Hlavní obsah

Jak jezdit v pruzích? Pusťte rychlejší a jezděte vpravo

Foto: Shutterstock
15. 5. 2019

Každý den se setkáváme s poněkud nepochopitelnými manévry řidičů, kterým dělá zřejmě obtíže pochopit výklad některých pravidel provozu. Zdá se, že celkově nejobtížněji pochopitelnou disciplínou je jízda v pruzích. Tak si to pojďme raději ještě jednou vysvětlit, ukázat si konkrétní zákony, ale i jejich formulaci do řeči, které rozumí každý.

Článek

S dodržováním základních pravidel pro jízdu v jízdních pruzích mají řidiči, zdá se, značné potíže, přitom §12 zákona 361/2000 Sb. hovoří v dané věci poměrně jasně. Nejvíce zmatků dělají řidiči při připojování na dálnici, při jízdě na víceproudých silnicích v obci a mimo ni, ale i při přejíždění z pruhu do pruhu.

Pojďme si tedy připomenout základní ustanovení zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který se jízdě v pruzích věnuje. A inkriminované pasáže si také vysvětlíme. Na úvod začneme prvním a hned asi nejdůležitějším odstavcem tohoto zákona. Ten popisuje chování zejména na dálnicích a třeba také ve stoupání, kde je vozovka rozšířená na dva jízdní pruhy.

Na dálnici vždy vpravo, vlevo se jen předjíždí

(1) Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Asi není potřeba říkat nic dalšího. Jezdí se vpravo, a to i na víceproudé dálnici a silnici. Z levých pruhů se tedy před rychlejšími řidiči odkliďte a nechte je jet. Nikde se nic nepíše o tom, že nemusíte z levých pruhů uhýbat, pokud jedete nejvyšší dovolenou rychlostí. Jako civilnímu řidiči vozidla nikomu nepřísluší posuzovat, jak kdo jede rychle. To smí dělat pouze schváleným způsobem policie, takže i kdybyste jeli v levém pruhu tachometrových sto padesát a někdo zezadu přiletěl dvoustovkou, není vaší povinností ho vychovávat, ale uhnout mu.

V obci smíte jet vlevo, ale musíte uhýbat rychlejším

(2) V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3. Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km/hod smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Tady je důležité se podívat na větu „Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3.“ Z ní vyplývá, že omezování rychlejších řidičů v levém pruhu je proti zákonu. Zejména, pokud se nejedná o souběžnou jízdu a je evidentní, že nebudete odbočovat vlevo.

To jsou všechny ty případy, kdy se někdo usadí na jižní spojce nebo v tunelu Blanka v levém pruhu 10 km/h pod rychlostním limitem a myslí si, že nemusí rychlejším uhýbat. Musí. Samozřejmě ho nikdo nemůže nutit k překračování nejvyšší dovolené rychlosti, ale každopádně se musí při nejbližší možné příležitosti přesunout z levého pruhu do pravého nebo alespoň prostředního. Takže, prosíme pěkně, pokud to podmínky dovolují, buď jeďte v tom levém pruhu aspoň dovolenou rychlostí, nebo se z něj ukliďte vpravo. Ušetříte tak nervy ohromné spoustě řidičů, kteří chtějí jet rychleji, ať už jsou jejich důvody jakékoliv.

Souběžná jízda není jen pomalá kolona

(3) Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen „souběžná jízda“); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.

Toto ustanovení je v zákoně zejména proto, aby se v popojíždějící koloně řidiči v pravém pruhu nebáli podjíždět ty, kteří jedou vlevo. Kdy už se jedná o souběžnou jízdu? Svým způsobem by se tak dala označit i situace, kdy před vámi jede pomalejší řidič, takže vlastně vaše rychlost jízdy závisí na vozidle před vámi. Když se tedy za autobusem v levém pruhu naštosuje pět šest aut a někdo podjede pravým pruhem ostatní až k tomu kamionu, kterého právě autobus předjíždí, nedopouští se žádného přestupku. Technicky vzato je to souběžná jízda vozidel.

(4) Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km/hod užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky; v ostatních jízdních pruzích smí jet jen tehdy, jestliže je to nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování.

Toto ustanovení vlastně zakazuje nákladním autům o celkové hmotnosti přes 3500 kg používat levý pruh na komunikacích o třech a více pruzích krom výše uvedených případů, tedy při objíždění, v obci pak při otáčení nebo odbočování.

Pozor na zipování a změnu pruhů

(5) Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.

Pátý odstavec §12 zákona 361/2000 Sb. celkem jasně vysvětluje tzv. „pravidlo zipu“. Na místě, kde se dva pruhy sbíhají v jeden, tak nemusí být nutně umístěna dopravní značka IP 29 „Střídavé řazení“, abyste se pravidlem zipu měli řídit. Navíc povinností je využít celý jízdní pruh až na jeho konec, zejména pokud již v místě zúžení popojíždí kolona. Výrazně tím zvýšíte kapacitu komunikace oproti stavu, kdy se budete chtít vecpat do průběžného pruhu 100 metrů před zúžením. Pokud to situace nedovoluje, jeďte až na konec pruhu, který přestal být průběžný.

(6) Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-¬li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu; obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích vyznačených na vozovce.

K nebezpečným situacím dochází hlavně tam, kde lidé předjíždějí zleva a zprava ty řidiče, kteří se bezdůvodně sunou pomalu prostředním pruhem při rychlosti nižší než proud vozidel kolem nich. Nebudeme teď rozebírat, jak nebezpečné takové chování je. Vy jen při předjíždění takového řidiče sledujte pečlivě své okolí, protože při zařazení se zpátky z levého pruhu například do prostředního musíte pustit řidiče, který do něj přejíždí z pravého pruhu.

K přejíždění z pruhu do pruhu se ještě sluší dodat, že se celkem snadno může řidič dopustit závažného přestupku „Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu“, za což je dle § 125c/1k) pokuta příkazem na místě do 2000 Kč nebo pokuta ve správním řízení 1500 až 2500 Kč. Hlavně je za to ale 5 trestných bodů do karty řidiče. Zákaz řízení za to není.

Nebojte se předjíždět v připojovacím pruhu

(7) Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.

Nespoléhejte se na to, že vás řidič v průběžném pruhu pustí. Navíc ze zákona je mu vlastně zakázáno bezdůvodně z pravého pruhu uhýbat do levého a dělat vám místo. Využijte proto celý připojovací pruh k akceleraci a zařaďte se do průběžného pruhu už dobře rozjetí, ať neomezujete řidiče v průběžném pruhu pomalou jízdou. Také se nebojte v připojovacím pruhu akcelerovat a například podjet nákladní auto, které více než 80 km/h nepojede. Je dovoleno v připojovacím pruhu předjíždět vozidla v pruhu průběžném a řadit se před ně. Pozor! Samozřejmě nesmíte sjet do připojovacího pruhu z průběžného, podjet auto před sebou a zařadit se zpět.

(8) Nejsou-li jízdní pruhy na vozovce vyznačeny, rozumí se pro účely odstavců 3 a 5 jízdním pruhem část vozovky dovolující jízdu vozidel jiných než dvoukolových (motocyklů) v jízdním proudu za sebou.

Toto ustanovení se týká zejména situace, pokud by jízdní pruhy nebyly vyznačeny, ale na víceproudých silnicích se s takovou úpravou setkáte jen zcela výjimečně. Každopádně i v takové situace se máte držet poučky, že se jezdí vpravo a při pravém okraji vozovky.

Reklama

Související témata: