Hlavní obsah

SCR katalyzátor

Článek

SCR katalyzátor je zařízení, které slouží k dočištění výfukových plynů vznětových motorů spalujících naftu na legislativou stanovenou mez formou selektivní katalytické redukce (anglicky Selective Catalytic Reduction – odtud zkratka SCR). Jedná se o systém, který má primárně redukovat obsah oxidů dusíku ve výfukových plynech, vznikajících při spalování nafty.

SCR katalyzátor a AdBlue

Snížení oxidů dusíku ve výfukových plynech se dosahuje dodatečným vstřikováním roztoku syntetické močoviny (známé pod obchodním názvem AdBlue) do výfuku, která právě v SCR katalyzátoru za vysoké teploty redukuje oxidy dusíku na vodu a dusík. SCR katalyzátor je doplňkem dalších emisních systémů, jako je okruh EGR, který kapacitou k dostatečné redukci oxidů dusíku v současné zákonné úpravě již nestačí.

Jak funguje SCR

Zatímco SCR k redukci využívá chemickou reakci, okruh EGR vrací spaliny zpět do sání a do motoru, čímž snižuje teplotu spalování a do určité míry i objem oxidů dusíku. SCR využívající vstřikování technické močoviny do výfuku není nic nového a třeba nákladní auta či autobusy ji používají už dlouho.