Hlavní obsah

Za zastavení na přejezdu můžete přijít i o řidičský průkaz

Foto: Shutterstock
22. 12. 2018

Není pochyb o tom, že z železničních přejezdů by měl mít respekt každý řidič. Jsou to místa, kde se chyby neodpouští a riskantním chováním v jejich blízkosti neohrožuje řidič jen sám sebe, ale i řadu dalších nevinných lidí. I proto jsou v poslední době policisté na přestupky spojené s železničními přejezdy obvzlášť vysazeni.

Článek

„Přišel jsem o řidičák,” zněla odpověď mého kamaráda, kterého jsem dlouho neviděl, na otázku, co je nového. „Prostě jsem to špatně odhadl, auta za přejezdem náhle zastavila a já zůstal stát zadními koly ještě na přejezdu,” vysvětloval u piva, přičemž vím, že je jinak zkušený řidič a inkriminovaným místem jezdí každý den. Jenže policisté stáli opodál a byli tentokrát nekompromisní, ačkoliv se k přejezdu žádný vlak v tu chvíli neblížil.

Ono je to ale, kamarád promine, dobře. Jen za loňský rok zemřelo při nehodách na železničních přejezdech 34 lidí, o rok dříve dokonce ještě o deset více. Zejména po tragické nehodě ve Studénce v červenci roku 2015, kdy vinou polského řidiče kamionu zahynuli v Pendolinu tři lidé a dalších sedmnáct bylo zraněno, bylo jasné, že se musí něco změnit. V roce 2016 proto v zákoně o provozu na pozemních komunikacích došlo ke zpřísnění a od té doby mohou policisté odebrat řidičské oprávnění za nedodržení pravidel při vjezdu na železniční přejezd nebo v jeho blízkosti.

A že se na přestupky spojené s železničními přejezdy policisté obvzlášť zaměřují, potvrzuje i tisková mluvčí Policejního prezidia Eva Kropáčová: „Problematika železničních přejezdů je pro Policii ČR vnímána prioritně, a to jak v rámci dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu, tak z hlediska dopravně inženýrského, kdy jsou železniční přejezdy pravidelně posuzovány a kontrolovány, zejména jejich technický stav a rozhledové poměry,” uvedla mluvčí pro Garáž.cz a dodala, že možnost projednat přestupek na místě má policista v případě železničních přejezdů jen u cyklistů, případně jiných řidičů než jsou řidiči motorových vozidel.

Trochu podobným druhem přestupku, jako je zastavení vozidla na železničním přejezdu, je i zastavení v křižovatce a následné stání v ní i poté, co padne červená. Toho jsme, zejména v Praze, bohužel svědky velmi často. Zdržuje to provoz a v křižovatkách kvůli tomu vznikají nepřehledné, někdy i nebezpečné situace. „Takovému řidiči hrozí pokuta na místě do 2 000 Kč a ve správním řízení od 1 500 do 2 500 Kč. Vzhledem k hrozícímu riziku a škodě, s ohledem na možnost bezpečného zastavení vlaku a běžného motorového vozidla, lze tento přestupek považovat za relativně méně nebezpečný ve srovnání se stáním na železničním přejezdu,” vysvětluje nižší tresty oproti železničním přejezdům Eva Kropáčová.

A jak se tedy u železničních přejezdů správně chovat?

Problematika pravidel silničního provozu na železničním přejezdu a v jeho blízkosti je upravena zejména v paragrafech 28 a 29 zákona č. 361/2000 Sb.

§ 28

 • (1) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
 • (2) Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst.2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.
 • (3) Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
 • (4) Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni. (5) Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

§ 29

 • (1) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,
  • a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
  • b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení
  • c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory
  • d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
  • e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem
  • f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě
 • (2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.

V případě porušení ze strany řidiče motorového vozidla § 29 odst. 1 se jedná o přestupek, za který se v souladu s § 125c zákona č. 361/2000 Sb. ukládá pokuta ve správním řízení ve výši 2500 až 5000 a současně se uloží zákaz činnosti od jednoho do šesti měsíců a řidič obdrží 7 bodů v rámci bodového hodnocení řidiče, případně může dojít i k naplnění skutkové podstaty trestného činu (např. obecné ohrožení z nedbalosti).

Reklama