Hlavní obsah

Asistenční systémy

Foto: Škoda Auto
Článek

Asistenční systémy je označení, které se souhrnně používá pro elektronické palubní systémy vozu, které řidiči asistují při řízení a ulehčují mu tuto činnost. Přitom dokáží zcela, nebo alespoň částečně řídit vůz, případně alespoň upozorňovat řidiče na možná nebezpečí. K tomu využívají celou řadu zabudovaných senzorů, kamer, radarů či lidarů, které sledují okolí vozu (dokáží rozeznat dopravní prostředky, cyklisty či chodce, sledují jízdní pruhy, dopravní značení, semafory a mnoho dalších věcí), vyhodnocují možná nebezpečí a proaktivně na ně reagují.

Výběr asistenčních systémů:

  • Systém adaptivního tempomatu (ACC): Tento systém udržuje konstantní rychlost vozidla, ale také upravuje rychlost podle provozu. Používá radar nebo senzory na detekci vozidel před sebou a automaticky přizpůsobuje rychlost a vzdálenost.
  • Systém varování před kolizí (FCW): Tento systém monitoruje prostor před vozidlem a upozorňuje řidiče na blížící se kolizi. Mohou to být vizuální a zvuková varování nebo dokonce automatické brzdění.
  • Systém detekce slepých úhlů: Tento systém používá senzory a kamery k monitorování oblastí, které jsou pro řidiče obtížně viditelné (tzv. slepé skvrny či slepé úhly). Pokud se v těchto oblastech nachází jiné vozidlo, systém upozorní řidiče.
  • Systém rozpoznávání dopravních značek: Tento systém používá kameru nebo jiné senzory k rozpoznávání dopravních značek na silnici. Informace získané ze značek se zobrazují řidiči na palubním displeji, což mu pomáhá udržovat si povědomí o aktuálních omezeních rychlosti a jiných pravidlech.
  • Systém hlídání jízdního pruhu (LDW): Tento systém sleduje pozici vozidla na silnici a varuje řidiče, pokud se vozidlo přiblíží nebo překročí jízdní pruh bez zapnutých blinkrů. Některé pokročilejší systémy (LKA například) dokonce umí aktivně zasahovat do řízení a vrátit vozidlo zpět do jízdního pruhu.
  • Systém asistence při parkování: Tento systém používá senzory a kamery k monitorování okolí vozidla při parkování. Může poskytovat vizuální a zvuková upozornění, aby řidič věděl o blížících se překážkách, a některé systémy dokonce umožňují i automatické parkování.
  • Systém detekce únavy řidiče: Tento systém sleduje chování řidiče a rozpoznává příznaky únavy. Pokud systém zaznamená nedostatek pozornosti nebo vyčerpání, upozorní řidiče, aby si vzal přestávku

Je třeba myslet na to, že každá automobilka se k těmto systémům staví po svém. Asistenční systémy Volva, Fordu, Tesly a Škody Auto se budou v lecčems lišit.

Nejnovější z tématu