Hlavní obsah

Neplatíš, nejezdíš! Databáze CEPAN je bič na neplatiče pokut. Sami jsme ji vyzkoušeli

Foto: Jan Majurník

Bavíme o pokutách pravomocně uložených, dlouhodobě nezaplacených

21. 2. 2023

Není tomu tak dávno, co se po našich cestách proháněli řidiči – místní i cizinci, kteří vesele páchali dopravní přestupky, neplatili pokuty a nic moc jim za to v praxi nehrozilo. Vloni však stát na všechny neplatiče dopravních přestupků dopletl bič, který se prakticky ihned začal hojně využívat. A výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat…

Článek

Příběh zrodu celého systému efektivního vybírání pravomocně uložených a dlouhodobě neuhrazených pokut začal v roce 2019, kdy se na konto české policie zvedala čím dál větší vlna kritiky za to, že na našich cestách jezdí nejenom cizinci, kteří opakovaně porušují dopravní předpisy, vystavené pokuty nehradí a český právní řád mají takříkajíc na salámu.

Foto: Jan Majurník

Dluhy se vymáhají samozřejmě po všech, nicméně více neuhrazených pokut za dopravní přestupky u nás mají cizinci

Vedení tuzemské policie vůči tomuto volání nebylo hluché a zasadilo se o to, aby vznikl nový právní nástroj umožňující dluhy za dopravní přestupky vůči státu vymáhat daleko efektivněji než jen zdlouhavým písemným napomínáním.

Nyní platí to, že kdo je zastaven, zkontrolován a dluží (řidič i provozovatel vozu), ten musí všechny pohledávky uhradit na místě. Pokud se tak nestane, policisté/celníci dočasně zabaví registrační značky vozidla nebo autu zamezí odjezd pomocí tzv. botičky. Neplatíš, nejezdíš…

Foto: Jan Majurník

Kontrola pohledávek je velmi rychlá, v praxi zabere pár minut

Než se však celý tenhle vlak rozjel, byl nutný určitý screening v zahraničí a najití vhodného technického řešení. Rovněž se musel změnit zákon o policii tak, aby k těmto úkonům byli oprávněni jak státní policisté, tak celníci i obecní strážníci.

V lednu 2022 vešel onen zákon v účinnost a jeho reálné účinky začali první dlužníci pociťovat prakticky ihned. Znovu připomene, že se tímto způsobem vymáhají výhradně právoplatné pokuty za dopravní přestupky dlouhodobě neuhrazené.

Prevence funguje

Pro českou policii šlo zprvu o krok do neznáma, jelikož než získala přístupy do databáze neplatičů zvané CEPAN (centrální evidence pohledávek a nedoplatků), musela provádět kontroly ve smíšených hlídkách s celníky. Přestože projekt běží od ledna 2022, výběr prozatím realizují krom celníků jen dvě celorepubliková (Čechy od začátku, Morava od února 23) Speciální oddělení dohledu (ano, to jsou ti, kteří mají pro výkon služby k dispozici i Ferrari 458).

Foto: Jan Majurník

Tento systém byl zprvu postaven na kooperaci policie a celníků

Do konce tohoto roku by však měla být tato pravomoc v praxi udělena i dalším složkám dopravní policie. Řeší se akorát technické prostředky, například nákup terminálů nebo přístup do registru vozidel s možností vyznačení například toho, že danému vozidlu byly do doby úhrady dluhu zabaveny registrační značky.

Rovněž nejde o nějakou překvapující hurá akci, jelikož už vloni řidiči dostávali informační pětijazyčný leták, který na novou skutečnost v oblasti vymáhání dopravních pokut upozorňoval. Letáky byly také na benzinkách a dostaly je všechny zahraniční ambasády působící v Česku.

Foto: Jan Majurník

Spolu s novým systémem běžela i velká letáková kampaň

Přestože se bavíme o nástroji preventivním, tak se jen pracovníkům Speciálního oddělení dohledu Čechy podařilo od začátku roku do 12. února 2023 snížit dluh hříšníků za dopravní přestupky vůči státu o více než 400 000 Kč, přičemž toto číslo denně narůstá.

Dlužné částky, nezaplacené z cca 60 % cizinci, se většinou pohybují v řádu od tisícovky po dvě desítky tisíc korun, nejčastěji za rychlostní pokuty zjištěné automatizovanými technickými prostředky. Prozatímní rekordman ovšem dosáhl nezaplacené sumy celkově přesahující 44 000 Kč.

Foto: Jan Majurník

Dlužné sumy se pohybují v řádu do 20 tisíc, tedy až na výjimky

Dle slov ředitele dopravní policie, Jiřího Zlého, mají dlužníci tendence spíše platit. K zabavení značek došlo ke dni 12.2 2023 zatím jen v 215 případech, a to u 192 českých vozidel (z toho 124 už vyplacených) a 23 zahraničních (z toho 17 už vyplacených). Botičku prozatím obdrželo 16 vozidel (z toho 14 už vyplacených). Samotných kontrol se pak událo bezmála 10 tisíc.

Nový zákonný nástroj si pochvaluje i celní správa, která díky této pravomoci navýšila celkový výběr dlužných částek v meziročním srovnání let 2021 a 2022 o 30 %.

Dostaveníčko na dálnici

A jak že tohle všechno víme? Na přímé pozvání policie jsme se jednu mrazivou středu zajeli podívat na 53 kilometr dálnice D1, kde probíhala velká kontrolní akce zaměřená právě na vymáhání pravomocně uložených a dlouhodobě neuhrazených pokut.

Foto: Jan Majurník

Policisté se zaměřují na osobní i nákladní auta, kamionů nevyjímaje

Potom, co jsme nasáli potřebné informace, jsme se nechali hlídkou vylustrovat sami, abychom zjistili, jak taková kontrola funguje v praxi. Předem říkáme, že jde o velmi rychlou záležitost, protože kontrolu policista díky mobilní platformě provede už za pár minut.

  • Hlídka celní správy či policie bezpečně zastaví náhodně vytipované vozidlo
  • Řidič hlídce předloží osobní doklady i doklady od vozidla
  • Policista/celník provede kontrolu vozidla i řidiče
  • Následně se vrátí k lustraci vozidla v systému CEPAN
  • A rovněž se v CEPANu podívá i na řidiče
  • Pokud provozovatel/řidič dluží za pokutu, je řidič vyzván k úhradě
  • Nedojde-li k úhradě na místě, je vozidlu znemožněn další legální odjezd

Vzhledem k tomu, že výběr dlužných částek celkově stoupl a ochota pravomocně pokutovaných k úhradě svých závazků rovněž, lze o celém projektu hovořit jako o úspěšné platformě, co má rozvojový potenciál i do budoucna. Ale co vy? Vidíte to stejně, anebo máte na tuhle praxi jiná názor?

Jak na systém vymáhání dlouhodobě neuhrazených pravomocných pokut za dopravní přestupky hledíte vy?
V pořádku, klidně bych přitvrdil
80,8 %
Souhlasím, jde o dobrou věc
11,2 %
Nejsem si jistý vynaloženým úsilím oproti efektivitě
1,4 %
Nezdá se mi, jsem spíše proti
1,2 %
Jde o obyčejné vydělávání
5,4 %
Celkem hlasovalo 3871 čtenářů.

Reklama

Související témata:
Vymáhání