Hlavní obsah

Mechanicky poháněný kompresor

Článek

Kompresor je zařízení používané se stejným cílem jako turbodmychadlo, tedy ke zvýšení tlaku v sání a tím zvýšení objemu vzduchu ve spalovacím cyklu motoru. Tím se zvyšuje jeho výkon a účinnost.

Kompresor ale není poháněn tlakem výfukových plynů, nýbrž mechanicky od motoru a to buď hřídelem, řemenem či ozubeným soukolím. Nejčastěji se používá řemenový pohon s kladkou. Výhodou je rychlejší reakce na plyn, nevýhodou vyšší hmotnost a mechanické ztráty, neboť kompresor si odebírá část energie z motoru pro svůj pohon.

V moderních vozech se stále častěji vyskytují elektricky poháněné kompresory, které elektřinu získávají ze záložního zdroje nabíjeného při brzdění formou rekuperace. Takový kompresor je energeticky účinnější a v případě nepotřeby není aktivní.

Sdílejte

Nejnovější z tématu