Hlavní obsah

Pokuty z dovolených. Co s nimi?

Foto: Shutterstock
10. 6. 2019

Snad už asi každému, kdo často jezdí do zahraničí, přišla nějaká ta pokuta. A je vlastně docela jedno, jestli za špatné parkování, nebo například za překročení rychlosti v rámci měřeného úseku. V tomto článku si řekneme nějaké informace o tom, co dělat, když vám pokuta přijde.

Článek

Předně si ovšem musíme říci, že pokuty ze zahraničí dostáváme již od roku 2016. Do té doby končily v černé díře zahraničních úřadů, jelikož tyto neměly možnost zjistit provozovatele vozidla. Stav se ale změnil právě v roce 2016 a od roku 2017 si i Česká republika zajistila přístup k informacím, což umožnilo pokutovat zahraniční řidiče, respektive provozovatele na našem území.

Je potřeba si rovnou srovnat zákonné možnosti v rámci ČR a v rámci zahraničí. Pokud neuhradíte jako zahraniční řidič pokutu v ČR, tak se zase tak moc se neděje, jelikož pokud vás policisté opět zastaví, tak o neuhrazené pokutě ani neví. Naproti tomu Celní správa ČR o pokutě vědět bude, ale nemá efektivní řešení, aby na místě mohla pokutu vymoci. Takže nejčastěji dostane zahraniční řidič další pokutu obsílkou a je asi vcelku jasné, jak s ní opět naloží.

Pokud byste se ovšem jako český řidič chovali takto někde v zahraničí, tak vám hrozí v případě neuhrazení pokuty alternativní trest. Takovým alternativním trestem můžou být veřejně prospěšné práce, případně i odnětí svobody na určitý počet dní.

Zaměříme se například na naše rakouské sousedy, přes které nejčastěji cestujeme jak v létě k moři, tak v zimě na hory. V Rakousku se vám může stát, že pokud jste neuhradili pokutu, dostanete ekvivalentně jeden den ve vězení za každých neuhrazených cca 90 euro. Proto naše rada zní: Pokuty ze zahraničí je lepší uhradit, než riskovat, že se stanete vězněm v cizině.

Jsou zde ovšem výjimky, kdy je pokuta neplatná, a tím pádem není potřeba ji hradit. Takovým typickým případem je pokuta za přestupek, který je starší jednoho roku. Pokud totiž není provozovatel vyzván k úhradě do jednoho roku od údajného spáchání přestupku, tak zaniká odpovědnost a takový přestupek je promlčen. Proto si vždy zkontrolujte datum přestupku s datem, kdy vám byl dopis odeslán. Zároveň by měl dopis dojít v českém jazyce, abyste věděli, na co reagujete.

Pokud jste chyceni za přestupek v cizině, je potřeba mít na paměti i body!

Výše jsme si řekli, jak to je s pokutami, které dorazí až následně po naší návštěvě, ale co dělat, pokud jste zastaveni na místě? Zde je potřeba říci, že každý stát má své zákony, kterými se řídí forma trestu. Narážím tedy na to, že pokud spácháte přestupek, který je v cizině hodnocen trestnými body, budou vám tyto body zapsány do karty řidiče jen pro danou zemi! Tyto body se nepropisují do vaší české karty řidiče. Stejně tak, pokud dostanete za přestupek zákaz řízení v dané zemi, platí jen pro toto území, nikoliv pro Českou republiku.

Závěrem si řekněme, že nejtěžší tresty v rámci Evropy můžeme získat za přestupek na území Švýcarska, kdy například výše pokuty je vyměřena z vašeho daňového přiznání a zákon ve Švýcarsku umožňuje i zadržení vozidla. Výše zmíněné Rakousko je v rámci pokut mezi přísnějšími, ale stejně jako Německo podporuje alternativní tresty, tedy neuhrazená pokuta může skončit i vězením. Buďte tedy obezřetní, ať si nezkazíte celou dovolenou.

Reklama

Související témata: