Hlavní obsah

Ekologické plakety: Kde je potřebujete a k čemu slouží?

Foto: EkologickaZnamka.cz
29. 5. 2019

Při cestě autem do zahraničí si musí řidiči dát pozor na pěknou řádku věcí. Na dálniční poplatky, maximální povolené rychlosti, povinnou výbavu, ale i spoustu dalších věcí, které mohou při jejich zanedbání vyjít zatraceně draho. Jednou z nich jsou i takzvané ekologické plakety.

Článek

Ekologické známky nebo-li plakety opravňují řidiče k vjezdu do některých měst v Evropě. Lepí se na čelní sklo automobilu a mají zpravidla různé barvy, odlišující emisní stupeň auta. Jejich cílem je zlepšit kvalitu ovzduší v centrech měst – do centra či širšího centra jsou tak na základě plaket vpuštěna jen vozidla splňující určité emisní normy.

Takové nízkoemisní zóny najdeme hlavně v Německu, Francii a Rakousku, v současnosti se ale přidává stále více měst i mimo tyto státy. Diskuze o zavedení nízkoemisních zón v centrech některých měst se už několik let vede i v Česku, zatím ale není jasné, kdy a v jaké podobě se zavedou. V této souvislosti se hovoří nejčastěji o Praze, o zavedení do budoucna uvažuje ale například i Brno, Ostrava, Liberec nebo České Budějovice.

Největší problémy přinášejí emisní zóny starším vozům s dieselovým motorem, novější benzinová auta zpravidla problémy se splněním emisí nemají. Čím vyšší emisní stupeň auto má, tím je ekologičtějším vozidlem, a má tak povolen vjezd i do těch nejpřísnějších ekologických zón.

Výhodou ekologických plaket je, že na rozdíl například od dálničních známek nemají platnost jen po dobu jednoho roku, ale napořád. Vyměnit plaketu za novou je potřeba jen v případě změny SPZ vozidla.

Níže jsme pro vás připravili seznam států, kde se s nízkoemisními zónami můžete setkat nejčastěji:

Belgie

V Belgii jsou ekologické zóny LEZ (Low Emission Zone) zřizovány od roku 2017. Začátek a konec zón je označen dopravním značením a vjezd do nich je povolen pouze po předchozí registraci vozidla. V současnosti platí v Antverpách, Bruselu, Gentu, Mechelenu a Willebroeku.

Vjezd do LEZ je možný pouze s ekologicky nenáročnými vozidly. Která EURO třída a druh pohonu je považován za čistý a který ne, určují jednotlivá belgická města vlastními pravidly. Kontrola probíhá pomocí kamer, které srovnávají registrační značky s databankou příslušné zóny. Za porušení hrozí pokuta až do výše 350 eur.

Dánsko

Dánsko se rozhodlo nízkoemisní zóny zavést ve svých čtyřech největších městských aglomeracích – v Kodani, Aalborgu, Aarhusu a Odense. Tyto zóny, tzv. Miljøzonen, ale zatím platí pouze pro nákladní a autobusovou dopravu.

Francie

Ve Francii existují hned dva druhy emisních zón, jedny jsou trvalé a druhé platí jen krátkodobě během dosažení špičky znečistění ovzduší. Těm prvním se říká zóny omezení provozu („zones à circulation restreinte – ZCR“), dočasné zóny se jmenují „zóny ochrany ovzduší“ („zones de protection de l’air – ZPA“).

Zóny s omezením provozu ZCR jsou většinou v centrech měst a mají za úkol vyloučit z provozu starší vozidla s vyššími emisemi. Zřízení takové zóny je ve Francii v kompetenci města či obce. Abyste mohli vjet do ekologických zón ZCR francouzských měst a obcí, potřebujete tzv. plaketu Crit´Air, jež se vydává v 6 kategoriích. Konkrétní obec si pak stanoví, která třída plakety smí v jakých časech do zóny vjet. To je uvedeno na dodatkové tabulce dopravního značení. Plaketa Crit’Air stojí 699 korun a v případě, že ji v zóně, kde je požadována, nemáte, můžete zaplatit pokutu až do výše 68 eur (1 750 Kč).

