Hlavní obsah

Motor s atmosférickým plněním

Článek

Motor s atmosférickým plněním (či atmosférickým/přirozeným sáním), je takový, který získává vzduch pro svůj spalovací proces pouze vyrovnáváním rozdílu tlaku mezi přirozeným tlakem okolního vzduchu a podtlakem vzniklým při sacím cyklu pístu po otevření sacích ventilů.

Jedná se o nejjednodušší způsob plnění motoru vzduchem a rovněž je servisně a nákladově nejméně náročný. Výhodou motorů s atmosférickým plněním je vedle nižší ceny dílů a údržby také rychlejší odezva na plynový pedál.

Nevýhodou atmosférických motorů je pak závislost na vnějším atmosférickém tlaku, neboť s poklesem tlaku okolí, například ve vysoké nadmořské výšce, se do motoru dostane méně vzduchu, tedy i méně molekul kyslíku, čímž se snižuje výkon. Motor s atmosférickým sáním má i poměrně velké čerpací ztráty a v současnosti se od něj ustupuje kvůli přísným požadavkům na tabulkové emise CO2 a zároveň zachování požadavků zákazníků na vyšší výkon motoru.

Nejnovější z tématu