Hlavní obsah

Policejní past na ujížděče od nehod? Kamery i Facebook

Foto: Policie České republiky

Sociální sítě jsou mocná zbraň. Policisté to dobře ví, a proto s nimi také pracují

16. 12. 2021

Ujíždění od dopravních nehod se zdá býti až nepříjemně rostoucím trendem. Přitom většinu běžných karambolů lze řešit jednoduše a takřka bezplatně díky povinnému ručení. Horší už je to v případě zranění či usmrcení osob, kdy si uprchlý účastník kolize koleduje o daleko větší malér, než jaký mu jinak hrozí. Co tedy naší policii pomáhá při dohledávání viníků? Krom klasického sběru stop také kamery nebo sociální sítě…

Článek

Nabourat či odřít někomu auto? Nepříjemné, ale stane se, a to nejenom řidičům začátečníkům. Řešením však není ujet, ale postavit se situaci čelem, což vlastně stačí, neb případné škody obvykle pokryje zákonem vyžadované povinné ručení.

Foto: Jan Majurník

Nehoda, kolize, ťukanec? Stane se, avšak netřeba panikařit, způsobené škody kryje povinné ručení

A pokud jste oběť vy a určený (dohledaný) viník kolize pojistku nemá? Mrzuté, ale odškodnění se stejně dočkáte, neb pro tyto případy je zřízen speciální fond, do nějž vlastně každý platící pojistník pravidelně přispívá.

Daleko horší jsou ovšem takové případy, kdy při dopravních nehodách dojde ke zranění či usmrcení osob a viník ujede. Tehdy si dotyčný koleduje o skutečně velký malér, zpravidla daleko větší, než jaký mu jinak hrozí.

Foto: Policie České republiky

Od dopravní nehody nikdy neujíždějte, hrozí za to poměrně tvrdý postih

O trendu ujíždění od dopravních nehod, úspěšnosti dohledání viníků a o dalších náležitostech jsme si popovídali se zástupci Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.

Nahlédnete-li do statistik 10 let zpátky, počet řidičů ujíždějících od nehod spíše klesá, nebo naopak stoupá?

V posledních 10 letech pozorujeme stoupající trend v počtu dopravních nehod s „újezdem“. Pokles nastal mezi roky 2019 a 2020, nicméně procentuálně podíl na celkovém počtu nehod i přesto vzrostl.

Jaký je obecný poměr vážných dopravních nehod vs. drobných kolizí, při kterých viníci ujedou?

Lze konstatovat, že újezdy od dopravních nehod představují přibližně pětinu dopravních nehod zaviněných řidiči. V roce 2020 bylo 97,3 % z těchto nehod pouze s hmotnou škodou. Průměrná výše škody, kterou policisté odhadnou na místě nehody, vycházela přibližně na 20 600 Kč na jednu nehodu. V roce 2020 bylo následkem nehody, od níž viník ujel, usmrceno 5 osob. Za deset let je však tento počet celkem 101 vyhaslých životů a to rozhodně není málo.

Foto: Policie České republiky

Většina dopravních nehod s ujetím viníka má za následek jen hmotnou škodu, naštěstí

Je to reálně tak, že uprchlé viníky vážnějších nehod obvykle dohledáte, zatímco většina drobných karambolů zůstane nevyřešena?

V současné době je to mnohem snadnější než v minulosti, a to například díky městským kamerovým systémům. Rovněž lze také říci, že po větších dopravních nehodách zůstává na místě nehody i více stop, které nás mohou přivést ke konkrétnímu vozidlu.

Jaký je nejčastější důvod útěku viníků nehod? Proč ujíždějí?

Často to bývá zkratkovité jednání. Řidiči tak reagují například ze strachu z případného postihu.

Ujedu-li jako viník od vážné dopravní nehody se zraněním osoby, jaký postih mi navíc hrozí?

Pokud řidič ujede od takovéto nehody, může se jednat o trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. V takovém případě hrozí dotyčnému jak peněžitý postih a zákaz činnosti, tak i trest odnětí svobody.

Foto: Policie České republiky

Sběr stop, kamery, výslechy svědků… Nejen toto pomáhá policii objasnit, kdo stojí za tím či oním karambolem

Pokud už někdo od nehody ujede, ale pak se dobrovolně dozná, je to bráno jako polehčující okolnost?

To záleží na konkrétní situaci, a jak bude tato situace posouzena před příslušným soudem.

Jaké aktivní kroky česká policie podniká k tomu, aby tzv. „ujížděče“ dohledala?

Policie ČR se snaží ve všech případech odhalit pachatele dopravní nehody. Důležité je pečlivé ohledání místa dopravní nehody a vytěžení svědků. A jak již bylo uvedeno, zásadní bývají také záznamy z kamerových systémů. Díky sociálním sítím se u vážných dopravních nehod rovněž snažíme do hledání zapojovat i širokou veřejnost.

Foto: Facebook/Policie České republiky

Přes sociální sítě může policie snadno oslovit statisíce lidí a získat indicie k dopadení pachatele

A nakonec pro odlehčení, vybavíte si nějaká opravdu kuriózní zdůvodnění ujetí od nehody, se kterými jste se setkali?

Bohužel nyní nemáme nějakou kuriózní výmluvu, kterou bychom tento článek mohli obohatit. Většinou se lidé nevymlouvají, ale jsou spíše zaskočeni, když jim následně policisté zazvoní u jejich dveří.

Z uvedeného vyplývá, že drtivá většina nehod s újezdem se týká více méně jen hmotné škody s průměrnou hodnotou okolo 20 tisíc korun, což je sice mrzuté, ale vesměs život neohrožující, zpravidla jde o drobné karamboly na parkovištích. Pro dohledávání viníků závažnějších případů policie rovněž využívá sociální sítě typu Facebook apod., kde díky uživatelskému sdílení dochází k oslovení masové veřejnosti, na základě čehož se kolikrát podaří dotyčného hříšníka dopadnout. A to je zkrátka u případů, kde figuruje zejména zranění/usmrcení osob, více než žádoucí…

Reklama

Související témata:
Ujíždění