Hlavní obsah

Konečně účinný bič na nekonečné předjíždění kamionů na dálnici? Novela vše zjednoduší, za předjíždění hrozí kamioňákům zákaz řízení

Foto: Lukáš Kukla

Pozor, legislativa se bude brzy měnit a s ní i postihy za přestupky.

14. 6. 2023

Když na dálnici předjíždí a zdržuje nějaký kamion, náklaďák nad 3,5 tuny nebo dlouhá jízdní souprava, je to vždy téma, které by vydalo na titulní stránku nějakého bulvárního deníku. Jenže nalijme si čistého vína a pojďme si povědět, jak je to doopravdy a podle zákona, který se ovšem bude brzy měnit.

Článek

Také jakožto řidiči milujete, když se dva kamiony, náklaďák nad 3,5 tuny a kamion nebo třeba dlouhá jízdní souprava s těžkým náklaďákem na dálnici předjíždí? Když rozdíl rychlosti tvoří 2 km/h a s blížícím se stoupáním to předjíždějící řidič nevzdá a vede vás několika kilometry dálnice necelou devadesátkou?

Foto: Lukáš Kukla

Pravidla pro předjíždění na dálnici se pro auta do 3,5 tuny a dlouhé jízdní soupravy i nákladní vozy nad 3,5 tuny liší.

To mnozí šoféři osobáků skáčou za volantem jako papíroví čerti z krabičky, a vlastně mají legitimní důvod. Výše popsané chování na dálnici je totiž omezování a hrozí za něj pokuta, body i zákaz řízení. Jenže proces řešení tohoto přestupku je zatím velmi zdlouhavý, což se má s novelou silničního zákona změnit a policisté dostat do rukou daleko efektivnější nástroj.

Jenže nic není černobílé, proto jsme si dali dostaveníčko s vedoucím odboru metodiky a koordinace výkonu služby Policejního prezidia Michalem Hodboděm, který nám současnou i chystanou legislativu okolo dálničního předjíždění objasnil.

Předjíždění se značkou

Předjíždění nákladních vozidel nad 3,5 tuny na dálnici by se dalo rozdělit na dvě skupiny. Tou první, legislativně jednodušší, jsou úseky, kde je umístěná dopravní značka B22a (zákaz předjíždění pro nákladní automobily), mnohdy vybavená upřesňující dodatkovou tabulkou.

Pozor, tato značka rovněž říká, že řidiči, na něž se zákaz vztahuje, nesmí užít levý jízdní pruh (či pruhy) s výjimkou objíždění.

Foto: Jan Majurník

Značka B22a zakazuje řidiči nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo.

Značky B22a jsou zpravidla umístěny na vybraných úsecích dálnic, kde je hustější provoz, a tudíž jednodušší kontrola ze strany policie. Pakliže tajná či viditelná hlídka dotyčného řidiče nachytá při zakázaném předjíždění, je věc obvykle čistá a jasná jako lesní studánka.

Hříšníkovi pak hrozí ve správním řízení pokuta 5 až 10 tisíc korun, zákaz řízení na 6 až 12 měsíců a 7 bodů do karty řidiče. Toto platí i pro cizince.

Přesný význam značky B22a

Značka zakazuje řidiči nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo.

Na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy nesmí řidič nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg užít k jízdě jiného než pravého jízdního pruhu, není-li to nutné k objíždění.

Předjíždění bez značky

Druhý typ zákazu předjíždění se vztahuje na nákladní vozidla nad 3,5 tuny a jízdní soupravy delší než 7 metrů. Legislativa totiž hlásá, že řidiči těchto vozidel nesmí na dálnici ostatní účastníky provozu ohrozit, ale ani omezit. A právě to omezení bylo vždy sporným bodem, do nějž vnesl světlo až rozsudek Nejvyššího správního soudu z roku 2021.

Bližší výklad zákona totiž zní takto: Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy.

Foto: Lukáš Kukla

Předjíždění kamionů je denní chleba na českých dálnicích.

Nejvyšší správní soud tak upřesnil výklad sporného právního výrazu svou výrazně nižší rychlostí jízdy. Dle platného rozsudku tedy platí, že onen výraz je pouhým zdůrazněním toho, že rychlost nadlimitních vozidel je na dálnici zpravidla výrazně nižší než rychlost ostatních vozů, čehož by si řidiči těchto nadlimitních vozidel měli být vědomi.

Soud dále uvedl, že s ohledem na zákonem omezenou rychlost, kterou nadlimitní vozidla mohou jet, jsou jejich procesy předjíždění často zdlouhavé a ohrožují tím bezpečnost i plynulost provozu na dálnicích.

Foto: Lukáš Kukla

Do dálničního předjíždění vneslo světlo až soudní rozhodnutí.

Soudce tedy vysvětlil, že předjíždění nadlimitními vozidly je povoleno pouze tehdy, pokud je to s ohledem na povahu provozu skutečně možné a nedojde přitom k omezení ostatních vozidel.

Laicky řečeno tedy stačí omezení byť jediného vozu a už si dotyčný řidič nákladního vozidla nad 3,5 tuny nebo jízdní soupravy o délce delší než 7 metrů koleduje o správní řízení, kde hrozí pokuta 5 až 10 tisíc korun, zákaz řízení na 6 až 12 měsíců a 7 bodů do karty řidiče. Opět to platí i pro cizince.

Novela vše zjednoduší

Prozatím je proces řešení přestupku pro policii zdlouhavý a končí vždy správním řízením. Novela zákona ovšem počítá s tím, že obě zmíněné situace půjde vyřešit na místě blokovou pokutou 4500 až 5500 Kč a šesti body. Celý proces pokutování za zakázané předjíždění pak hlídce nezabere půl směny, nýbrž cirka 15 minut.

Obzvláště složitá je v současnosti situace, kdy je při tomto přestupku přistižen cizinec, u něhož jsou shledány důvody pro uložení kauce – tedy finanční záruky, že se dotyčný dostaví před správní řízení. Výběr těchto financí totiž hlídce zabere další čas, který by jinak mohla věnovat dohledu, obzvláště pokud přestupce u sebe nemá potřebné peníze.

Foto: Jakub Deml

Novela zákona vše zjednoduší a zefektivní trestání přestupců.

Tedy sice v rámci novely už nebude za tyto přestupky hrozit zákaz řízení, ovšem pokud se řidič takového přestupku dopustí dvakrát, vyboduje se a přijde o řidičák stejně. Navíc nezapomeňte, že trestné body u nás sbírají také cizinci. Rovněž v Europarlamentu už dlouho leží návrh, aby zákaz řízení vydaný kteroukoli členskou zemí EU byl platný po celé EU.

Dle všeho to tedy vypadá, že téměř beztrestné chování zejména řidičů-cizinců na českých silnicích už pomalu končí. První velkou trefou do černého byl systém výběru neuhrazených pokut CEPAN, k němuž se brzy přidá jednodušší i snáze vymahatelnější legislativa postihující nebezpečné a provoz omezující předjíždění na dálnicích.

Reklama