Hlavní obsah

Co je to zelená karta nebo co je závada na sjízdnosti dálnice. Připomeňte si související předpisy

Foto: Michal Jirák

Nejčastěji vzpomínané otázky ze závěrečného teoretického testu pro autoškoly vyprávějí o dopravních situacích, dopravních značkách, bezpečnosti provozu nebo zdravotní přípravě. V aktuálním testovém souboru však najdeme i otázky týkající se ostatní legislativy, které najdeme ve skupině otázek „Související předpisy“.

Článek

A protože se nikde příliš neukazují, vybrali jsme z nich deset a přinášíme vám je v dnešním kvízu:

1. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na:
2. Řidičské oprávnění může být uděleno:
3. Policista smí řidiči na místě zadržet řidičský průkaz:
4. Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený:
5. Závadou ve sjízdnosti dálnice se rozumí taková změna v její sjízdnosti, kterou:
6. Zelená karta:
7. Policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku (tzv. botičky) nebo odtažením vozidla, jestliže:
8. Řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí:
9. Na výzvu policisty je řidič povinen podrobit vozidlo kontrole technického stavu vozidla. Zjistí-li se při této kontrole vážná nebo nebezpečná závada:
10. Je-li důvodné podezření, že motorové vozidlo bylo užito při nepovolené sportovní akci na pozemní komunikaci:

Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.

Kvízy na webu Garáž.cz

Zkuste si i naše další kvízy plné rozličných témat na Garáž.cz. Neotálejte a prověřte si své motoristické znalosti. S výsledky se můžete pochlubit v diskuzi pod článkem či na vašich sociálních sítích.

Reklama