Hlavní obsah

Požár elektromobilu: Mluvili jsme přímo s hasiči a zjistili, jak se věci skutečně mají. Opravdu je to takový průšvih?

Foto: Leoš Kučera/HZS ČR

Zeptali jsme se hasičů na zásahy u požárů vozidel s trakčními bateriemi. Přečtěte si zcela otevřený rozhovor a odhalte, jak to doopravdy je.

5. 5. 2023

Na internetu, který je plný „odborníků“, se můžete dočíst o elektromobilech ledacos. Jedni tvrdí, že jde o nejlepší auta na světě, zatímco druzí poukazují na bezpečnostní rizika bateriově poháněných vozidel. Je tomu opravdu tak? Konec spekulacím, vyrazili jsme za samotnými hasiči a zjistili, jak to doopravdy je.

Článek

Velká spousta převratných technologií byla společností špatně přijímána. Vzpomeňme třeba na první mobilní telefony, ty obří těžké krabice, které bylo nutné nosit v přepravních brašnách. Tenkrát šlo o výstřelek pro bohaté, co se neměl uchytit, ovšem dnes má takový výrobek téměř každý doma. Podobné je to i s elektromobily a dalšími auty na alternativní paliva. Tyto vozy jsou na trhu, mají své kupce a veřejnost si (zatím) může svobodně vybrat, zdali bude řídit naftový, benzinový, plynový nebo elektrický automobil.

Foto: Leoš Kučera/HZS ČR

Jsou požáry vozidel s trakčními bateriemi, tedy elektromobilů, plug-in hybridů a hybridů, opravdu takový průšvih?

Ale co bezpečnost? Opravdu jsou elektromobily a plug-in hybridy takovými hrozbami? Na to nám odpovídal plukovník Rudolf Kramář z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Jak řeší hasiči požáry elektromobilů

Jestliže dojde ke vznícení elektromobilu, plug-in hybridu či jinak elektrifikovaného vozidla, jde skutečně o velký malér?

Může to být větší malér, ale také nemusí. Především záleží na tom, zda dojde ke vznícení samotné trakční baterie, či nikoli. Evidujeme řadu požárů, jak vy uvádíte „elektrifikovaných“ vozidel, u kterých však nedošlo k zahoření trakční baterie. Větší počet bateriových článků, v případě jejich požáru, sice může znamenat větší problém – záleží však na celé řadě dalších faktorů – na chemickém složení baterie, na její technické konstrukci, jejím aktuálním dobití v době události, míře poškození baterie i vozu, ale samozřejmě také na ostatních podmínkách zásahu.

Foto: Leoš Kučera/HZS ČR

Zcela zásadní roli hraje skutečnost, zdali dojde k zahoření trakční baterie, či nikoli.

Jsou dobrovolní i profesionální hasiči proškoleni o technice těchto vozidel? Tuší například, kde hledat hlavní odpojovač vysokého napětí?

Příslušníci HZS ČR zařazení do výjezdu si musí v rámci tzv. odborné přípravy, která je pro každého hasiče povinná, vědomosti zdokonalovat a teoreticky se připravovat na svoji činnost, a to během každé 24hodinové směny v rozsahu třech hodin. Součástí této odborné přípravy je také osvojování si konstrukčních charakteristik motorových vozidel. Tyto znalosti si hasiči pravidelně doplňují v rámci kontinuálních školení a kurzů, které HZS ČR organizuje také pro dobrovolné a podnikové hasiče.

Součástí těchto výcviků a kurzů jsou také zásahy u požárů elektromobilů. Je ale pravdou, že spolupráce s některými automobilkami v této oblasti není úplně optimální, a tak se může stát, že se k nám určité technické informace dostávají se zpožděním. Není to však pouze o odpojovačích vysokého napětí, ale také o sdílení dalších informací, které jsou pro naši práci důležité, například při vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

Foto: Leoš Kučera/HZS ČR

Hasiči se pravidelně vzdělávají, proto jsou připraveni i na zásahy u elektrifikovaných automobilů.

A co podpora od výrobců elektromobilů a dalších vozů s trakčními bateriemi? Máte od nich také nějaké podklady?

Doporučení některých výrobců pro případ požárů trakčních baterií umístěných v jejich vozidlech je ponořit celé zasažené vozidlo do vodní lázně. Důvodů pro toto řešení je řada, mimo jiné také fakt, že trakční baterie může být rozprostřená po prakticky celé ploše podvozku a tvoří de facto podlahu těchto vozů.

V případě vzniku požáru je prakticky nemožné nalézt a izolovat ohnisko od okolních článků baterie, případně zbývajících částí automobilu. Ponoření celého vozu je proto spolehlivé a celkem rychlé řešení z pohledu lokalizace požáru. Navíc je i šetrné vůči životnímu prostředí a relativně bezpečné pro zasahující hasiče.

Foto: Leoš Kučera/HZS ČR

Tento speciální kontejner pomáhá při likvidaci požárů vozidel, u kterých došlo ke vznícení trakční baterie.

Pokud elektromobil/hybrid parkuje například ve vícepodlažním garážovém domě, do kterého se s kontejnerem kvůli výšce nedostaneme, volíme jiný postup. Přemístit hořící vozidlo o několik pater jinam k východu může být technicky i časově velmi náročné, avšak musíme si umět poradit i s takovými případy a jsme na ně připraveni.

Pokud dojde ke vznícení elektrického vozu, je třeba, aby rovnou vyrazila speciální technika?

Informace už při nahlášení mimořádné události, že jde o nehodu nebo požár vozidla s trakční baterií, nám samozřejmě může pomoci se na událost lépe připravit, a zkrátit tak celkovou dobu zásahu. V případě vznícení trakčních baterií jsme schopni požár, respektive jeho projevy vně baterií našimi standardními prostředky dočasně uhasit a v případě opětovného rozhoření jej udržovat relativně pod kontrolou, dokud nedorazí speciální technika typu kontejner pro ponoření.

Foto: Leoš Kučera/HZS ČR

Chemická reakce uvnitř trakční baterie je natolik silná, že auto hoří i pod vodou, a to i několik dní.

Problém, se kterým se nyní potýkáme, je nedostatek vybavení hasičských záchranných sborů těmito speciálními kontejnery tak, aby byla plošně pokryta celá republika. I s tímto omezením si však umíme bezpečně poradit.

Skutečně vůz s trakční baterií vydrží hořet několik dní, když se požár nelikviduje?

Principiálně trakční baterie hoří, dokud je v jejich bateriových článcích energie. Z našich zkušeností, ale i ze zkušeností našich zahraničních kolegů víme, že chemická reakce uvnitř trakční baterie se může po uhašení, ale i například po mechanickém poškození bez předchozího požáru kdykoli rozběhnout, a to i v řádu dnů, či dokonce týdnů. Samozřejmě žádný požár netrvá věčně, avšak bylo by nebezpečné, neekologické a většinou i prakticky nemožné nechat auto prostě dohořet.

Foto: Leoš Kučera/HZS ČR

Musíme však podotknout, že požárů elektromobilů a hybridů vč. plug-in je u nás minimum.

Můžete nám přiblížit proces hašení pomocí speciálního kontejneru? Co je jeho obsahem a kde se potenciálně kontaminovaná kapalina likviduje?

Jde o vodní lázeň, byť se v rámci výzkumů experimentuje také s různými aditivy. Z trakční baterie uniká během požáru řada toxických látek, které díky vodní lázni neunikají do okolí, respektive unikají v mnohem nižším množství než v případě nekontrolovaného hoření.

V okamžiku, kdy dojde k poklesu teploty trakční baterie ponořené do vodní lázně na úroveň teploty okolí, což může trvat obvykle několik dní, lze předpokládat, že je tato reakce ukončena a vozidlo lze po předchozí kontrole z lázně vyjmout. Na řadu posléze přichází specializované firmy, které se zabývají ekologickou likvidací, aby z kontejneru vodu odčerpaly a dekontaminovaly.

Foto: Leoš Kučera/HZS ČR

O dekontaminaci vody z kontejneru se postarají specializované firmy.

Jak dlouho zhruba trvá bezpečně uhasit elektromobil, hybrid nebo plug-in hybrid?

Na tuto otázku existuje jednoduchá odpověď – bezpečně uhasit cokoli trvá tak dlouho, dokud není zcela zlikvidováno ohnisko požáru a nadále už nedochází k jeho opětovnému rozhoření nebo šíření požáru do okolí. To může být od několika minut až po několik dnů – v případě opakovaných rozvojů.

Je zásah u těchto typů vozidel náročnější než u běžných aut s pohonem na benzin nebo naftu?

To nejde takto zobecnit, záleží na velkém množství okolností, které nelze shrnout do jedné věty. Navíc dosud nemáme dostatečně reprezentativní statistický vzorek, abychom mohli činit jakékoli závěry.

Foto: Leoš Kučera/HZS ČR

Elektromobily a hybridy nelze jednoznačně kategorizovat jako nebezpečnější vůči zahoření. Pouze zásah může být v případně vznícení trakční baterie náročnější.

Připravujete se i na příchod vodíkových vozidel?

Hasiči samozřejmě musí být připraveni na každou situaci, tedy i na vodíkové pohony. Každá nová technologie přináší svá specifika a většinou je otázkou peněz, času a zkušeností, jak se s těmito novinkami úspěšně vypořádat. Pro hasiče je primární ochrana životů a tomu přizpůsobujeme veškerou naši činnost.

Foto: Leoš Kučera/HZS ČR

Primárním úkolem hasičů je ochrana životů, tomu přizpůsobují veškerou svoji činnost.

Ze slov plukovníka Kramáře tedy vyplývá, že elektromobily a hybridy nelze jednoznačně kategorizovat jako nebezpečnější ve srovnání s běžnými auty vybavenými pouze motory s vnitřním spalováním. Nutné je však upozornit na náročnou likvidaci/řešení při použití speciálního kontejneru. Běžné auto shoří relativně rychle a za chvíli se stane (ne)zajímavým artiklem pro majitele vrakovišť. Ale u vzníceného elektrifikovaného vozu se v závislosti na podmínkách může předmětná doba významně protáhnout (a to i nákladově).

Naprosto zásadní však je, že jsou naši hasiči na nastupující technologie připraveni a tuto svoji přípravu neustále zdokonalují. Když totiž dojde na lámání chleba, není čas lamentovat nad pohonem, nýbrž jednat a zachraňovat životy.

Reklama

Související témata:
Fakta
Kontejnery