Hlavní obsah

Volkswagen vysvětluje funkce nové termokamery v Touaregu

Foto: Volkswagen

Termokamera VW Touareg

Vedle dalších asistenčních a bezpečnostních prvků, objeví se v nové generaci Volkswagenu Touareg také termokamera, schopná detekovat chodce, cyklisty a zvěř kolem silnice nebo na ní. Je to vůbec poprvé, co německá automobilka aplikuje „noční vidění“ u svých aut.

Článek

K mnoha dalším senzorům na přídi vozu, přibývá nově i infrakamera, schopná zobrazit infračervené záření, které sálá z lidského těla či ze zvířete. Výhodou je, že taková kamera vidí o dost dál, než kam dosvítí běžná světla, a navíc umí zaznamenané osoby či zvířata pro řidiče označit přímo na displeji budíků.

Zcela konkrétně umí systém detekovat osoby a zvířata ve vzdálenosti od 10 do 130 metrů, pohybující se po silnici, nebo kolem ní. Elektronika zároveň vyhodnocuje předpokládanou trajektorii pohybu a pokud se má například chodec dostat do dráhy vozidla, opět to řidiči signalizuje skrze Digital Cockpit.

Je-li obraz z kamery aktivován, tak jak je vidět na obrázku, uvidí řidič osoby a zvířata mimo silnici ve žlutém zvýraznění. Jakmile ovšem dotyčný vstoupí do silnice (nebo se do ní podle výpočtu vstoupit chystá), změní se zvýraznění na červené.

Pokud obraz z kamery není na displeji aktivní a zobrazeny jsou třeba klasické budíky, odvíjí se varování od rychlosti auta. Jede-li vůz pod 50 km/h, rozsvítí se na displeji varovná kontrolka a zazní signál. Nad hranici 50 km/h se zobrazení budíků navíc okamžitě přepíná na termokameru, aby mohl řidič vidět, kde tkví zaznamenané nebezpečí. V obou případech dochází také k „předepnutí“ brzdného systému, aby na sešlápnutí pedálu brzdy začal vůz zpomalovat prudčeji.

Touareg vybavený termokamerou Night Vision spolu s LED matrix světlomety IQ.Light, umí dále ještě „nasvětlení“ osoby u silnice zvláštním světelným kuželem, který zabliká, aby si řidič chodce lépe všiml. Oba systémy dohromady přispívají k tomu, aby si byl řidič dříve vědom nebezpečí a mohl tak reagovat s předstihem.

Reklama

Sdílejte článek