Hlavní obsah

Vstřikování paliva

Článek

Vstřikování je souhrnné označení způsobu dopravy paliva do válce spalovacích motorů. Zjednodušeně se jedná o rozprašovač paliva, který je řízen impulzy z elektronické řídicí jednotky (v minulosti ale bylo hojně používáno i vstřikování čistě mechanické).

Funkce vstřikovače je poměrně jednoduchá. Jedná se o ventil, který propouští palivo o vyšším tlaku z palivového vedení. Vstřikovače najdeme u všech typů motorů, od benzinových přes naftové až po motory upravené pro spalování alternativních plynových paliv, například LPG a CNG.

Vstřikovače jsou nejčastěji umístěné v sacím traktu motoru, kde dochází k promísení rozprášeného paliva s nasávaným vzduchem. Tím vznikne směs paliva a vzduchu, která je pak dopravena otevřením sacího ventilu do válce a tam zapálena ve správný okamžik svíčkou. V takovém případě hovoříme o motoru s nepřímým vstřikováním paliva, neboť k mísení směsi dochází mimo spalovací prostor motoru.

V případě motoru s přímým vstřikováním ústí vstřikovač přímo do pracovního prostoru válce. K promísení vzduchu a paliva tak dochází až v motoru, do motoru je tedy nasáván pouze vzduch.