Hlavní obsah

Co když neodevzdám řidičský průkaz při zákazu řízení?

Foto: Profimedia
10. 5. 2019

V rámci bodového systému jsme si již dříve řekli, že řidič nesbírá jen trestné body, ale také s nimi spojené pokuty a u některých přestupků i zákaz řízení na určité období. V dnešním článku si řekneme, jak se vyvarovat dalších problémů spojených se zákazy.

Článek

Začněme tedy tím, že pokud je vám v příkazu udělen zákaz činnosti, který nabude právní moci, je vaší povinností odevzdat řidičský průkaz, a teprve po uplynutí trestu si zažádáte o jeho navrácení. Zároveň, jak jsme si řekli již dříve, při trestech nad 6 měsíců je potřeba k žádosti doložit doklad o absolvování psychologického vyšetření a při zákazech nad 12 měsíců je potřeba absolvovat závěrečnou zkoušku v autoškole na dané skupiny řidičského oprávnění, které chcete vrátit. To tedy znamená dojít si k lékaři, absolvovat kondiční jízdu a následně úspěšně složit testy a jízdy.

Takto vypadá ideální scénář, ale ten často neplatí. Velmi často se totiž stává, že si řidiči při kratších zákazech v délkách 1 až 6 měsíců nechávají řidičské průkazy u sebe a dodržují zákaz pouze tím, že neusedají za volant a čekají, až jim zákaz vyprší. Bohužel tímto chováním se vystavují hned dvěma problémům.

První problém je, že pokud neodevzdáte řidičský průkaz, zpravidla vám úředník nevyhoví v navrácení řidičského průkazu po půlce trestu. Protože neodevzdání si může vysvětlit tak, že nerespektujete jeho rozhodnutí.

Druhý a snad i zásadnější problém tkví v tom, že pokud si po vypršení trestu nedojdete na úřad svoje řidičské oprávnění takzvaně „aktivovat“, tak jste stále ne-řidič – i přes vykonání trestu jste před zákonem brán jako osoba, která pozbyla řidičského oprávnění. Ve chvíli, kdy vás zastaví hlídka policie, rovnou vám oznámí, že se dopouštíte přestupku podle § 125c/ 1e) 1. zákona 361/2000Sb. – Řízení bez řidičského oprávnění. Za tento přestupek potom hrozí pokuta v rozmezí 25 000 až 50 000 Kč, zákaz řízení v délce 12 až 24 měsíců a 4 trestné body do karty řidiče.

Je tedy zřejmé, že pokud si odpykáte jeden trest a opomenete tento ryze administrativní úkon, vystavujete se mnohem horšímu postihu, který se výší pokuty a délkou zákazu rovná jízdě pod vlivem alkoholu a drog v rovině trestného činu. Je to tedy stejné, jako kdybyste řídili s více než 1,0 ‰ alkoholu v dechu.

Proto pokud jste vy, nebo někdo ve vašem okolí vykonal zákaz řízení, a přitom neodevzdal řidičský průkaz na úřad, je dobré to co nejrychleji napravit – než bude pozdě!

Reklama

Sdílejte článek