Hlavní obsah

Novinky pro řidiče v roce 2022: Více šikany, vyšší pokuty

Foto: Jakub Deml
3. 1. 2022

V roce 2022 vstoupí v platnost nová pravidla, která se dotknou řidičů a účastníků provozu všech možných kategorií. Bohužel ale pokračujeme v trendu utahování šroubu a silnější šikany řidičů.

Článek

Ministerstvo dopravy zase připravilo pro nový rok několik změn a podstatná část z nich se týká také řidičů a provozu na silnicích. Vezmeme tak jednotlivé body, které ministerstvo vydalo ve svém prohlášení. A pokusíme se aspoň stručně vysvětlit, o co jde, a okomentovat to.

1) Úprava kompetencí obecní či městské policie

„Strážníci obecních či městských policií budou moci od 1. ledna 2022 vyřizovat příkazem na místě přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu, a to bez součinnosti Policie České republiky.“

Jedna věc jsou ty nesmyslné vyhrazené pruhy, které slouží jen k omezování plynulosti provozu a šikaně motoristů. Druhá věc je rozšiřování pravomocí obecních policií vůči motoristům, což je vždy krajně diskutabilní. Obecní strážníci jsou totiž přímo motivování vylepšovat obecní rozpočty a pro „plnění plánu“ (věděli jste, že obce počítají s pokutami jako s rozpočtovým zdrojem příjmů?) někdy dělají, co se dá. Doporučujeme se strážníky nikdy údajný přestupek neřešit blokově (příkazem na místě) a vždy věc postoupit do správního řízení. Užitečné je si také počínání strážníků nahrávat. Ve správním řízení se to pak bude hodit.

2) Úprava promlčecích dob u objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

„Od Nového roku se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, nebude započítávat do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla, a zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nebude započítávat do promlčecí doby přestupku řidiče. Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají „přehazování“ mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby.

Stát zcela rezignoval na hledání skutečných pachatelů přestupků v dopravě a onen diskutovaný institut „objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla“ je jasný důkaz toho, že státu nejde o bezpečnost provozu a potrestání pachatele, ale jen o vaše peníze. Bohužel Ústavní soud motoristům dlouhodobě šlape na krk. A tuhle praktiku schválil, takže se jejího zrušení jen tak nedočkáme. Při tom je to analogicky zhruba stejné, jako kdyby si od vás soused půjčil sekyru, někoho s ní zabil, ale sedět půjdete vy, protože je to přece vaše sekyra… Navíc je zajímavé, že obstrukce a protahování řízení ze strany různých aktivistů blokující klíčové dopravní stavby státu tolik nevadí.

3) Změny v bodovém systému

„Vedle pokuty se budou od 1. ledna 2022 nově zapisovat i 2 body v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.“

Parkovat na místě vyhrazeném pro tělesně postižené vždy byla arogantní neslušnost. Ale rádi bychom připomněli, že takové místo musí být také správně označeno v souladu se zákonem. Diskutabilní je také nadměrné množství takových parkovacích míst a spolu s tím i snižování počtu ostatních míst k stání.

4) Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory

„Nově bude od Nového roku možné řídit traktory i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděleným v zahraničí. Nyní lze traktory řídit pouze s u nás uděleným řidičským oprávněním skupiny T, což je problém pro cizince, neboť pro jeho získání musí mít v ČR obvyklé bydliště. Novinka by měla vyřešit problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělství a lesnictví.“

Tohle je spíše taková úřední formalita, ale třeba pro firmy a zaměstnavatele to může být velice důležitá a někdy i vítaná změna.

5) Vymezení skupin řidičského oprávnění AM a B1 v souladu s unijním právem

„U dvoukolových a tříkolových vozidel bude od 1. ledna 2022 řidičské oprávnění AM nově nutné až pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí více než 25 km/h – pro řízení pomalejších vozidel řidičské oprávnění nebude potřeba (dosud žádný spodní limit stanoven nebyl, a proto bylo řidičské oprávnění potřeba k řízení jakkoli pomalého vozidla odpovídajícího ostatním parametrům). S řidičským oprávněním AM bude možné řídit také čtyřkolky s výkonem motoru až do 6 kW (dosud to byly maximálně 4 kW). S řidičským oprávněním B1 bude možné řídit také terénní čtyřkolky s jakkoli výkonným motorem (dosud to bylo maximálně 15 kW).“

Tohle je jen další krok ke sjednocení legislativy a skupin řidičských oprávnění napříč EU. Předně má z povinnosti vlastnit řidičské oprávnění vyjmout různé motorizované, rychlostně omezené koloběžky či vozítka pro osoby s omezenou pohyblivostí.

