Hlavní obsah

Připravované novinky v bodovém systému

Foto: Twitter - Policie ČR

Ilustrační snímek

13. 6. 2019

V posledních dnech se v mediích opět objevilo téma bodového systému a jeho novely, kterou po sobě zanechal bývalý ministr dopravy Dan Ťok. Řekli jsme si tedy, že by bylo dobré shrnout, kam jsme se od začátku přípravy novely, kterou datujeme od roku 2016 (kdy bylo desáté výročí bodového systému), v současnosti dostali.

Článek

Začněme tedy tím, kam jsme se posunuli za necelé 3 roky. V roce 2016 se začaly shromažďovat první návrhy na novelizaci bodového systému, ale nikdy se nedotáhly do konce, jelikož Ministerstvo dopravy ČR spíše bojovalo s tím, jak odprezentovat rekonstrukci D1 a výstavbu nových kilometrů silnic. Až když se tohle nedařilo, vytáhl se na světlo světa bodový systém a nutnost ho konečně změnit. V současnosti tedy platí stále bodový systém, kdy za přestupky můžete získat od 2 do 7 trestných bodů. Novela již od roku 2016 počítá s tím, že by se zavedlo rozlišení na 4 a 6 trestných bodů, tedy na systém třikrát a dost, případně dvakrát a dost.

Tomuto návrhu je nakloněn i současný ministr dopravy pan Vladimír Kremlík a zároveň do novely zavadí status „řidičského průkazu na zkoušku“, kdy se počítá s tím, že začínající řidič by měl mít možnost nasbírat pouze 6 trestných bodů. U některých přestupků to bude znamenat, že se mohou mladí řidiči vybodovat jedním přestupkem. V praxi by to znamenalo, že řidič začátečník například překročí rychlost o 40 km/h v obci, nebo o 50km/h mimo obec, respektive bude uznám vinným z tohoto přestupku, a na rok musí odevzdat řidičský průkaz. Následně musí opět absolvovat autoškolu, s tím spojené zdravotní vyšetření, dopravně psychologické vyšetření, a teprve pak se může opět zapojit do provozu.

Dle mého osobního názoru je tento systém lehce nedomyšlený v tom, že vybodování nemá pravidla jako zákazový přestupek. To znamená, že u vybodování nelze žádat o navrácení řidičského průkazu po polovině předepsané doby, jako tomu je v případě přestupku spojeného se zákazem řízení. Je tedy otázkou, jestli by se nejednalo o přílišnou represi, kdy začínající řidiči nebudou mít možnost sbírat zkušenosti z provozu.

Co bychom rádi v novele samotné viděli, je povinnost řidiče začátečníka během dvou let absolvovat vzdělávací kurzy například formou školy smyku, která chybí mnoha začátečníkům, ale i pokročilejším řidičům. Zde si totiž většina řidičů může uvědomit, co a jak se s autem může stát, a že i přes všechny moderní asistenční systémy, jež nás chrání před naší chybou, stále tu platí zákony fyziky, které neradno pokoušet v samotném provozu. Tento model se v Rakousku osvědčil natolik, že u mladých řidičů klesla nehodovost takřka o 30 % od zavedení této povinnosti.

Jak to bude s body, a hlavně pokutami?

Nyní se trošku více podíváme na to, jak to vlastně v připravované novele vypadá s body a pokutami. Co se týče trestných bodů, tak jak už bylo řečeno, vše se sjednotí na hranice 4 a 6, což jistě povede k větší přehlednosti. Zároveň je potřeba myslet na to, že hranice pro vybodování bude stále stanovena hranicí 12 trestných bodů, jako tomu je i dnes.

Jak vše bude vypadat v praxi si nejlépe ukážeme na třech nejčastějších bodovaných přestupcích v rámci českých silnic.

Současný stavPřipravovaná novela
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 6 - 19 km/h nebo mimo obec o 11 – 29 km/h
2 body/pokuta 1 000 až 2 500 Kč*0 bodů/pokuta 1 500 až 5 000 Kč*
Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu
3 body/ 200 až 2 500 Kč4 body/ 1 500 až 5 000 Kč*
Držení záznamového či telefonního přístroje za jízdy
2 body/ 200 až 2 500 Kč*4 body/ 2 500 až 10 000 Kč*

*Jedná se o maximální možnou pokutu v rámci správního řízení, kterou může být řidič pokutován.

Na tabulce tří nejčastějších bodových přestupků můžete vidět, že třeba při mírném překročení rychlosti zcela zmizely body, a rychlejší řidiči tak pouze zaplatí vyšší pokutu. Kdežto ti, co často jezdí s telefonem na uchu, nebo se nepoutají, se rázem dostali do kategorie přestupků „třikrát a dost“. Nehledě na mnohem přísnější pokuty na místě, začínající u 1 500 Kč a končící ve správním řízení u mnohem vyšších částek než doposud.

Jelikož je novela stále v přípravném řízení, ve kterém je vlastně od roku 2016, tak zatím nelze vyvozovat konkrétní závěry o tom, co vše bude v budoucnu jinak. Nový ministr Kremlík se na celou novelu chce podívat ještě s radou expertů, které bohužel budou tvořit asi převážně dopravní policisté. Lze tedy usuzovat, že celá novela dozná změn, hlavně co se týká příkazního řízení na místě přestupku. Policisté budou pravděpodobně lobovat za to, aby měli jejich kolegové větší pravomoci, než mají dnes, a aby třeba mohli rozhodovat i o zákazových přestupcích na místě.

Nezbývá než doufat, že se dočkáme takové novely bodového systému a celého zákona 361/2000Sb., která bude opravdu ku prospěchu věci a nebude se ubírat cestou mnohem větší represe ze strany dopravní policie a úřadů.

Reklama

Související témata: