Hlavní obsah

Malý ťukanec nebo velká rána: Kdy volat policii a na co si dát pozor, když nehodu řešíte sami

Foto: Policie České republiky
17. 11. 2023

Každoročně Policie ČR řeší okolo 100 000 dopravních nehod, tedy více než 250 denně. Další desítky, stovky a tisíce se jich stanou i bez toho, aby u nich policie byla. Jinými slovy nějaká ta nehoda vás může potkat kdykoliv a kdekoliv. Jak si při nehodě počínat a kdy je potřeba ji orgánům veřejné moci hlásit?

Článek

Dopravní nehody jsou události nepříjemné, někdy bohužel i tragické. A obvykle se netýkají jen samotných účastníků, ale i tisíců lidí okolo, kteří pak musí čekat v kolonách nebo to složitě objíždět. Škody tak nevznikají jen na zdraví a majetku přímých účastníků nehod, ale i těch ostatních, někdy také i na komunikaci a životním prostředí.

Celé problematice dopravních nehod se věnuje § 47 zákona 361/2000 Sb., ve kterém je dopravní nehoda definována jako „událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu“.

Co dělat po dopravní nehodě

Povinnosti řidičů a účastníků nehody jsou poměrně jasně vymezené v zákoně 361/2000 Sb. v § 47, ale trochu si to zjednodušme do srozumitelnější formy.

Pokud jste právě měli nehodu, zastavte vozidlo. A zastavte i v případě, kdy přímo nedošlo ke kolizi s vaším vozidlem, ale pravděpodobně jste i tak byli účastníky nehody. Příklad? Vjedete do křižovatky z vedlejší, po hlavní jede motorkář, který vezme za brzdy a položí motorku na zem, aniž by nějak narazil do vašeho auta.

Hned po nehodě zajistěte vozidlo proti dalšímu pohybu (pokud mu funguje aspoň parkovací brzda), vypněte zapalování, zapněte varovné blinkry a ujistěte se, že můžete bezpečně opustit vůz. Především se ihned přesvědčte, že jsou všichni v pořádku a nikdo nepotřebuje akutní první pomoc. Pokud ano, ihned volejte záchranku. U evidentně větších nehod je lepší volat linku 112, která zkoordinuje všechny složky ISZ.

Foto: BESIP

Účastníkem nehody můžete být i v případě, kdy nedojde ke kolizi s vaším vozidlem a jeho poškození. To může být typické pro nehody s účastí chodce, cyklisty nebo motorkáře.

Jelikož je nehoda velmi stresující věc, stává se, že někteří z účastníků, případně i všichni zúčastnění, nejsou schopni pomoc přivolat. Ať už kvůli zranění nebo psychickému šoku. Pokud je vám špatně, třesete se a sotva udržíte v ruce telefon, požádejte někoho ze svědků, který nebyl přímým účastníkem nehody. Ačkoli se nám média a politici snaží namluvit něco jiného, lidé nejsou v základu špatní a zpravidla vám vždycky někdo pomůže. Věta „Já to nezvládnu, můžete, prosím, přivolat pomoc?“ ušetří drahocenné sekundy, pokud je například někdo zraněn.Jelikož je nehoda velmi stresující věc, stává se, že někteří z účastníků, případně i všichni zúčastnění, nejsou schopni pomoc přivolat. Ať už kvůli zranění nebo psychickému šoku. Pokud je vám špatně, třesete se a sotva udržíte v ruce telefon, požádejte někoho ze svědků, který nebyl přímým účastníkem nehody. Ačkoli se nám média a politici snaží namluvit něco jiného, lidé nejsou v základu špatní a zpravidla vám vždycky někdo pomůže. Věta „Já to nezvládnu, můžete, prosím, přivolat pomoc?“ ušetří drahocenné sekundy, pokud je například někdo zraněn.

Jakožto účastník dopravní nehody smíte řídit provoz. Pokud víte, že řízení provozu v místě nehody je nad vaše síly (rušná křižovatka nebo frekventovaná silnice, nepřehledné místo), je potřeba volat policii. Do jejího příjezdu smí provoz řídit i pověřená osoba, například svědek.

