Hlavní obsah

Motoristé ve Francii mají právo hlásit radary, rozhodl soud

Foto: Coyote

O změnu legislativy se zasadila společnost Coyote, dodavatel cloudových navigačních systémů

3. 12. 2021

Ještě ani nezačal platit a už byl upřesněn ve prospěch běžných motoristů využívajících francouzské silnice. Hovoříme o dosud neuplatněném článku zákona o silničním provozu z roku 2019, který ve specifických případech absolutně zakazoval sdílení jakýchkoli dopravních hlášení včetně varování o měření rychlosti na okreskách v zemi galského kohouta. Dodavatel cloudových navigačních systémů Coyote však předmětnou pasáž napadl u nejvyšší soudní instance a nakonec uspěl.

Článek

Coyote, Waze a další navigační systémy by se mohly jít (částečně) klouzat, pokud by ve Francii skutečně začal platit zákon zakazující sdílení jakýchkoli dopravních hlášení (včetně varování o měření rychlosti) při silničních kontrolách/akcích na tamních okresních silnicích.

Coyote
Společnost založená v roce 2005 ve Francii poskytuje informace v reálném čase o dopravních situacích, rychlostních limitech a dalších nebezpečích. Komunitní platforma už má přes 5 milionů uživatelů a můžete ji využívat prostřednictvím externích zařízení, aplikací nebo vybraných vestavěných systémů společností Renault, Peugeot, Citroën nebo Parrot.

Podle informací od francouzského zpravodajského serveru BFMTV se tak nestalo, protože dodavatel cloudových navigačních systémů Coyote předmětný článek úspěšně napadl u francouzské Ústavní rady, nejvyšší soudní instance v zemi. Žalobci kritizovali zejména porušení práva na svobodu komunikace a uvedli, že absolutní zákaz není nezbytný, vhodný ani přiměřený.

Foto: Coyote

Systém Coyote funguje podobně jako Waze, tedy na komunitní bázi

Ústavní rada jim dala částečně za pravdu a rozhodla, že motoristé mají právo sdílet cestovní informace včetně těch, které upozorňují na měření rychlosti. Vrchní instance ve svém odůvodnění připomněla článek 11 Deklarace práv člověka a občana z roku 1789 z dob Velké francouzské revoluce, který sděluje, že: „Svobodná komunikace myšlenek a názorů je jedním z nejcennějších lidských práv.“ V tiskové zprávě pak rozsudek upřesnila: „Toto právo zahrnuje svobodu přístupu k těmto službám a vyjadřování se tam.“

Zlomové nařízení, které by z legálnosti dočasně vyřadilo i hlášení, která se nevztahují k policejním aktivitám, tedy zčásti padlo, ovšem ostatní stanovené restrikce v článku zákona zůstávají.

Foto: Jan Majurník

Měření rychlosti bude možné na francouzských okreskách i nadále nahlašovat

Tedy situace není tak černobílá, jak se zdá, a už vůbec nejde o takřka absolutní komunikační svobodu jako u nás. Francouzský zákon o silničním provozu totiž dá tamním prefekturám (obdoba našich krajů) možnost po omezenou dobu vyhlásit na okresních silnicích zákaz sdílení informací v reálném čase týkajících se:

  • Kontrol na požití alkoholu/drog
  • Vybraných kontrol totožnosti
  • Prohlídek vozidel
  • Kontrol zavazadel
  • Pátrání po hledaných osobách
  • Pátrání po zločinech nebo přečinech, za něž lze uložit trest odnětí svobody trvající nejméně 3 roky
  • Pátrání po uprchlících

Ústavní rada tedy upřesnila, že se předmětný zákaz vztahuje pouze na vyjmenované kontroly, mezi nimiž se nevyskytují kontroly rychlosti. V praxi to znamená, že radar nebo hlídku měřící rychlost budete moci na francouzské okresce i nadále legálně nahlásit, ale klasickou silniční kontrolu během vymezené doby ne, pokud si tedy nebudete 100% jistí, že neprovádí jednu z výše vypsaných aktivit.

Foto: Policie České republiky

Mezi dočasně omezitelná dopravní hlášení bude patřit třeba kontrola na požití alkoholu či drog

Omezení vyhlašované prefekturami má být limitované časem i oblastí působnosti. Například blokování upozornění na hlídku kontrolující alkohol/drogy bude smět trvat nejvýše dvě hodiny a vztahovat se na rádius maximálně dvou kilometrů v zastavěných oblastech, případně deseti kilometrů mimo. Bude-li policie řešit nějaký útok nebo pátrat po únosci, může tato blokáda v totožném rádiu zabrat až dvanáct hodin.

A to není vše. Také francouzské dálnice nebo národní silnice jsou díky rozhodnutí Evropské unie ze zákazu sdílení informací v reálném čase vyjmuty, ovšem znovu s výjimkou výše vyjmenovaných kontrol/akcí realizovaných policií.

Foto: Coyote

Jak to bude vypadat v praxi? Někdy v budoucnu by měla fungovat technologie, která v daných francouzských oblastech vybraná dopravní hlášení dočasně omezí přímo v aplikacích

Jak chce ruka zákona nastavená pravidla uplatňovat v praxi? Inu technologie, která by měla na základě rozhodnutí prefektury umožnit policii požádat o dočasné vypnutí vybraných hlášení přímo v aplikacích typu Coyote nebo Waze, dosud není připravena. A to i přesto, že příslušní vývojáři jsou ke spolupráci s tamní vládou více než otevření. Spuštění tohoto IT projektu se tedy odkládá, stejně tak sankce za užití legislativě nevyhovující aplikace.

Waze
V roce 2009 vznikla crowdsourcingová navigační aplikace, která řidičům pomáhala vyhnout se skutečným i obrazným překážkám na cestě. Komunita má nyní přes 140 milionů uživatelů po celém světě a stále se rozvijí, což do jisté míry zaručuje co největší aktuálnost zobrazovaných informací/tras. Waze patří od roku 2013 pod společnost Google a těší se celosvětové oblibě.

Otázkou zůstává, zdali pak motoristé ve Francii nebudou jakoukoli policejní aktivitu hlásit jako měření rychlosti, čímž celý (dosud neuplatněný) článek zákona vlastně tak nějak pozbyde smyslu. Každopádně zástupci Coyote jsou s rozhodnutím Ústavní rady vesměs spokojení a vítají jej jako nástroj ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Foto: Jan Majurník/Waze

Aplikace Waze se těší velké oblibě také v Česku

V Česku na nás žádný takový zákaz omezující sdílení informací nečíhá, takže si prostřednictvím Waze a dalších aplikací smíme dávat mezi sebou vědět, co se kde děje anebo jakou aktivitu česká policie zrovna provádí. Pozor však na používání mobilu během jízdy, zejména jeho držení v ruce může být rukou zákona vyhodnoceno jako přestupek.

A kdyby někoho napadlo obdobný zákon inspirovaný Francií prosazovat také u nás? Pak je dost možné, že by předvedším upozornění na měření rychlosti bylo ze zákazu vyjmuto, ale spíše si myslíme, že by takový návrh vůbec neprošel. Co myslíte vy? Napište nám do diskuse.

Reklama