Hlavní obsah

Praha a Brno budou přes léto v zajetí uzavírek

Foto: TSK Praha

Kolony v Praze i Brně budou nesnesitelné

18. 6. 2019

Myslíte si, že nejhůře je na silnicích okolo vánočních svátků, kdy všichni šílí a shánějí dárky? Pletete se! To pravé peklo startuje každý rok spolu se začátkem léta a prázdnin. Ani letošní léto nebude výjimkou. Problémy nás čekají snad ve všech českých městech, ale nejhůře na tom bude asi Praha a Brno.

Článek

Protože se každým rokem v létě většina velkých i malých měst trochu vylidňuje, volí úřady právě tento čas k opravě silnic. Jenomže posledních pár let se všechny ty opravy kumulují do naprosto šílených celků, kdy najednou zjistíte, že je celé město rozkopané a vy se prakticky nemáte jak dostat z jednoho konce na druhý. Cesta, která vám standardně zabere třeba jen 30 minut, se může protáhnout i na hodinu či déle. Připravme se na to, mějme pevné nervy, a hlavně si trasu předem raději zkontrolujme v některé z dostupných online navigací, které umí pracovat i s hustotou dopravy. Může nám to hodně pomoci.

A pomoci se vám pokusíme i my následujícími řádky. Opravám se nevyhne prakticky žádná z hlavních tepen v Praze nebo Brně. Kudy raději vůbec nejezdit?

Praha

Vídeňská ulice – K Zeleným domkům – Dobronická

Opravy začaly 4. 6. 2019 a skončí v září 2019

Co se bude opravovat?

Proběhne celková rekonstrukce komunikace a chodníků Vídeňské ulice. V jejím rámci bude položen nový živičný povrch vozovky a chodníky vydlážděny betonovou dlažbou. Délka opravy bude cca 760 m.

Omezení:

Stavba je rozdělena na 2 etapy. Po dobu obou etap bude průjezd uzavřen. V 1. etapě bude umožněn vjezd do ulic K ústavu a Jihočeská bez omezení. Ve 2. etapě zhotovitel umožní velmi omezenou dopravní obsluhu po staveništi.

Nábřeží Kapitána Jaroše – Dukelských hrdinů – Štefánikův most 

Opravy začaly 30. 5. 2019 a skončí 14. 8. 2019

Co se bude opravovat?

Proběhne kompletní rekonstrukce vozovky. Dlážděný kryt vozovky bude nahrazen asfaltovým krytem, dále bude provedena sanace podloží. Součástí stavby je i úprava odvodnění. Práce budou probíhat po etapách v rozsahu cca 380 m.

Omezení:

Ve směru ke Štefánikovu mostu bude doprava vedena po kolejích, v opačném směru provoz nebude omezen. Dopravní opatření je koncipováno tak, aby byl zachován plynulý provoz MHD, byť provoz ostatních vozidel bude veden po kolejích. Z tohoto důvodu dojde k omezení vozidel najíždějících na tramvajovou trať.

Vltavská – Nádražní – Hořejší nábřeží

Opravy začnou v červenci a skončí až během prosince 2019

Co se bude opravovat?

Silničáři zde budou opravovat povrch vozovky a je potřeba počítat s uzavírkami, které budou prováděny na etapy, dle potřeb oprav.

V Holešovičkách – Povltavská

Opravy začnou v červenci a skončí v září 2019

Co se bude opravovat?

Vozovku čeká dilatace, izolace a oprava. Délka rekonstruovaného úseku je cca 300 m a uzavírán bude po částech.

Jižní spojka, Sliačská – Spořilovská

Opravy začnou 1. 7. 2019 a skončí až 31. 12. 2019

Co se bude opravovat?

TSK plánuje demolici stávající protihlukové stěny a následnou výstavbu nové. Délka úseku je cca 758 m.

Omezení:

Práce budou probíhat při částečném omezení dopravy – uzávěra pravého jízdního pruhu, při zachování stávajícího počtu jízdních pruhů v zúženém profilu.