Auta dejte stranou jen v některých případech

Ještě se vraťme k tomu zastavení auta po nehodě. S tím zastavováním „plné brzdy“ po nehodě to ale nepřehánějte v případech, kdy se jedná zjevně o drobnou kolizi, jako je třeba ťuknutí zrcátky. Pokud je vozidlo stále řiditelné, snažte se ho ovládat na bezpečné místo a zastavit tam. Není nic stupidnějšího než ucpat obrovskou křižovatku v dopravní špičce jen kvůli tomu, že jste si s někým odřeli zrcátka.

V takovém případě odstavte auta někde stranou, ať neblokují provoz. Na bezpečném místě se pak dohodněte s druhým řidičem o řešení nehody. Pozor u vozidel z půjčoven, leasingovek a celkově u vozidel v majetku někoho jiného. Někdy může být nutné i k drobným kolizím volat policii. Pokud to ale není vážná nehoda vyžadující neprodlenou asistenci policie, tak si na její příjezd počkáte.

Jako účastník nehody jste povinni poskytnout součinnost a spolupracovat při zjišťování skutkového stavu. Jste také povinni si prokázat na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě. Účastníci nehody si mohou pořizovat fotodokumentaci. Pozor ale na focení vnitřku cizího auta a ostatních účastníků nehody. To už lezete někomu do soukromí.

Kdy volat policii?

Diskutuje se také o tom, kdy je potřeba nehodu ohlásit policii. To popisuje poměrně jasně odstavec 4) výše uvedeného paragrafu a zákona: „Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč.“

Foto: Policie České republiky

Policii je potřeba volat v případech, kdy dojde ke škodě majetku třetí osoby nebo poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (poražená dopravní značka, poničená svodidla), obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí.

A to platí i v případě, kdy „při dopravní nehodě dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle, dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích nebo účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích“.

Pokud budete volat policii, tak s auty nijak nemanipulujte, aby mohla situaci zdokumentovat a vyšetřit. Má to ale výjimku. S auty lze hnout, „musí-li se (…) situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob“. Prostě když bude mít cyklista pod kolem auta nohu, je rozumné s tím autem trochu cuknout.

Ještě je potřeba k výše uvedenému znění zákona doplnit, že policii byste měli zavolat vždy, když nejsou účastníci nehody schopni se společně domluvit o zavinění nehody. Lidé mohou mít různý pohled na výklad pravidel silničního provozu, takže pokud nedojde ke shodě na tom, kdo nehodu způsobil, je potřeba policii na místo volat.Ještě je potřeba k výše uvedenému znění zákona doplnit, že policii byste měli zavolat vždy, když nejsou účastníci nehody schopni se společně domluvit o zavinění nehody. Lidé mohou mít různý pohled na výklad pravidel silničního provozu, takže pokud nedojde ke shodě na tom, kdo nehodu způsobil, je potřeba policii na místo volat.

Kdy není potřeba policii volat?

Zjednodušeně lze říci, že je to v těch případech, které nelze zařadit do výše uvedené skupiny, tedy když nedojde ke zranění osob, škodě na majetku třetí osoby či zařízení komunikace nebo je zjevné, že vzniklá škoda na vozidlech nepřekročí 100 000 Kč. Navíc se musí všichni účastníci nehody dohodnout na tom, kdo je viníkem nehody.

V případě drobných kolizí, které končí jen mírným poškozením vozu, nedojde k úniku provozních kapalin a nikdo nebyl zraněn, stačí sepsat společně protokol o nehodě, který byste měli vozit v autě. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběh a následky. Znovu připomínáme, že pořád platí, že všichni účastníci nehody jsou povinni poskytnout součinnost a sdělit ostatním účastníkům své údaje. Můžete si přivolat i svědky, ale samozřejmě nikoho nemůžete do svědectví nutit.

Pak celou věc řešte jen s pojišťovnou. Doporučujeme ale vše zdokumentovat. Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo druhý účastník nehody nechce/nemůže spolupracovat, je vždycky potřeba policii k nehodě volat.

Reklama

Související témata: