Hlavní obsah

Jak funguje náš bodový systém? A jak si body odmazat?

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

2. 1. 2019

Nejdřív začněme tím, kdy a jak se nám bodový systém narodil. Na území České republiky vstoupil v platnost 1. 7. 2006 a to na základě zákonů č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb., kterými byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Právě tehdy řidiči začali za některé přestupky sbírat trestné body a při dosažení, nebo překročení hranice 12 bodů musí na rok odevzdat řidičský průkaz.

Článek

V praxi většina veřejnosti žije v mýtu, že body se odečítají, ale je tomu právě naopak. Trestné body se přičítají. Stejně tak si většina řidičské veřejnosti myslí, že když za přestupek dostane nízkou finanční pokutu, tak se nemůže jednat o přestupek spojený s bodovým postihem, což může vyústit k následnému překvapení z dopisu s označením předmětu „Oznámení o dosažení 12 bodů do evidenční karty řidiče“. Oficiální statistiky hovoří o tom, že každý rok dosáhne hranice 12 trestných bodů cca 35 - 38 000 řidičů a z toho nejvíce v Ústeckém kraji.

Co se týká samotných vybodovaných řidičů, obecná představa o takovém řidiči je, že se musí jednat o piráta silnic, ale zde se dá uplatnit Paretův princip, který je známější jako 80/20. Tedy z celkového množství 35 000 vybodovaných jen cca 7 000 řidičů by se mělo nad svým chováním za volantem opravdu velmi hluboce zamyslet. Zbytek má spíš jen velký kilometrový nájezd, a tím pádem se zvyšuje pravděpodobnost jejich zastavení ze strany policie, kdy tito řidiči sbírají trestné body často 3 až 5 let. Jen velmi malý počet řidičů dokáže nasbírat 12 a více bodů během jednoho roku.

Naštěstí nám bodový systém umožňuje nejenom body sbírat, ale také si je odečítat, a to hned dvěma způsoby:

1. Pokud nejsme pravomocně uznáni z přestupku déle než 12 měsíců od posledního bodového přestupku, dochází k automatickému odpočtu až 4 trestných bodů

2. Absolvováním Školy smyku, kdy po absolvování kurzu můžete na městském úřadě zažádat o odpočet 3 bodů. Je ovšem potřeba mít na paměti, že pro přihlášení do kurzu musíte splnit dvě podmínky:

  • Nesmíte mít víc než 10 trestných bodů v kartě řidiče
  • Nesmíte mít v kartě řidiče žádný přestupek za 7 trestných bodů

Z toho plyne, že je dobré mít reálný přehled o počtu trestných bodů v evidenční kartě řidiče a případně využít možností odpočtu dřív, než bude pozdě. Zde je dobré zmínit, že odpočet formou školy smyku je vázaný na kalendářní rok, nikoliv od absolvování. V praxi to znamená, že pokud absolvujete odpočtový kurz v prosinci, odečtete si 3 body a následně můžete hned v lednu absolvovat další a odečíst si další 3 body, takže se dá během krátké doby odečíst až 6 bodů a následně po roce se automaticky mohou odečíst 4 body, tím pádem lze takto během jednoho roku vymazat až 10 trestných bodů.

Závěrem si řekněme, že trestné body nezapisují policisté, ti pouze předávají podklady městskému úřadu, který vám vydal řidičský průkaz a vede vaší Evidenční kartu řidiče. Počet bodů se tedy můžete dozvědět z výpisu bodového hodnocení, které vám vystaví na pobočkách CzechPoint, případně na vašem městském úřadu.

Tento článek berte jen jako malý úvod do našeho seriálu. Příští týden si napíšeme něco o rozdělení samotných přestupků a o jejich četnosti.

Reklama