Evropská – Gymnasijní – Horoměřická

Opravy začnou 20. 8. a skončí 31. 10. 2019

Co se bude opravovat?

Vozovku čeká odstranění měřících bodů a otvorů po sanačních vrtech z doby ražby metra. Následně bude provedeno odstranění asfaltových vrstev a pokládka nových v celkové tloušťce 50 až 150 mm. V rámci stavby bude dále provedeno nové vodorovné značení. Délka rekonstruovaného úseku je 1 460 m z centra a 1 520 m do centra.

Omezení:

Vzhledem k šíři jízdních pásů bude většina stavebních prací prováděna v dopravním režimu 1+1. Dopravní režim 2+1 bude využit pouze v úseku Gymnasijní – Šárecká, a to jak ve směru z centra, tak ve směru do centra. V průběhu postupu prací budou na nezbytně nutnou dobu uzavírány křižovatky navazujících ulic, objízdné trasy budou vždy stanoveny.

Strakonická – Nad Lahovickým mostem

Opravy začnou v srpnu a skončí o měsíc později

Co se bude opravovat?

Po chemické nehodě je potřeba obnovit protismykové vlastnosti vozovky. Dojde k odfrézování stávající konstrukce a následně pokládka nové asfaltové vrstvy.

Omezení:

Z důvodu nutnosti zachování provozu bude stavba rozčleněna na etapy. Doprava bude vedena v rámci jednotlivých etap v zúžených pruzích, při zachování 2+2 jízdní pruhy. Nájezd z Radotína na Lahovický most bude v I. etapě uzavřen.

Most K Barrandovu – Geologická

Práce začaly již 21.1. 2019 a skončí 31.12. 2019

Co se bude opravovat?

Rekonstrukce mostu v ulici K Barrandovu už začala, ale zatím se dopravy nijak výrazně nedotkla. To se ale změní. TSK bude částečně uzavírat celou komunikaci. V obou směrech uzavře levé jízdní pruhy, takže je potřeba počítat s dlouhými kolonami.

Jižní spojka – Na Strži – 5. května ve směru na Barrandovský most

Opravy potrvají až do konce září 2019

Co se bude opravovat?

Proběhne zde stavba nové protihlukové stěny a také vodovodních a plynovodních přeložek. Celková délka stěny je cca 600 metrů.

Omezení:

V průběhu oprav bude probíhat částečné omezení jízdního pruhu na komunikaci Jižní spojka směr Barrandovský most, omezení ulice V Podzámčí (kyvadlová doprava na SSZ) a částečné omezení napojovací rampy, které přejde v úplnou uzavírku – jako objízdná trasa bude sloužit ulice V Podzámčí, která toho času bude již bez omezení.

Foto: TSK Praha

Seznam letních uzavírek v Praze

Brno

Jak vidíte, v Praze to bude na silnicích přes léto opravdu hodně náročné. Ale troufáme si tvrdit, že v Brně na tom budou řidiči ještě o fous hůř. Rozkopané totiž bude prakticky celé město, které se tak zamotá do uzavírek, ucpaných objížděk a dopravních problémů. V Brně je potřeba počítat s uzavřením Husovického tunelu, kde proběhne oprava a údržba jak samotného tunelu, tak i jeho technologií.

Kromě toho je ale uzavřen také Zábrdovický most a rozkopaná je i ulice Plotní. A během léta se přidá další řada komunikací, které prý opravu nutně potřebují. Brněnským uzavírkám se věnuje reportáž Seznam Zpráv, která také naráží na to, že Brno se přes léto stane pro řidiče neprůjezdným a budou dny, kdy kolony celé město prakticky ochromí. Problémy bude mít i městská hromadná doprava, protože společně se silnicemi, kde v kolonách zůstanou autobusy, plánuje město opravit i řadu tramvajových tratí. Také máte pocit, že jsou v Brně všechny velké opravy situovány do jednoho časového úseku, tedy do léta? Nepletete se, ale podle úředníků to prý nešlo jinak. Všem vám přejeme pevné nervy. Budete, respektive budeme je potřebovat.

Reklama