Hlavní obsah

Ulička pro záchranáře v koloně: Jak ji správně dělat

Foto: Shutterstock / Ronald Rampsch
18. 5. 2023

Asi jste už někdy slyšeli o tom, že byste v koloně aut měli uprostřed vytvořit tzv. uličku pro záchranáře. Češi ale mnohdy tento úkon nezvládají a pak se v médiích objevují nářky řidičů vozidel IZS (především hasičů a sanitek), že jim šoféři nedělají místo, nenechají je snadno projet, blokují je a před světly a houkačkou sanitky zmatkují, jako by uprostřed silnice přistávala kosmická loď. Takže co v koloně dělat a co vlastně říká zákon?

Článek

Ačkoli vždycky platilo, že musí řidiči umožnit vozidlům záchranářů (a jiným vozidlům s právem přednostní jízdy) průjezd, nabyl podle mého zákonodárce pocit, že i na to musí být nějaký další speciální zákon. To by tak bylo, aby taková věc jako tvorba uličky pro záchranáře v koloně zůstala jen u doporučení. Osobně si myslím, že vznik paragrafu se pak ale přenáší i do chování velké části řidičů, kteří už za volantem nepřemýšlí nad tím, co je rozumné a slušné na silnici udělat, ale jen nad tím, jestli to hlídá kamera a radar a jestli je za to pokuta a body, nebo ne.

Nejprve se tedy podíváme, jak to vidí přebujelá legislativa. Zákon 361/2000 Sb. se v § 41 věnuje jízdě vozidel s právem přednostní jízdy a v odstavci 8 se píše následující: „Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; přitom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás.

Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“

Foto: Shutterstock / Matej Kastelic

Nečekejte na to, až se provoz úplně zastaví, a směřujte auto ke kraji vozovky už při dojíždění do kolony.

Na dvouproudých vozovkách se tak samozřejmě pruh tvoří uprostřed, na víceproudých vždy mezi dvěma pruhy nejvíce vlevo. Z trochu krkolomného znění zákona lze vytvořit jednoduchou mnemotechnickou pomůcku. Když před sebe natáhnete pravou ruku a roztáhnete prsty dlaní od sebe, tak místo, kde by se měla tvořit ulička, napovídá širší mezera mezi palcem a ukazováčkem.

Jinak tzv. záchranářskou uličku mohou používat všechna vozidla s právem přednostní jízdy, tedy kromě sanitek, hasičů a policie také limuzíny politických představitelů s majáčky, což už jste také určitě někteří viděli. Inu, papalášství v té nejryzejší podobě. Přece nebude politik spěchající páchat dobro čekat v koloně s plebsem, který ho volil. Ale zpět k tématu. Uličku mohou také využít vozidla správce komunikace a „vozidla sloužící k odstranění následků nehody nebo překážky“. Taková vozidla ale nebývají vždy označená jako auta s právem přednostní jízdy podle zákonného předpisu.

Jak uličku tvořit

Správně by se ulička pro záchranáře měla tvořit už tehdy, když do kolony vjíždíte. Když se pak auta naštosují na sebe, hůře se s nimi manévruje. Proto když vidíte, že se blížíte do kolony, už zůstaňte ve svém pruhu a nacpěte se autem ke kraji tak, aby vedle vás zůstalo co nejvíce místa. Myslete na to, že zejména hasičská auta jsou vlastně kamiony o šířce přes 2,5 metru, proto by ulička měla být aspoň tři metry široká.

Foto: Shutterstock / Palatinate Stock

Uličku se snažte udělat co nejširší, ať má aspoň tři metry jako plnohodnotný jízdní pruh. Především auto hasičů by užší mezerou projelo velmi obtížně.

Nezapomeňte také sledovat, co se kolem vás děje. Nezírejte na místo nehody a nenatáčejte si to na mobil. Uvidíte to večer ve zprávách. Pozor na pohyb lidí v silnici (silničářů při údržbě a opravách, lidí kolem nehod či porouchaných aut). A také pozor na motorky.

Motorkáři jsou zvyklí projíždět v koloně mezi auty, tak na to myslete. Jestli je to v souladu se zákonem, nebo není, ale není vaše starost. To nechte na příslušných orgánech. Motorkář navíc má mnohem více prostoru někam uhnout a sanitce či jiným vozům s právem přednostní jízdy nepřekáží tolik jako celé auto.

Všude to udělat nejde

Ne vždy je ale možné uličku vytvořit. Například v místech zúžení kolem stavebních prací to možné není. V pravém pruhu máte kamion, v levém mezeru sotva na běžný osobák, do které se už nevejde ani velké SUV. Tam uličku nevytvoříte.

Foto: Shutterstock / Ronald Rampsch

Když se doprava zastaví ve zúženém místě, nemáte kde uličku pro záchranáře vytvořit.

Foto: Shutterstock / Palatinate Stock

Tady sotva projede motorka, natož sanitka či auto hasičů. Systém IZS o tom ale ví a obvykle k nehodě pošle rovnou vrtulník a vozidla obvykle přijedou z druhého směru.

Tvorbu záchranářské uličky a obecně zkvalitnění průjezdu aut s právem přednostní jízdy také především ve městech velice omezují moderní stavební úpravy s nesmyslným blokováním a zabíráním pruhů, odstraněním betonového tramvajového pásu, příčné prahy a jiné naprosto zbytečné překážky.

Takže místo ponechání použitelného tramvajového pásu právě pro hromadnou dopravu a především záchranáře pak musí sanitka kličkovat mezi auty, která stojí v jednom pruhu v místě, kde dříve byly pruhy dva a stát se tu nemuselo.

Lze za to dostat pokutu?

No samozřejmě, protože stát si vždycky najde něco, za co vás může pokutovat. Podle všeho se jedná o „jiné porušení povinnosti“, za což hrozí pokuta příkazem na místě do 2000 Kč, ve správním řízení 1500 až 2500 Kč. Body za to nejsou. Tady ale bude problém s dokazováním, že zrovna vy jste ten, kdo tu uličku nevytvořil. Pokud tak nepůsobíte jako pěst na oko, tedy že všechna auta se poslušně zařadí ke kraji, ale vy zůstanete stát uprostřed, tak pochybujeme, že vám někdo bude nějakou pokutu dávat. Něco jiného by ale bylo, když záchranářskou uličkou pojedete. To je neoprávněné použití této uličky a za to pokuta do 2500 Kč už je.

Foto: Shutterstock / Stefan Weis

Prokazování, že zrovna vy jste nevytvořili uličku pro záchranáře, není až na očividné případy zrovna jednoduché. Něco jiného je ale úmyslné použití této uličky s vozem bez práva přednostní jízdy.

Hlavně nedělejte takové věci, že se budete na dálnici otáčet a pojedete uličkou zpátky nebo tudy budete couvat. K otočení vozidel na dálnici a jízdě v protisměru smí dát pokyn pouze policie, například z důvodu, že vozovka vpředu bude delší čas neprůjezdná. Policie pak zavře komunikaci na nejbližším sjezdu a až pak jasným pokynem dovolí řidičům se postupně otáčet a jet zpět na nejbližší sjezd.

Reklama

Související témata:
Ulička