6) Boční odstup při předjíždění cyklistů

„Od 1. ledna 2022 bude muset řidič motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup, a to nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h, bude platit odstup nejméně jeden metr.“

Tohle je jedna z nejdiskutovanějších a zřejmě nejzbytečnějších změn poslední doby. Je to jeden z posledních výkřiků poslance Dolínka (ČSSD). Poslanci Dolínkovi vůbec řidiči aut leží v žaludku a jinak než jen jako pomstu a naschvál si tenhle zákonný paskvil nelze vysvětlit. Moc nás zajímá, jak se bude takový odstup dodržovat na úzkých silnicích a jak se to vlastně bude prokazovat. Také není od věci si připomenout, že i na cyklisty se vztahují pravidla silničního provozu. Čím dříve tenhle nesmysl ze zákona o provozu na pozemních komunikacích zmizí, tím lépe pro všechny. Pro řidiče a také pro cyklisty.

7) Výjimky pro cyklisty

„Na Nový rok začne platit výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.“

A co třeba jen přestat dělat z cyklistů nějaké nadlidi, pro které mají platit speciální zákony, výjimky a úlevy a prostě je brát jako běžného účastníka provozu, pro kterého platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní? Nezamyslel se někdo třeba také nad tím, že by i cyklisté pohybující se po silnici měli platit nějaké zákonné pojištění? I oni způsobují nehody…

8) Omezení alkoholu na takzvaných pivních kolech

„Lidé na takzvaných pivních kolech (beerbike) nesmí od 1. ledna 2022 požívat alkohol či jiné návykové látky ani jezdit pod jejich vlivem. Budou mít také povinnost podrobit se na výzvu policisty vyšetření na jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog.“

To je zajímavé, že na takové nesmysly má zákonodárce čas…

9) Parkování vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče

„Nově dostanou od ledna možnost označovat vozidla speciálním označením i někteří zdravotničtí pracovníci poskytující domácí péči. V naléhavých případech jim to usnadní parkování. Doposud mohli toto označení mít lékaři vykonávající návštěvní službu.“

To je sice moc hezké, že se má nějakým dalším speciálním označením usnadnit parkování zdravotním pracovníkům, ale moc by nás zajímalo, kde zaparkují, když nikde žádná volná místa nejsou. Mimochodem, všimněte si slovíčka „…i někteří…“, což v našem prostředí přímo volá po korupci a klientelismu.

10) Větší pravomoci obcí při odstraňování vraků

„Obce budou moci od Nového roku iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník pozemní komunikace.“

Ačkoli v některých lokalitách jsou odstavené nepojízdné vraky problém, tak je pak otázka, co všechno lze považovat za vrak. Zaprášené auto, se kterým se dva měsíce nikam nejelo? A hlavně: o tom, co se děje na něčím pozemku, je přece věc vlastníka pozemku. I když je tím pozemkem účelová komunikace.

11) Vyšší pokuty za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení

„Při odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení se navyšuje od 1. ledna horní hranice sazby pokuty ukládané příkazem na místě z 30 000 Kč na 100 000 Kč.“

Přetížené kamiony jsou prý problém. Ale problém je také metodika vážení, která nebere v úvahu i jen nevhodně rozložený náklad mezi nápravy, ačkoli samotné auto maximální přípustnou hmotnost nepřekračuje. A jen taková vskuvka: opravdu musejí být ty silniční stavby tak předražené a zároveň nekvalitní, že se za rok zase rozpadnou? To přece těch pár přetížených kamionů nemůže udělat.

12) Zpoplatnění dalších silnic I. třídy pro kamiony

„Od poloviny roku 2022 budou vozidla nad 3,5 tuny platit mýto i na dalších 380 kilometrech silnic I. třídy. Mezi úseky, na kterých by se mělo začít platit mýto, patří například silnice z Jihlavy na Hatě nebo z Jihlavy do Havlíčkova Brodu.“

Důsledkem zpoplatňování silnic pro nákladní dopravu bude zase jen dražší zboží a služby pro koncového zákazníka. Počet nákladních vozidel se tím na silnicích rozhodně nesníží. A tím spíše budou někteří dopravci riskovat a jezdit s přetíženými auty.

Napište nám do diskuse, co si o nových pravidlech myslíte. Další novinky, které nám rok 2022 přinese, si můžete přečíst zde.

Reklama

Související témata: