Hlavní obsah

Lze objet rozkopaný Barranďák bez dálniční známky po pražském okruhu D0?

Foto: Mapy.cz
26. 5. 2022

Opravy Barrandovského mostu budou následujících několik let komplikovat provoz nejen v Praze, ale i v okolí, protože se jedná vlastně o jediné „nezpoplatněné“ velkokapacitní spojení obou břehů Vltavy mimo rušné centrum. Lze to celé objet po okruhu D0, i když nemáte dálniční známku? Jen z některých směrů a je v tom trochu zmatek.

Článek

Právě probíhající opravy Barrandovského mostu jsou rozdělené do několika etap, a ačkoli se podařilo v rámci příprav zachovat aspoň dva jízdní pruhy v každém směru, je teď vlastně most na své 50% propustnosti a k tomu jsou omezeny nebo dočasně zcela zrušeny některé nájezdové rampy (aktuálně třeba ta od Strakonické a Velké Chuchle), které se bourají a budou se stavět znovu.

Pro řidiče, kteří nemají dálniční známku, je to významná komplikace, protože snesitelná alternativa prakticky neexistuje. Radotínský dálniční most na okruhu D0 je totiž za normálních okolností součástí placených úseků dálniční sítě. Úsek bez poplatku je na okruhu D0 pouze mezi exity 16 a 28 (a pak ještě mezi exity 58 a 63 spojující Jižní spojku s dálnicemi D11 a D10).

Za normálních okolností tak řidiči jedoucí od letiště musejí bez dálniční známky sjet z D0 na exitu 16 a využít právě Barranďák a pak Jižní spojku. Řidiči jedoucí od východu na západ nesmí po okruhu vůbec a musí přes centrum. Nicméně v rámci oprav Barrandovského mostu jsou po pražském okruhu D0 vyznačeny objízdné trasy a v tom případě ho lze využít i bez poplatku, jak v § 24 stanoví zákon č. 13/1997 Sb:

(6) Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, po níž má být vedena objížďka, je povinen strpět bezúplatně provoz převedený na ni z uzavřené pozemní komunikace. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky a náhrada případných následných škod se stanoví v podmínkách rozhodnutí o uzavírce a objížďce a uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a objížďku.

(7) Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky.

Potvrzuje to i ředitel Centra dopravních a informačních systému Ministerstva dopravy ČR Jan Paroubek: „Pokud řidiči využijí oficiální objízdné trasy jako náhradu za průjezd po Barrandovském mostě, nemusí mít dálniční známku. Vyplývá to ze zákona č. 13/1997 Sb. (§ 24),“ uvedl na náš dotaz a doplnil, že je potřeba sledovat web Technické správy komunikací Praha – dostupný zde.

Tam se uvádí následující: V rámci objízdné trasy nebude po řidičích vyžadováno prokazování se dálniční známkou. Tato změna v souvislosti s rekonstrukcí Barrandovského mostu je navíc zakotvena přímo v zákoně, a to v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ustanovení § 20a zákona, ve kterém je upraveno osvobození od dálničního poplatku, v odstavci 2 uvádí, že pokud je nutné při uzavírce podle § 24 citovaného zákona užít pro vedení objížďky zpoplatněné komunikace, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění. To v praxi znamená, že pokud je dopravními značkami vyznačena objížďka a navedena na dálnici, mohou ji vozidla, která smějí vjíždět na dálnici, použít bez poplatku, tedy u osobních vozidel bez dálniční známky. Toto však neplatí u vozidel s konstrukční rychlostí nižší než 80 km/hod. Ta na dálnici nesmějí vjet ani v tomto případě a je pro ně vyznačena jiná objízdná trasa. Jestliže tedy jedete vozidlem, které splňuje technické podmínky pro použití dálnice a značená objížďka vás navede na dálnici, smíte ji použít i bez platné dálniční známky. Je však nutné z dálnice sjet v místě, kde ji objízdná trasa opouští, neboť v dalším úseku dálnice již osvobození neplatí.“

Foto: TSK Praha

Objízdná trasa vyznačená na webu TSK Praha se týká jen směru D4/Strakonická. Pak lze vyznačený úsek D0 využít bez uhrazeného dálničního poplatku

Bohužel nám nikdo nebyl schopen srozumitelně odpovědět na dotaz, jestli je tedy možné využít okruh D0 i v případě cesty od letiště či z druhé strany Prahy. Logika by říkala, že je lepší veškerou transitní dopravu dostat z centra mimo omezené úseky, a kdo někdy objížděl nehodu a stojící Jižní spojku po D0, tak ví, že i přes tu zajížďku více než 10 km to časově dává smysl (pokud se tedy zrovna v Lochkovském tunelu nesrazí dva kamiony).

Všude se dočteme a doslechneme, že dálnici lze využít bez poplatku, jen pokud je po ní vyznačena oficiální objízdná trasa. Důležité je to slovíčko oficiální. A tady je to trochu problém. Oficiální trasa je totiž podle všeho vyznačena pouze ze směru od Strakonické a dálnice D4, kdy lze využít právě okruh D0 bez poplatku. Ovšem směrem z Prahy na západ vlastně dálnici využít nemůžete, stejně tak, pokud jedete od letiště. V obou případech vám nezbyde nic jiného než vytrpět ucpaný Barranďák, případně se motat přes centrum, které ale radnice ještě zatížila cyklistickými pruhy.

To mlžení ohledně jasné odpovědi „ano, smíte nyní použít D0 bez poplatku ze všech směrů“ nebo „ne, nesmíte“ působí dojmem, že nám tady úmyslně vznikla past na řidiče, kteří žijí v domnění, že mohou okruh D0 použít, když je po něm vyznačena objízdná trasa. Hned za exitem 16 směrem od letiště je totiž mýtná brána s kamerami, které automaticky hlídají, zda máte uhrazený dálniční poplatek. Podle všeho ale smí zpoplatněné úseky D0 použít bez poplatku jen ti, kteří jedou k Barranďáku po D4, případně kteří jedou Strakonické. Ti, kteří jedou v opačném směru, ale dálniční známku mít musí. Připomeňme, že za jízdu bez dálniční známky na placeném úseku lze uložit pokutu až 5 000 korun.

Foto: Mapy.cz

Nebylo by jednodušší celý okruh D0 zařadit mezi neplacené úseky?

Také bychom tohle všechno nemuseli tolik řešit, kdyby už dávno stála severní část pražského okruhu s novým transitním mostem přes Vltavu. Stálo by za to si na to vzpomenout u voleb, kde kandidují i ti, kterým se do stavby příliš nechce, či ji dokonce blokují.

Reklama