Hlavní obsah

Vyzkoušejte si dvanáct nových otázek z autoškoly. Uspějete?

Foto: Shutterstock / Sergey Novikov
12. 10. 2021

Každodenní život v městských ulicích a na mimoměstských silnicích i dálnicích se neustále komplikuje stále větším provozem a pro nové uchazeče o řidičská oprávnění představuje nesnadnou výzvu. Proto se v autoškolách objevilo 35 nových otázek, které lépe odpovídají dopravním situacím v moderních městech. Z nich jsme pro vás sestavili další krátký cvičný test o 12 otázkách, abyste si je mohli vyzkoušet.

Článek

V autoškolách se pak do konce roku objeví celkem 120 nových otázek, jejichž cílem je přiblížit žákům reálnější situace, s nimiž se mohou na silnicích setkat. Dvacítku z nich budou tvořit interaktivní „hazard perception“ (vnímání a odhadování rizika) videa, která simulují jízdu v autě a nutí studenty autoškol reagovat na aktuální dopravní situace v omezeném čase.

Kvíz se zbylými otázkami si můžete vyzkoušet zde:

1. Cyklistovi, který dává znamení o změně směru jízdy proto, aby mohl přejet z vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty do průběžného pruhu, řidič jedoucí v přilehlém pruhu:
Foto: Asociace autoškol ČR
2. Tato dopravní značka označuje:
Foto: Asociace autoškol ČR
3. Toto označení:
Foto: Asociace autoškol ČR
4. Do oblasti za těmito dopravními značkami:
Foto: Asociace autoškol ČR
5. Na uvedené křižovatce řidič vozidla z výhledu:
Foto: Asociace autoškol ČR
6. Řidič vozidla z výhledu hodlá na nejbližší křižovatce odbočit vpravo. Za této situace:
Foto: Asociace autoškol ČR
7. Tato dopravní značka:
Foto: Asociace autoškol ČR
8. Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:
Foto: Asociace autoškol ČR
9. Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:
Foto: Asociace autoškol ČR
10. Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?
Foto: Asociace autoškol ČR
11. Technickou silniční kontrolou se mimo jiné rozumí kontrola technického stavu vozidla. Řidič motorového vozidla je povinen:
Foto: Asociace autoškol ČR
12. Ve zřízeném prostoru pro cyklisty na křižovatce se světelnými signály se mohou řadit pouze:
Foto: Asociace autoškol ČR

Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.

Reklama