Hlavní obsah

Propadlá technická a auto nezpůsobilé provozu: Co vám hrozí?

Foto: Dalibor Žák
31. 7. 2019

Propadlá technická je jedna věc, provozování auta v nevyhovujícím technickém stavu druhá. Souviset spolu mohou, ale nejedná se o jednu a tu samou věc. Podívejme se na rozdíly a jaké za to hrozí sankce. Problematika je to poměrně obsáhlá.

Článek

Asi už to někteří z vás zažili. Při běžné silniční kontrole vás policie upozorní na to, že máte propadlou technickou. Můžete dělat překvapeného, případně přikyvovat, ale to je asi tak to jediné. Zatímco rychlost a jiné přestupky související přímo z řízením auta lze poměrně úspěšně napadat ve správním řízení, tak to, že máte o měsíc prošvihlou technickou, asi sotva nějak uhrajete. To je zkrátka termín, který si musíte hlídat.

Jízda s propadlou STK je kvalifikována jako přestupek „Jiné porušení povinnosti“ vyplývající ze zákona, za což je pokuta příkazem na místě (dříve se tomu říkalo bloková pokuta) do 2 000 Kč, ve správním řízení 1 500 až 2 500 Kč. Body za to nejsou.

Tady bude hodně záležet na přístupu policisty a asi i domluvě. Zkušenosti se různí a záleží často na technickém stavu auta a době, jak dlouho je technická propadlá. Pokud termín prošvihnete o týden a auto nejeví stopy technické nezpůsobilosti, většinou to policisté řeší pokutou za stovku nebo dvě, případně jen domluvou. Horší to bude, pokud máte technickou propadlou dva roky a auto vypadá, že už ji ani nedostane. To pak můžete počítat s pokutou u horní hranice sazby, případně i s něčím horším. Policie vás může na technickou totiž poslat.

Technicky nezpůsobilé vozidlo je něco jiného

Něco úplně jiného je pak přestupek „Řízení technicky nezpůsobilého vozidla“. Ten je definován tak, že řidič řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Na rozdíl od jízdy s propadlou technickou se jedná o závažný přestupek, za který se přičítá nejen 5 trestných bodů do karty řidiče, ale je za to automaticky také zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok. Tento přestupek nelze projednat blokově a řeší se pouze ve správním řízení. Pokuta je pak 5 000 až 10 000 Kč.

Tady si hodně lidí myslí, že když někoho z rodiny chytnou s jeho autem, které má propadlou technickou, dostane likvidační pokutu 50 000 Kč coby provozovatel vozidla. Není tomu tak, aspoň tedy ne v případě, kdy se jedná pouze o propadlou technickou, ale vozidlo je způsobilé k provozu.

§83 zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích uvádí: (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že l) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu. Za to hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Z toho vyplývá, že nelze uložit tuto vskutku likvidační sankci za to, že provozujete vozidlo s propadlou technickou. Jedná se jen o ty případy, kdy je provozováno vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu.

A jaký je mezi tím rozdíl? Už ze samé povahy věci je to stav vozidla, který závažným způsobem a bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu. Zpravidla jde o auto, ze kterého viditelně a ve velkém množství unikají provozní kapaliny, táhne za sebou výfuk nebo kus nápravy, nemá v pořádku brzdy a podobně.

Může vás policie poslat na STK?

Také jste určitě slyšeli o tom, že vás mohou policisté poslat na nejbližší STK při provádění tzv. Technické silniční kontroly. Postupy přesně vymezuje zákon, konkrétně §6, §6a, §6b a §6c zákona 361/2000 Sb. Abychom to tady nevypisovali, můžete si celé znění prostudovat na přehledném webu Zakonyprolidi.cz.

Co to v praxi znamená? Teoreticky má policie pravomoc vás poslat na STK (ze zákona ta zajížďka včetně cesty zpět nesmí být více než 16 km) kdykoli, ale prakticky se tak děje pouze v případech, kdy mají důvodné podezření, že auto není technicky způsobilé k provozu. Vedle úniku provozních kapalin, nadměrné kouřivosti, upadlého výfuku či třeba vážného mechanického poškození ale můžete dávat policii i zbytečnou munici tím, že budete mít na autě neschválené doplňky jako nějaké spojlery, křídla, veliká kola a extrémně snížený podvozek. Poslat vás na STK může policista taky za extrémně sjeté pneumatiky. O tom, za jaké závady vám policie může odebrat osvědčení o registraci, více v následujícím článku:

Pokud se prokáže, že je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu, smějí vám policisté odebrat technický průkaz. O odebrání technického průkazu mohou rozhodnout například i po dopravní nehodě a stačí k tomu málo, třeba prasklé čelní sklo. A pak se můžete dostat do problémů kvůli přestupku „Řízení po zadržení technického průkazu“. Toho se dopustí řidič, pokud řídí vozidlo, kterému bylo zadrženo osvědčení o registraci (lidově malý techničák). Body za to nejsou, ale přestupek se řeší ve správním řízení a je za to pokuta 10 až 20 000 Kč, a hlavně zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok.

A ještě jedna drobnost: Pokud máte propadlou technickou, tak jet na STK je sice risk, ale zpravidla vám to projde. Pokud vám ale policie odebere malý techničák, nezbude vám nic jiného než nechat auto na STK odvézt pomocí odtahovky. Tam dostanete protokol (pokud je auto v pořádku) a s tím už pak můžete jezdit, než vám úřad vrátí tzv. malý techničák. Ten bude mít úřad obce s rozšířenou působností, kterému bylo zadržené osvědčení o registraci vozidla zasláno nebo odevzdáno.

Reklama