Hlavní obsah

Rozdělení přestupků v bodovém systému

Foto: Shutterstock
16. 1. 2019

Ve třetím dílu našeho seriálu o bodovém systému se vrátíme na začátek a vysvětlíme si rozdělení přestupků jako takových. Ukážeme si, které jsou vlastně ty bodové a které jsou trestány jen pokutou, popřípadě zákazem činnosti – tedy odnětím řidičského průkazu na určitou dobu.

Článek

Jak jsme si v prvním článku z našeho seriálu řekli, za některé dopravní přestupky řidiči v ČR sbírají trestné body do karty řidiče. Pojďme si tedy udělat základní rozdělení přestupků a stanovit jejich definici.

1. Nebodové

Tuto skupinu reprezentují přestupky, které jsou tzv. méně škodlivé. Nejčastěji se jedná o přestupky reprezentované paragrafem § 125c /1k) – Jiné porušení povinností, kdy se pod tento paragraf dá schovat například zastavení na zákazu zastavení, vjetí do zákazu vjezdu a podobné drobné přestupky. Zároveň je ovšem potřeba dát velký pozor, protože pod tímto paragrafem se skrývá i jeden bodový přestupek, konkrétně jízda bez bezpečnostního pásu, za který můžete dostat 3 trestné body. Je tedy potřeba vždy na pokutovém bloku kontrolovat, zda vám policista/strážník vypisuje správný přestupek, jinak může dojít k zápisu trestných bodů.

2. Bodové

V této skupině přestupků se nachází přestupky, které jsou již závažnější, ale zároveň se ještě nejedná závažné prohřešky třetí skupiny, které si představíme níže. Za tyto přestupky jsou nejčastěji připisovány 2 až 3 trestné body a je možné je řešit s policistou na místě přestupku. Nejtypičtějšími zástupci této kategorie, jsou přestupky, které jsme si představili ve druhém díle našeho seriálu, a sice přestupek podle § 125c/ 1f) 1 držení záznamového zařízení, § 125c/ 1k) jízda bez použití bezpečnostních pásů a samozřejmě podle § 125c/ 1f) 4 překročení nejvyšší povolené rychlosti do 20 km/h v rámci obce a 30 km/h mimo obec.

3. Zákazové

Zde se nachází ty nejnebezpečnější přestupky, kdy vás kromě pokuty a trestných bodů čeká i zákaz činnosti v různých délkách. O délce zákazu činnosti nerozhodují policisté, ale vždy správní orgán, na který musí policisté předat veškeré podklady získané na místě přestupku. Tyto přestupky můžeme ještě rozlišit na tři podskupiny.

1. Sledované přestupky – toto jsou přestupky, které jsou hodnocené 3 až 7 trestnými body a zákazovými se stávají, pokud je řidič opakuje během 12 měsíců od spáchání prvního přestupku. Zde je potřeba říct, že pro naplnění podmínky není rozhodující pravomocné rozhodnutí o přestupku, ale datum spáchání přestupku! Toto je potřeba zdůraznit, jelikož spousta řidičů je často klamána i ze strany advokátů, kteří jim při pomáhaní s řešením přestupku mylně řeknou, že stačí řešení co nejvíce natáhnout a posunout pravomocné rozhodnutí. To je však nesmysl, rozhodující je datum, kdy k přestupku došlo. Typickým zástupcem je přestupek podle §125c / 1f) 3. překročení rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více, kdy kromě dalších 3 trestných bodů můžete čekat i zákaz činnosti v délce 1 až 6 měsíců.

2. Zákazové přestupky – zde nalezneme přestupky, za které dostanete zákaz činnosti už při prvním spáchání. Tyto přestupky jsou v současném systému hodnoceny 4 až 7 trestnými body a zákazy činnosti v délkách od 6 do 24 měsíců. Pro naše území jsou nejtypičtějšími představiteli této kategorie přestupky podle §125c / 1f) 2. překročení rychlosti v obci o 40km/h a více nebo o 50km/h a více mimo obec, kdy získáte 5 trestných bodů. Tím nejzávažnějším přestupkem je přestupek podle §125c / 1c) řízení ve stavu vylučujícím způsobilost, tedy jízda pod vlivem alkoholu, případně návykových látek, kdy dostanete 7 trestných bodů a rozpětí pokut je 25 000 až 50 000 CZK.

3. Samostatnou kategorii představují dva přestupky, u kterých můžete získat zákaz činnosti, ale jsou bez trestných bodů.

1) § 125c / 1a) 1. – jízda s vozidlem bez, nebo s upravenou RZ, kdy za tento přestupek můžete obdržet ve správním řízení 5 000 až 10 000 CZK pokutu a zákaz činnosti v délce 6 až 12 měsíců

2) § 125c / 1b) – řízení pod vlivem alkoholu do 0,3‰ – zde je sankce v délce zákazu činnosti 6 až 12 měsíců a pokuta ve správním řízení od 2 500 do 25 000 CZK.

Toto je tedy základní rozdělení přestupků i s ukázkami některých z nich. V rámci připravované novely se toto rozdělení měnit nebude.

Reklama

Související témata: