunikaci se nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza“. Co to v praxi znamená? Zkrátka musí být takové počasí a takové podmínky na silnici, že bude souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Co si zákonodárce představuje pod souvislou vrstvou sněhu, také neřekl, ale dá se odvodit, co to asi bude. Navíc praxe ze správních řízení ukazuje, že mnohdy postačí svědectví policistů o tom, že prostě byl na silnici sníh a že to viděli.

Ta argumentace bude velice obtížná, ale z obou stran. Situace při policejní kontrole bývá mnohdy podobná. „Pane řidiči, vy nemáte zimní gumy, to máte za dva tisíce...“, ale přitom venku je sucho a dva stupně nad nulou. Tady nezbude než se bránit ve správním řízení, protože takové podmínky nesplňují ustanovení příslušného zákona, a pokud zrovna nezačíná sněžit, opravdu v takové situaci zimní pneumatiky mít nemusíte.

Zákonodárce chtěl zřejmě trochu povolit. Na druhou stranu toto ustanovení může ulevit lidem, kteří vyjíždí jen v dobrém počasí a třeba majitelům víkendových sportovních aut a veteránů, kteří se chtějí v zimě čas od času kousek projet, když to dovolí počasí. Ale znovu opakujeme, že bude vždy hodně záležet na tom, jak to s policajty při kontrole lidově řečeno „uhádáte“.

A co je to tedy ta „zimní pneumatika“?

Že nikde ve výše uvedeném paragrafu nevidíte ustanovení o tom, co to vlastně je zimní pneumatika? To upravuje „Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“ číslo 341/2002 Sb.

§ 21 této vyhlášky v odstavci 13 uvádí: „(...) na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML nebo MPT. “ Tím je vlastně vyřešeno to, jaká pneumatika se označuje za zimní. Žádné jiné označení není podle českých zákonů přípustné, respektive nelze jinak označenou pneumatiku podle českého zákona považovat za zimní.

Foto: Dalibor Žák

Aby mohla být pneumatika považována za zimní dle zákona, musí mít schválené označení, například toto „M+S“. Některé celoroční pneumatiky ho mají také. Ty pak znění zákona plně vyhovují

Ještě k tomu odstavec 2 stejného paragrafu píše následující: „V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle (například palubním počítačem).“ Správně byste tak měli mít vyznačenou maximální přípustnou rychlost pneumatiky štítkem na přístrojové desce (případně zapnutým varováním v palubním počítači), ale v praxi jsme se nesetkali s tím, že by to policisté kontrolovali. Navíc lze podle našeho názoru vždy úspěšně argumentovat tím, že nejvyšší dovolená rychlost je v ČR 130 km/h a to je hluboko pod konstrukčním limitem (rychlostním indexem) běžně dostupných zimních pneumatik.

Pozor na hloubku vzorku a přenosné značky

K zimním pneumatikám to ale ještě pořád není všechno. Aby byla použitá pneumatika považována za zimní, musí mít hloubku dezénu minimálně 4 mm. Jistě, podle zákona je nejmenší přípustná hloubka dezénu 1,6 mm, ale když by vám policisté při silniční kontrole naměřili hloubku dezénu třeba 2,5 mm, sice pneumatika vyhovuje zákonu, ale ne jako zimní pneumatika. Takže se k tomu pak přistupuje stejně, jako byste jeli na letních. Samozřejmě půjde ve správním řízení argumentovat třeba tím, jestli policisté k měření dezénu použili schválený způsob a metrologicky ověřené přístroje a nástroje, ale to už je pak na vás, jakou smělost a výdrž máte na hádání se s úřady. Navíc ony ty zimní pneumatiky vážně fungují dobře jen s dostatečným vzorkem.

A aby toho nebylo málo, ještě vám může být použití zimních pneumatik přikázáno dopravní značkou. Dopravní značka C15a „Povinná zimní výbava“ přikazuje použití schválených zimních pneumatik nebo sněhových řetězů vždy. A to po celý rok. Ano, pokud je venku sucho a 15°C a počasí rozhodně nevypadá na to, že bude dalších několik dní sněžit nebo mrznout, prostě na autě za touto značkou musíte mít zimní pneumatiky (případně nasazené sněhové řetězy). Platnost značky může být omezena dodatkovou tabulkou, ale pokud u ní dodatková tabulka není, musíte za ní mít zimní pneumatiky vždy, tedy třeba i 2. července.

Foto: Ministerstvo dopravy

Za dopravní značkou C15a Povinná zimní výbava musíte mít vždy zimní pneumatiky (nebo nasazené sněhové řetězy) bez ohledu na počasí. Její platnost může být upravena dodatkovou tabulkou

Pokuta za 2 000 a bez bodů

A jak je to s pokutami a bodovým systémem? Za jízdu na letních pneumatikách, případně zimních, ale sjetých pod 4 mm v době, kdy je použití zimních pneumatik zákonem přikázáno, hrozí maximálně dvoutisícová bloková pokuta (tzv. příkaz na místě) a je to bez bodů v bodovém systému. Ve správním řízení ta pokuta může být 1 500 až 2 500 Kč. Nicméně policisté vám v takovém případě nemohou zakázat další jízdu, prostě jen zaplatíte (nebo to necháte postoupit do správního) a na shledanou.

Veliký pozor si ale dejte na pneumatiky sjeté pod 1,6 mm. To se dostáváme do úplně jiné oblasti a jedná se o poměrně závažný přestupek „Technicky nezpůsobilé vozidlo“. Za ten nelze udělit pokutu příkazem na místě (blokovou pokutu) a řeší se vždy ve správním řízení, kde můžete dostat 5 000 až 10 000 Kč pokutu. Navíc je za to ale 5 bodů v bodovém systému a hlavně automaticky zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok.

Reklama

Související témata: