Hlavní obsah

Za jaké přestupky dostávají řidiči body nejčastěji?

Foto: Shutterstock

Jsou přestupky, kvůli kterým si do karty řidiče připíšeme víc trestných bodů než za jiné. Víme mnohé o pozadí řidičských hříchů i trestů

9. 1. 2019

V prvním dílu naší série jsme si udělali jasno v tom, kde se tu bodový systém vzal a jaké jsou podmínky pro zápis trestných bodů a jejich odpočet. Dnes bude řeč o tom, jaké přestupky nejčastěji vedou k zápisu bodů a proč tomu tak je. Tohle jsou tedy pomyslné „stupně vítězů“. Žebříček tří bodových přestupků, s nimiž se řidiči na českých silnicích potýkají v největší míře a se kterými také nejčastěji dosáhnou dvanácti bodů v kartě řidiče.

Článek

3. místo: Držení záznamového zařízení při jízdě – přestupek podle § 125c/ 1f) 1.* 

Pomyslnou bronzovou pozici drží manipulace s telefonem při řízení, kdy tento přestupek je podle všech odborníků mnohem nebezpečnější než ten z prvního místa našeho žebříčku. V roce 2018 se inkriminovanému přestupku věnoval i BESIP svojí reklamní kampaní v rámci tzv. „BESIPek“. Zároveň si policie uvědomila, že není jednoduché tento přestupek řidiči prokázat, a pokud se tedy nepřizná na místě samotným policistům, je v rámci správního řízení postaveno tvrzení policisty proti tvrzení řidiče. V takové chvíli správní orgán věc ukončí s tím, že nemá dostatek podkladů pro vydání rozhodnutí. Policie tedy pořídila dalekohledy s fotoaparáty, s jejichž pomocí může přestupek zaznamenat.

Na základě výše uvedeného jde spousta řidičů se základním právním povědomím do správního řízení, aby se zde o body doslova porvali. Další skupinou jsou řidiči, kteří se na místě přestupku doznají a ve zkráceném příkazním řízení, známějším spíš jako blokovém, uhradí často i nízkou pokutu, a to aniž by si uvědomili, že si právě nechali pravomocně připsat 2 trestné body do karty řidiče. Každoročně Policie ČR zaznamená 50 000 těchto přestupků, ovšem vzhledem k pořízení uvedeného vybavení lze očekávat, že toto číslo v následujících letech poroste. V současnosti se tedy na základě uvedeného přestupku připíše 100 000 bodů do evidenčních karet řidičů.

Zkušenosti z praxe napovídají, že se tento přestupek nejčastěji objevuje u řidičů dodávek do 3,5 t, tedy u kurýrních služeb a zásobování, což platí i pro naše druhé místo…

2. místo: Jízda bez použití bezpečnostního pásu – přestupek podle § 125c/ 1k)* 

Neslavnou stříbrnou pozici zaujímá přestupek spojený s nepoužitím bezpečnostního pásu. Dotyčný přestupek je bodován 3 trestnými body do karty řidiče a má za úkol ochránit naše zdraví. Většinou přestupek zaznamená městská policie, když zadrží například řidiče výše uvedených dodávek. Ti v průběhu zásobování často přejíždí v rámci jednoho místa (náměstí, ulice) a na krátké popojíždění se nepřipoutají.

Jde samozřejmě o chybu řidiče, který by se měl poutat vždy. Zákon poutání nevyžaduje jen v případech, kdy řidič couvá a pás by mu bránil v pohybu a dobrému výhledu. A pak také v případě, že je řidič třeba po operaci a má potvrzení od lékaře, které ale musí mít neustále u sebe ve vozidle. Existuje však skupina řidičů kamionů, kteří jsou často přistižení jak při telefonování, tak právě bez pásů, přičemž uvedený „zlozvyk“ si přenášejí i do řízení osobního vozu. Ročně je takto zaznamenáno okolo 68 000 těchto přestupků!

V řeči čísel jsme se tedy posunuli přes 200 000 udělených trestných bodů do evidenčních karet řidičů.

Před tím, než si vyhlásíme první místo, je potřeba říct, že jak telefonování za volantem, tak jízda bez bezpečnostního pásu jsou přestupky, které se velmi špatně prokazují bez přiznání řidiče, nebo bez prokazatelné fotografie, případně videa. Naproti tomu první místo se policistům i strážníkům prokazuje velmi dobře, respektive mají k tomu potřebné vybavení.

1. místo: Překročení rychlosti do 20 km/h v rámci obce a 30 km/h mimo obec – přestupek podle §125c/ 1f) 4.* 

Hned na začátek si dovolím upřesnit, že rozsah překročení v obci je od 6 do 19 km/h a mimo obec od 11 do 29 km/h. Za tento přestupek jsou vám připsány 2 trestné body a pokuta v blokovém řízení může být maximálně do 2 000 Kč.

Tento přestupek je nejčastější proto, že možnost měřit rychlost má dopravní policie i strážníci městské/obecní policie, což se shoduje i u výše uvedených přestupků. Největším rozdílem však zůstává již vcelku sofistikované pořizování důkazů a v případě městské/obecní policie i finanční motivace, jelikož vybrané prostředky putují do obecní pokladny. Z pokladny se část dostává i ke strážníkům, ať už v podobě odměn, nebo například nového vybavení. Z praxe je bohužel zřejmé, že měření nejčastěji probíhají na velmi přehledných úsecích, kdy největší klasikou je příjezd a výjezd z obce a měření na hranici značky „Začátek/Konec obce“. Toto všechno má za následek, že ročně je takto odchyceno na 125 000 přestupků, tedy cca 340 za den a celkově je rozdáno 250 000 trestných bodů.

Ukázali jsme si ty nejčastější přestupky, přičemž jsme vycházeli ze statistik Ministerstva dopravy České Republiky. Výpočtem vychází, že 550 000 trestných bodů je uděleno jen na těchto 3 přestupcích, příště si už jen zběžně probereme i ty další.

*podle zákona 361/2000Sb. o silničním provozu

Reklama