Foto: ÚAMK

Takto vypadají plakety Crit´Air ve Francii

Zóny ZPA platí jen při zhoršených povětrnostních podmínkách a při zvýšeném znečistění ovzduší. Nemusí se týkat jen samotného města či obce, ale rovnou i celé oblasti. V případě zhoršeného ovzduší jsou pak v těchto zónách z provozu vyloučeny některé barvy plaket, aby bylo dosaženo snížení emisí škodlivin. Tyto zóny se většinou týkají většího území a nejsou zpravidla vyznačeny dopravním značením, bývají však vyhlašovány vždy den předem.

Německo

Průkopníky nízkoemisních zón v Evropě jsou bezesporu Němci. Na svém území mají v současnosti 58 ekologických zón (tzv. Umweltzone), z nichž do většiny z nich je již povolen vjezd jen se zelenou plaketou označující vozidla splňující normu EURO 4 a vyšší.

Některá německá města vyrazila do boje se staršími dieselovými automobily a zakázala na své území či jeho část jejich vjezd až po normu EURO 4 včetně. Smí tak do nich jen dieselová auta splňující normy EURO 5 a EURO 6, tedy prakticky jen ta nová. Zatím se toto nařízení týká Hamburku a Stuttgartu, dá se ale očekávat, že další města budou přibývat.

Zřízení ekologické zóny je v Německu v kompetenci jednotlivých obcí. Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (od 1. května 2014 je sankce za porušení 80 eur, tedy přibližně 2 tisíce korun) zakázán, jsou označeny dopravními značkami „Umwelt ZONE”. Povinná doplňková značka s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem „frei“ pak upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené zóny.

Foto: ÚAMK

Nízkoemisní zóny jsou v Německu označeny dopravními značkami „Umwelt ZONE”

Ekologickou plaketou musí být označeny všechny osobní automobily, nákladní automobily včetně tahačů a autobusy. Tato povinnost platí i pro zahraniční vozidla. Cena plakety se v čase mění a pohybuje se zhruba mezi 400 a 500 korunami. Seznam ekologických zón v Německu najdete zde.

Rakousko

Rakušané jsou se svým pozitivním postojem k ochraně životního prostředí známí. Ekologické zóny jsou tak zavedeny hned v šesti z celkových devíti rakouských spolkových zemí. Pro vjezd slouží ekologické známky Pickerl. Omezení zatím platí jen pro nákladní vozidla a za jeho porušení hrozí velmi vysoké pokuty (až 2 180 euro, tedy cca 56 tisíc korun).

Foto: ÚAMK

Takto vypadají rakouské ekologické známky Pickerl. Pro osobní automobily zatím nejsou potřeba

Španělsko

A ekologické zóny dorazily v roce 2018 dokonce i do jižní Evropy, konkrétně do slunného Španělska. Snahou je, podobně jako v ostatních zemích, snížit emise oxidů dusíku a prachových částic ve větších městech. Ekologické plakety vytištěné Národní tiskárnou Španělska a vydané španělským generálním ředitelstvím pro dopravu jsou oficiálně nazývány Distintivo Ambiental a jsou vydávány ve 4 různých kategoriích – 0, ECO, C a B.

Plaketa Distintivo Ambiental je potřeba pro vjezd do španělských měst v případě, že bude velmi znečištěné ovzduší, do některých chráněných zón je bez plakety vjezd dokonce úplně zakázán. Zóny lze ve Španělsku rozdělit do několika typů – některé jsou dočasné, v nichž při vyšším znečištění ovzduší vstoupí v platnost dopravní omezení, jiné jsou trvale platné. Do budoucna se ve Španělsku také počítá se zónami s nulovými emisemi (tzv. Zero emission zones), do kterých nebudou moci vjíždět žádné vozy poháněné fosilními palivy.

Byli byste pro zavedení nízkoemisních zón i v Česku?
Ano, větší česká města to potřebují
22,5 %
Ano, ale jen v Praze
3,2 %
Ne, u nás na to máme příliš starý vozový park
74,3 %
Celkem hlasovalo 11719 čtenářů.

Reklama