Hlavní obsah

LiDAR

Foto: Shutterstock.com / temp-64GTX
Článek

Zjednodušeně by se dalo říci, že LiDAR (Light Detection And Ranging, Detekce světla a jeho měření) je radar pracující na principu světla místo radiového signálu. Laserový paprsek snímá okolí a jeho odraz od objektů umožňuje jejich přesné zaměření. Výsledkem je tedy velice přesný 3D model okolního prostředí. LiDAR tak může sloužit jako důležitý senzorový prvek při rozvoji automobilové bezpečnosti a autonomního řízení – auto díky němu ví naprosto přesně, kde jsou kolem všechny překážky.

Jak přesně funguje LiDAR

LiDARový systém využívá zařízení, které vysílá krátké pulsy laserového světla. Tyto pulsy se šíří v různých směrech a při dopadu na překážky nebo objekty se od nich odrazí. LiDARový senzor zachytává odrazy těchto pulzů a měří časový rozdíl mezi vysláním a přijetím signálu. Na základě tohoto rozdílu a rychlosti světla je možné vypočítat vzdálenost od vozidla ke každému objektu.

Díky měřením vzdáleností a detekci odrazů je LiDAR schopen vytvořit přesnou a detailní mapu okolí vozidla. Tato mapa obsahuje informace o vzdálenosti, velikosti a umístění objektů v reálném čase. Systém umožňuje vozidlu detekovat překážky, vozidla, chodce a další objekty v jeho okolí. Tyto informace jsou důležité pro různé bezpečnostní funkce, jako je nouzové brzdění, asistenční systémy při řízení a také pro plně autonomní řízení vozidla.

Nejnovější z tématu