Hlavní obsah

Na řidiče čeká řada novinek. Bodový systém se zjednoduší, některé pokuty budou pětinásobně vyšší

Foto: Policie České republiky
4. 1. 2023

Vláda ve středu projedná významnou změnu bodového systému řidičů. V rámci novely zákona o provozu na pozemních komunikacích se má systém bodování řidičů od roku 2024 zjednodušit a být srozumitelnější. Nově například zavádí pouze tři skupiny trestných bodů nebo možnost řídit auto od 17 let pod dohledem či řidičský průkaz na zkoušku. Na setkání s novináři to v úterý uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Článek

Nynější systém trestných bodů by se měl zjednodušit z pěti sazeb na tři, tedy nově bude možné přidělit dva, čtyři nebo šest bodů. Například u řízení pod vlivem alkoholu řidič dostane šest bodů namísto nynějších sedmi, zaplatí ale pokutu ve správním řízení až 25 000 Kč namísto dnešních až 20 000. Pokud odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu pokuta až 75 000 Kč. Maximální příděl šesti bodů a pokuta 25 000 Kč hrozí vedle alkoholu i za překročení rychlosti o 50, respektive 40 kilometrů v hodině mimo obec a v obci, vjezd na železniční přejezd přes zákaz nebo jízdu na červenou. U té se pokuta zvýší pětinásobně na 25 000 Kč. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud.

Pokuta na místě se u závažných přestupků zdvojnásobí až na 5 500 Kč. V rámci připomínkového řízení se v novele objevila pásma pro sankce na místě. Pro méně závažné přestupky, jako je jízda spolujezdce bez zapnutého pásu, je pásmo 1 500 až 2 000 Kč, pro středně vážné přestupky typu nedání přednosti v jízdě je to 2 500 až 3 500 Kč a pro ty nejzávažnější, jako je jízda na červenou, pak 4 500 až 5 500 Kč.

Tresty se zmírňují u bagatelních prohřešků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo špatné parkování, kde se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2000 Kč maximálně na 1 500 Kč, respektive domluvu, a body se nezapisují.

Novinky pro mladé řidiče

Možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče-mentora. Za porušení povinností bude mentorovi nahlášenému na dopravním úřadě hrozit pokuta až 25 000 Kč. Od 18 let bude moci mladý řidič jezdit sám.

Foto: Michal Jirák

Řízení pod dohledem mentora

Tématu řidičského průkazu od 17 let jsme se na Garáži v minulosti detailně věnovali. Podle osloveného odborníka Pavla Dušánka může tento systém pomoci mladým řidičům získat jistotu za volantem, záleží ovšem na tom, zda budou kontrolovány najeté kilometry s mentorem a také úroveň mentora.

U řidičského průkazu na zkoušku jde o preventivní opatření pro začínající řidiče. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a tzv. evaluační jízdu. Půjde o čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jejich prevence a také čtyřhodinovou teorii a jízdu v autoškole.

Také o výhodách a nástrahách řidičského průkazu na zkoušku jsme již psali. Šéf asociace autoškol Aleš Horčička k tématu říká: „Řidičák na zkoušku znamená, že jste na někoho přísnější než na nějakou jinou skupinu lidí. Ten návrh, který neprošel, byl založen čistě na restrikci. On říkal: „Jseš-li mladej, tak ti dáme bodů 6 místo 12, rychleji je ztratíš a nebudeš na silnici.“ Ale já říkám, že kdo je mladý, měl by za volantem trávit co nejvíc času.“

Již letos pak vstoupí v účinnost novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která od března prodlouží platnost evidenčních kontrol vozidel z 30 dnů na jeden rok, od března zavádí povinnost STK pro historická vozidla a od příštího roku ruší velký technický průkaz. Nově bude k vozidlu pouze jeden doklad a bude mít velikost osvědčení o registraci vozidla. Výměna technických průkazů bude postupná.

Podle již schválené novely zákona o silniční dopravě, jejíž část nabude účinnosti 1. února, bude umožněno podávání žádostí o vydání průkazu řidiče taxislužby elektronickou cestou, aniž se žadatelé budou muset dostavit na úřad.

Reklama

Související témata: