Hlavní obsah

Od ledna se připravte na sdílené zóny: Proti pěším zónám zde budou platit specifická pravidla, chodci a cyklisté budou moct všude

Foto: Michal Sakař, MDČR
16. 11. 2023

Od ledna příštího roku se po republice začnou objevovat takzvané sdílené zóny. Půjde sice o dobře známé oblasti, nicméně oproti takzvaným pěším zónám zde budou platit specifická pravidla, která zohledňují smíšený provoz. Navíc jde o další z kroků ke sjednocení dopravních předpisů v EU.

Článek

Máme už sdílená auta, sdílené koloběžky, sdílenou dopravu a nyní se od ledna 2024 připojí ještě sdílené zóny, které doplní nám dobře známé zóny pěší. O co vlastně půjde, jaká na místě budou platit pravidla a co když danou oblastí projíždí tramvaj?

Vysvětlení legislativní i lidské jsme si pro vás připravili spolu s Pavlem Greinerem z Autoškoly King (Praha, České Budějovice). Takže si pojďme přiblížit novinku jménem sdílená zóna.

Definice a pravidla sdílené zóny

Sdílená zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek a konec je vždy označen specifickou dopravní značkou. Rovněž jde o zónu, která je určena k užívání pro všechny účastníky silničního provozu. Tedy se v místě mohou objevit chodci, cyklisté, motorkáři, řidiči automobilů, autobusů, ale i tramvají. Stejně jako u Obytné a Pěší zóny při vyjíždění dáváte přednost v jízdě všem.

Foto: Ministerstvo dopravy České republiky

Od ledna 2024 budou oblasti osazeny značkami Sdílená zóna a Konec sdílené zóny.

Jelikož půjde o takový mumraj, je legislativou definovaná povinnost dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu. V praxi tedy nikdo nesmí nikoho ohrozit až na tramvaje.

U tramvají ve sdílené zóně platí, že je ostatní účastníci silniční provozu nesmí ani ohrozit, ani omezit. Rovněž tramvaj má ve sdílené zóně vždy přednost v jízdě. Lidsky řečeno, tramvaji se kliďte z cesty a vždy jí dejte přednost, ať jste chodec, motorkář, cyklista nebo třeba řidič automobilu.

Chodci a cyklisté směji ve sdílené zóně užívat komunikaci v celé její šířce, takže ano, mohou se courat klidně prostředkem silnice. Nicméně přijíždí-li vozidlo s právem přednostní jízdy, mají chodci za povinnost uvolnit prostor pro projetí tohoto vozidla.

Foto: BESIP

Cyklisté a chodci se ve sdílené zóně budou moci pohybovat po celé šíři komunikace.

Ačkoli to legislativa sdílené zóny nezmiňuje, tak i ostatní účastníci silničního provozu musí umožnit projetí vozidlům s právem přednostní jízdy.

Nakonec se podíváme na nejvyšší povolenou rychlost, která je pro všechny účastníky silničního provozu ve sdílené zóně stejná a činí 20 km/h. Stání motorových vozidel je pak dovoleno pouze na místech označených jako parkoviště, zatímco jízdní kola a jiná nemotorová vozidla mohou být odstavena v místech k tomu určených.

Omezit a ohrozit

  • Nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo.
  • Nesmět ohrozit znamená počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.

Proč sdílená zóna?

A proč to všechno vzniklo? Jednak kvůli sjednocení s některými ostatními státy EU, které koncept sdílené zóny přebraly, a také proto, aby bylo pro účastníky silničního provozu snadněji pochopitelné, o co jde.

„Pokud nyní máme pěší zónu a v ní nejsou pouze chodci, ale současně například tramvaje, kola a podobně, je lepší této zóně dát jiný název tak, jak to mají některé jiné státy v EU. Jde o takzvané souznění lidí s další dopravou v jedné zóně,“ vysvětluje Pavel Greinger z Autoškoly King.

Foto: Michal Sakař

Sdílené zóny u nás už brzy najdeme převážně v centrech měst se smíšeným provozem.

A kde tyto sdílené zóny najdeme? Převážně v centrech měst se smíšeným provozem aut, vozidel městské hromadné dopravy, cyklistů a pěších. Převedeno do krajin českých si to pak představte následovně:

  • Staroměstské náměstí, bez provozu tramvají = pěší zóna
  • náměstí Republiky (u Palladia), s provozem tramvají = sdílená zóna

Ačkoli se pravidla ve sdílených zónách zdají být složitá, stačí si vlastně jen zapamatovat přednost tramvají, ohleduplnost k ostatním, parkování na místech k tomu určených, právoplatně zvýšenou opatrnost a rychlost nejvýše 20 km/h, kterou by měli dodržovat úplně všichni včetně jezdců na elektrických koloběžkách.

Reklama