Hlavní obsah

Alkohol za volantem: Jaké jsou sankce a co se vám stane?

Foto: Shutterstock

Alkohol za volantem

6. 11. 2018

Blíží se konec roku a ten má spousta lidí spojený s nějakou větší párty, při které se „polkne“ i nějaká ta sklenička nebo spíše rovnou celá lahev. A druhý den pak zase hurá za volant... Jenže, co když řidič při policejní kontrole nadýchá? A co vůbec v takové situaci dělat a co hrozí za sankce?

Článek

Asi víte, že v českém dopravním právu figuruje tzv. nulová tolerance alkoholu za volantem. Nejsme tím sice v Evropě unikátní, ale v některých zemích je určité množství alkoholu v krvi řidiče povoleno. Nechceme nyní spekulovat, jestli je to dobře nebo špatně, chceme pouze upozornit na to, co se vám jako řidiči může stát a co vás pak čeká, když policistům při silniční kontrole nadýcháte.

Zákon definuje několik přestupků (a také trestných činů) spojených s alkoholem za volantem:

Prakticky vždy jste hned bez řidičáku

Nejméně závažné je řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile, které je definováno jako „řidič v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) ZPPK řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem“.

Za to sice nejsou překvapivě body, ale ani nelze udělit pokutu příkazem na místě a věc se řeší ve správním řízení. Tam lze udělit pokutu v intervalu 2 500 až 20 000 Kč a správní orgán zpravidla přihlíží k minulosti řidiče. Kdo už v minulosti za jízdu pod vlivem alkoholu trestán byl, bude mu velmi pravděpodobně udělena pokuta v horní hranici sazby. Také je za to automaticky zákaz řízení, a sice od 6 měsíců do jednoho roku. Správní orgán se opět většinou rozhoduje podle minulosti řidiče.

Dalším přestupkem je řízení pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile. To je definováno jako „řidič v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) ZPPK řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem“.

Stejně jako u výše uvedeného řízení pod vlivem do 0,3 promile se věc neřeší blokově a přebírá ji správní orgán, který může uložit pokutu 2 500 až 20 000 Kč a zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok. Je za to ale ještě 7 bodů v bodovém systému. U tohoto přestupku (ano, je to ještě stále „jen“ přestupek) se obvykle přistupuje k vyšším sankcím než u řízení pod vlivem do 0,3 promile, ale hodně záleží na benevolenci správního orgánu a opět i na minulosti řidiče.

Zákon ale ještě pamatuje na další věci, zejména pak na přestupek „Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost“. Ten je definován tak, že řidič „řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky“. Za to je sedm bodů, pokuta ve správním řízení 25 až 50 000 Kč a hlavně zákaz řízení na 1 rok až 2 roky.

Můžete jít na tři roky „do tepláků“

Dostat se ale můžete i do situace, kdy nebudete obviněni pouze z přestupku, ale rovnou trestného činu. Ten je označen jako § 274 TZ - Ohrožení pod vlivem návykové látky, přičemž podle §130 TZ jsou tyto látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

I za to je sedm bodů v bodovém systému. Ale jelikož se jedná o trestný čin, hrozí za něj odnětí svobody až do tří let a peněžitý trest, jehož výši určí soud. Je za to také zákaz řízení na 1 rok až 10 let. A kde je ta hranice, kdy je jízda pod vlivem už trestný čin a ne jen přestupek? „Obecně přijímaná, ale nikoli závazná hranice mezi přestupkem a trestným činem je obvykle 1 promile alkoholu v krvi, ale záleží na dalších okolnostech případu,“ říká Tomáš Němec, který provozuje web dopravniporadce.cz.

S alkoholem souvisí ještě další možný přestupek, a to Odmítnutí testu na alkohol nebo návykové látky. Ten je v zákoně definován tak, že řidič „přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) ZPPK se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví“. Je za to automaticky nejen sedm bodů v bodovém systému, ale také pokuta ve správním řízení 25 až 50 000 Kč a zákaz řízení na 1 rok až 2 roky.

Policejní kontrola? Nahrávejte si ji!

A jaké jsou praktické rady pro policejní kontrolu? Především před jízdou nechlastat. Ale asi tušíte, že tak jednoduché to není, protože už se mnohokrát ukázalo, že „nadýchali“ i lidé, kteří sice nic nepili, ale vzali si žvýkačku nebo třeba rumovou pralinku. Nadýchat mohou i lidé s cukrovkou nebo nemocnou slinivkou. V dechu může být alkohol i po požití některých léků, například proti kašli.

Z výše uvedeného plyne, že řidič nesmí odmítnout zkoušku na alkohol jako takovou. Může ale nesouhlasit s provedením orientační dechové zkoušky. V tom případě ale musí trvat na lékařském vyšetření a musí počítat s tím, že policisté ho sice odvezou do nemocnice na test, ale už ho neodvezou zpátky k autu. Navíc musí řidič celou zkoušku v nemocnici zaplatit.

