Hlavní obsah

Předjíždění: Kdy smíte, kdy nesmíte a jaké jsou sankce?

Foto: Shutterstock

Pozor na nebezpečné předjíždění

8. 10. 2018

Ačkoli je předjíždění nedílnou součástí provozu, je to manévr obtížný a zejména na silnicích s protisměrným provozem i poměrně rizikový. Špatně zvládnuté předjíždění vede k vážným dopravním nehodám, mnohdy i s tragickými následky. Překvapuje nás ale, jak moc řidičů se během předjíždění neumí chovat, tedy jak neumí správně používat znamení o změně směru jízdy, jak nesledují provoz a neznají základní principy a postupy, jak takový manévr správně a bezpečně zvládnout. A to platí nikoliv jen pro ty, kteří předjíždějí, ale i pro předjížděné.

Článek

Na to, jak správně předjíždět, se podíváme v samostatném článku někdy jindy. Nyní se zaměřme na výklad zákona. Nejprve si tedy připomeňme, jak se na předjíždění dívá zákon a jeho jednotlivé odstavce si vysvětlíme. Provoz na pozemních komunikacích upravuje především zákon 361/2000 Sb. a v něm § 17 vidí předjíždění následovně:

(1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu.

Tady vidíte, že je v naprostém pořádku objet a předjet zprava auto, které se chystá odbočovat vlevo a nechá dostatečný prostor pro druhé vozidlo u pravé strany. Zároveň není proti pravidlům předjíždět například kamion nebo pomalu jedoucí auto při připojování na dálnici v připojovacím pruhu. Naopak je to zcela v pořádku, pokud se ten šnek před vámi „na hulváta“ sedmdesátkou hned zařadí do průběžného pruhu přímo před kamion a vy před sebou máte ještě celý několik set metrů dlouhý připojovací pruh, ve kterém můžete bezpečně akcelerovat a teprve pak se připojit.

Předjíždět zprava? Záleží, jak se na to podíváte, ale raději ne

Hodně diskusí se vede ohledně předjíždění zprava na dálnici, respektive o podjíždění zprava. Pokud se jedná o souběžnou jízdu proudu vozidel, nejedná se ve smyslu zákona o předjíždění, ale správně byste nikoho neměli zprava předjíždět. Chápeme, že někteří nezdvořáci usazení v levém pruhu hluboko pod dálničním rychlostním limitem jsou stejně příjemní jako osina v sedací části, ale to je tak jediné, co s tím můžete dělat.

Před časem se sice Policie ČR vyjádřila v tom smyslu, že pokud řidič neustále jede v pravém pruhu, podjede zprava řidiče v levém pruhu a dál pokračuje v pruhu pravém, je to v pořádku (a v pořádku by to mělo být i podle zdravého rozumu a rozhodně by policie měla trestat toho hulváta vlevo a nikoli vás), ale podle striktního výkladu zákona se to zkrátka nesmí. Jak s tím naložíte, je na vás. Pamatujte ale na to, že posuzovat, jak kdo jede, smí jen Policie ČR, nikoli běžný řidič.

(2) Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.

Tento odstavec upravuje především dávání blinkru, ale zároveň přikazuje řidiči neohrozit řidiče, který jede za ním, tedy typicky toho, který už zahájil předjížděcí manévr. Prostě než začnete předjíždět, pokaždé se napřed musíte podívat do zrcátka a ujistit se, že nikdo jiný už nepředjíždí. A to platí na dálnici i na běžné silnici.

(3) Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel.

Když už se někdo rozhodne někoho předjet, tak nesmí zase snížit rychlost jízdy a omezit řidiče, kterého předjel. Typicky se jedná o případy, kdy někoho předjedete, abyste po pár sekundách šlápli na brzdu a začali odbočovat.

(4) Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.

Tohle je jeden z nejhorších a nejprotivnějších nešvarů na silnicích. Za úmyslné bránění předjíždění zejména zrychlováním by se mělo střílet za úsvitu ranou do týla. Bohužel se jedná o jev častý, policií nesledovaný a tedy i nestíhaný. Zvyšování rychlosti předjížděného prodlužuje celý předjížděcí manévr. Prostou lidskou slušností je navíc sundat nohu z plynu (anebo vypnout tempomat), pokud vás někdo začne předjíždět. Jestli to ranilo vaše ego a nelíbí se vám, že vás někdo předjíždí, prostě ho teď hlavně nechte předjet. A pak tedy jeďte rychleji, ale opravdu až po tom, co vás předjede.

Opět zdůrazňujeme, že nikomu nepřísluší nikoho jiného v provozu vychovávat a vnucovat mu svou vlastní představu o bezpečnosti a plynulosti. To smí jen policie schválenými pomůckami a metodami. Jestli tedy jedete tachometrovou stovkou na okresce, kde je devadesátka a někdo vás chce předjíždět, je to věc jeho a případně Policie. Vy se musíte postarat jen o to, abyste ho neomezili a neohrozili a hlavně mu nebránili v předjíždění.

Kdy se předjíždět nesmí?

Výklad zákona v § 17 pokračuje následujícím způsobem:

(5) Řidič nesmí předjíždět

  a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,

  b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,

  c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích,

  d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi,

  e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy,

  f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí

    1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1,

    2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,

    3. na hlavní pozemní komunikaci,

    4. na křižovatce s řízeným provozem.

  g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.

Tento odstavec upravuje především situace, během kterých se předjíždět nesmí. A povšimněte si formulace o přechodu pro chodce. To platí zejména na dvouproudových komunikacích v obci, kdy se nejedná o souběžnou jízdu a ve smyslu zákona se jedná o předjíždění. Dávejte si na to pozor, jde hlavně o bezpečnost na přechodu.

Také se nesmí předjíždět, pokud dává vůz vpředu blinkr doleva, čímž se podle písmene e) tohoto odstavce myslí zejména situace, kdy někdo chce odbočit (a nelze ho předjet zprava podle odstavce 1), ale zároveň se jedná o situace, kdy chcete předjíždět, ale z několika aut vpředu se někdo chystá odbočovat doleva. Také nesmíte zahájit předjíždění, pokud někdo ve „frontě“ dal blinkr, že bude předjíždět. Každopádně to neznamená, že dotyčný smí dát blinkr kdykoli, aby si tím jaksi vynutil přednost. Blinkr dejte, až když se rozhodnete předjíždět a ne, že budete chtít někdy za chvíli zahájit předjíždění. Což platí nejen na běžné silnici, ale i na dálnici, kdy v levém pruhu jedou rychlejší vozidla.

Toť vše k zásadám předjíždění ve smyslu zákona, ale předjíždění se věnuje zákon 361/2000 Sb. i v jiných případech a bude dobré si je připomenout.

Další důležité paragrafy ohledně předjíždění

Například § 13 píše v odstavci 2 následující: „Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený například obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj.“ Tady vidíte, že neoddělený tramvajový pás v úrovni vozovky lze zcela volně využít k předjíždění, pokud tím neomezíte a neohrozíte tramvaj, případně neporušíte jiné ustanovení zákona.

§ 14 pak v odstavci 3 připomíná, že „Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění.“ To jen, abyste věděli, že vás může zprava „podjíždět“ například autobus nebo taxikář ve svém vyhrazeném pruhu.

§ 18, věnující se rychlosti jízdy, pak v odstavci 2, písmeno b) přípomíná, že řidič nesmí „omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.“ Proto když už se rozhodnete předjíždět, dostatečně akcelerujte. Dočasné zvýšení rychlosti nad stanovený limit, pokud jde o předjíždění, není hrubým porušením předpisů, pokud se pak řidič zase uklidní na běžnou rychlost. S tím pomalým předjížděním to ale platí hlavně na dálnici, kdy někdo jede na tempomat sto dvacet v levém pruhu a neakceleruje ve chvíli, kdy za ním jedou rychlejší auta. Tím je omezuje a porušuje ustanovení zákona o tom, že nesmí omezovat provoz pomalým předjížděním. To je přesně to, co dotyčný dělá.

§ 19, odstavec 2 se týká především řidičů nákladních vozidel, ale snad pomůže i řidičům osobáků vysvětlit, proč kamioňák jede s větším odstupem a proč nemá rád, když před ním někdo neumí jet na osmdesátce osmdesát. „Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 10 m, a zvláštního vozidla musí mimo obec zachovávat za vozidlem jedoucím před ním takovou vzdálenost, aby se předjíždějící vozidlo mohlo před něj bezpečně zařadit; to neplatí, připravuje-li se k předjíždění, při předjíždění a při souběžné jízdě.“ Každopádně se nespoléhejte na to, že před kamionem to místo vždycky bude. Navíc pokud nemáte dostatečný rozhled a přehled o situaci (tedy že se před kamion můžete bezpečně zařadit), nesmíte předjíždění vůbec zahájit.