Orientační dechová zkouška se provádí schváleným přístrojem, jakkoli PCŘ používá jen levnější verzi pro orientační měření, a podle metodiky je potřeba od zobrazených hodnot odečíst vždy odchylku 0,24 promile. Pokud vám dá policie dýchnout a přístroj ukáže hodnotu cokoli od 0,00 do 0,24 promile, je nutné takovou zkoušku označit jako negativní. Jak jsme psali výše o hodnotách alkoholu, vždy se jedná o množství v krvi, které určí přesně až lékařské vyšetření. Takže abyste měli 0,3 promile, musel by přístroj z dechu změřit 0,54 promile.

„Podle metodiky ministerstva dopravy musí být zkoušky nejméně dvě, musí mezi nimi  být nejméně pět minut a výsledky se nesmí lišit o více jak 10 %,“ doplňuje dopravní poradce Tomáš Němec. „Jakoukoli interakci s policií, městskou policií a úředníkem si vždy nahrávejte,“ radí dále Tomáš Němec. „Máte na to právo, úřední osoba musí strpět záznam z důvodu právní jistoty a pro případ sporu je vhodné mít přesný záznam toho, co bylo řečeno. Policie mnohdy záměrně zamění odmítnutí způsobu zkoušky za odmítnutí zkoušky jako takové a snadno tak vyrobí přestupek odmítnutí testu na alkohol,“ vysvětluje. „Je důležité vědět, že při pozitivní zkoušce na alkohol máte právo na odborné lékařské vyšetření a po pozitivním výsledku na ostatní omamné látky je dokonce povinnost ho absolvovat a odmítnutí je – drahým – přestupkem,“ dodává.

Policie smí odebrat řidičák na místě

Pamatujte také, že policista je oprávněn vám v některých případech zadržet řidičský průkaz na místě a to hlavně tehdy, pokud řidič:

- řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

- se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,

- se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

- se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

Pokud by vás pak zastavili, obvinili by vás z přestupku Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě. Za to máte sedm bodů, pokutu ve správním řízení 5 až 10 000 Kč a hlavně zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok. Dopravní poradce Tomáš Němec k tomu dodává: „Pokud nemáte řidičský průkaz u sebe, může vám jej úřad následně odebrat až po prokázání přestupku na základě rozhodnutí, které nabylo právní moci. Oproti tomu v případě, že vám řidičský průkaz odebere PČR na místě, máte nárok na jeho vrácení až po nabytí právní moci rozhodnutí o nevině nebo po odpykání trestu v případě prokázání viny. Jako u každého přestupku však platí, že prokázat vinu lze pouze tehdy, je-li kromě formálního aspektu – prokázané hladiny alkoholu – prokázán i materiální aspekt, tedy jak a v jaké intenzitě je poškozen zákonem chráněný zájem. Pokud nemohlo ani teoreticky dojít k žádné škodě, jednání není přestupkem. Zároveň platí zlaté pravidlo pro jednání s policií – nic na místě nevypovídejte, nekomentujte. Jste rozrušeni a nemůžete si v případu nijak pomoci. Cokoli chcete uvést, uvedete ve správním řízení.“

Jak se ale zachovat, když je někdo druhý v ohrožení života a jediným způsobem, jak jej zachránit, je odvézt jej do nemocnice vlastním vozem, ovšem vy jste už pili? „Na tuto situaci pamatuje zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v § 24 – Krajní nouze. Smíte odvrátit hrozící nebezpečí, ale nesmí jít odvrátit jinak a nesmí hrozit větší následek, než by hrozil neposkytnutím takové pomoci,“ říká dopravní poradce Tomáš Němec. „Úřady takové situace posuzují individuálně a poměrně přísně. Jako výmluvu krajní nouzi rozhodně nedoporučuji. Současně je třeba počítat s tím, že i když někoho do nemocnice legálně dovezete, tak domů můžete vozem až po vystřízlivění,“ dodává.

Nevěřte internetovým kalkulačkám odbourávání alkoholu

A jak poznat, kdy už můžete po „pařbě“ řídit? Pokud si nejste jistí, tak každopádně nikdy nesedejte za volant. Vždy je nejlepší se domluvit s někým, kdo se z party obětuje a nebude pít vůbec, případně omezí konzumaci alkoholu na naprosté minimum. Pokud víte, že si často rádi přihnete a druhý den pak sedáte za volant, pořiďte si nějaký solidní alkoholtester. Je zajímavé, že některé orientační elektronické detektory s trubičkou za pár stovek ukáží velmi podobné hodnoty jako policejní přístroj, který stojí několik desítek tisíc.

Hlavně se nespoléhejte na různé internetové kalkulačky odbourávání alkoholu. U každého je to jiné, záleží na tělesných dispozicích a metabolismu. Průměrný dospělý muž odbourá sice za 12 hodin asi 1,5 promile alkoholu, ale je to jen hrubý odhad a průměr. Vždy je spolehlivější nějaký detektor alkoholu v dechu. Ale znovu opakujeme, že pokud se na to necítíte, prostě za volant nesedejte.

Reklama