A ještě taková perlička. Pamatujete, jak se politici předháněli v tom, kdo zakáže předjíždění kamionů na dálnici? Tak v zákoně je pod § 36, odstavec 4 tohoto ustanovení: „Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy.“ Nevíme, jak vy, ale my dotyčnému znění rozumíme tak, že už tento paragraf ono předjíždění kamionů víceméně zakazuje, protože prakticky nemůže v reálném provozu nastat situace, aby kamion vybavený omezovačem rychlosti někoho rychlejšího na dálnici neomezil. Jinými slovy politici ve zmiňovaném ohledu poněkud podbízivě slibují něco, na co už pamatují právní normy.

Značka Zákaz předjíždění a konec její platnosti

Předjíždění lze upravit také dopravní značkou. A to buď svislou zákazovou nebo vodorovnou, tedy značením na vozovce. Nejčastější jsou pak kombinace obojího. Značka B 21a Zákaz předjíždění platí pro všechna motorová vozidla, její platnost ruší značka B 21b Konec zákazu předjíždění. Platnost značky B 21a Zákaz předjíždění ale také ruši křižovatka. Pokud za křižovatkou tedy značka znovu není, zákaz předjíždění již neplatí. Samozřejmě musí být splněny všechny podmínky uvedené v zákoně výše, aby řidič mohl předjíždění zahájit. To samé platí pro značku B 22a a B 22b upravující zákaz předjíždění pro nákladní automobily. Platnost značky B 21a a B 22b může být rovněž upravena dodatkovou tabulkou, například délkou soupravy, časovým obdobím... Případně se můžeme běžně setkat s dodatkovou tabulkou „Traktory předjíždět povoleno“.

Pozor, vodorovná dopravní značka V 1a Podélná čára souvislá nahrazuje značku B 21a, zatímco se můžete setkat se situací, zejména v zahraničí, kdy sice středem vozovky vede přerušovaná čára, ale je rovněž umístěna značka Zákaz předjíždění. Podélná značka V 1b Dvojitá podélná čára souvislá nijak zákaz předjíždění neumocňuje. Její význam spočívá především v tom, že je zakázáno ji přejíždět při odbočování vlevo nebo vjíždění na komunikaci, což u značky V 1a lze. V případě dopravní značky V 3 Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou platí pro řidiče význam čáry vpravo, tedy té k němu bližší.

Nedovolené předjíždění? Zákaz řízení až na rok

A jak je to s pokutami? Zákon pamatuje na přestupek Nedovolené předjíždění, který definuje tak, že  řidič „při řízení vozidla předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno.“ Za tento přestupek nelze udělit pokutu příkazem na místě, ale řeší se pouze ve správním řízení. Hrozí za něj pokuta 5000 až 10 000 Kč, 7 bodů v bodovém systému a především zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok. Jedná se tedy, aspoň podle výkladu bodového systému, o jeden z nejvážnějších přestupků v dopravě.

Případně se může řidič při předjíždění ještě dopustit přestupku Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu, za což hrozí 5 bodů a pokuta příkazem na místě (bloková pokuta) do 2000 Kč, případně ve správním řízení 1500 až 2500 Kč. Zákaz řízení za to není. Policie samozřejmě může na cokoli naroubovat přestupek Jiné porušení povinnosti, za což je pokuta příkazem na místě do 2000 Kč, ve správním řízení 1500 až 2500 Kč. Body ani zákaz řízení za to však nehrozí.

Pokud vás policie obviňuje z přestupku Nedovolené předjíždění, doporučujeme vám se s ní vůbec nebavit. S přestupkem vyjádřete nesouhlas a nechte věc postoupit do správního řízení, kam stejně musí podle zákona jít. Nicméně neobejdete se bez pomoci advokáta, který se specializuje na dopravní právo a nejspíš tušíte, že zadarmo taková pomoc nebude.

Reklama