Hlavní obsah
záhlaví
Hlavní obsah

Test (ne)zadření motoru – Po 12 měsících

Foto: Ekolube

Ekolube Motor – revoluční ochrana motoru

Jak již bylo uvedeno v předchozím článku, prováděli jsme test zadření nemazaného „suchého“ motoru Fabia 1,4 MPI po předchozí aplikaci přípravku pro dodatečnou aditivaci „Ekolube Motor“ do olejové náplně.

Článek

Rekapitulace: Po předchozím změření kompresních tlaků byl do oleje přidán přípravek Ekolube Motor 350ml a zahájena fáze záběhu přípravku a jeho nanesení na kluzné plochy v motoru. Po 800 km byl z motoru vypuštěn veškerý olej a po jeho důkladném vykapání a uzavření olejové vany zátkou byl zahájen vlastní zadírací test. Ještě před tím byly ale změřeny kompresní tlaky na všech válcích, které vykázaly hodnotu o cca 200 kPa vyšší než před aplikací přípravku do oleje. Tlaky se pohybovaly na hodnotě 1 400 kPa (14 atm) na všech válcích.

Po započetí vlastního testu jízda probíhala v různých režimech rychlosti nejvíce kolem 60 km/hod, ale v závěru testu i přes 90 km/hod. Automobil jezdil na rovinatém testovacím okruhu délky 4 km. Po celou dobu byla měřena hlučnost motoru a jeho teplota. Když ani po 50 km jízdy nejevil motor známky zadírání, nezvyšovala se hlučnost motoru ani teplota chladicí kapaliny a nic nenasvědčovalo blížící se poruše, byl test přerušen.

Foto: Ekolube

Ekolube Motor – proti opotřebení

Zajímavější než totální likvidace motoru se nám totiž zdálo zjistit, zda motor utrpěl nějaké skryté poškození, které by ovlivnilo jeho další spolehlivý provoz. Do motoru byl tedy ihned po provedení testu vrácen původní vypuštěný olej i s přísadou Ekolube a automobil pokračoval v dalším běžném provozu jako firemní referentské vozidlo. Po asi 5 000 km byl vyměněn motorový olej a posouzen olejový filtr z hlediska kovového otěru. Množství nečistot se nijak výrazně nelišilo od běžně provozovaného olejového filtru, což bylo velkým překvapením. Vyhodnocení kovových nečistot v oleji rovněž nesignalizovalo žádné nadlimitní hodnoty. Nyní po ujetí asi 10 000 km od provedeného „suchého“ testu jsme změřili opět tlaky v motoru. Na všech válcích se pohybovaly kolem 1 300 kPa (13 atm), což je stále asi o 100 kPa více než při prvním měření s olejem ještě bez přísady Ekolube Motor. Agregát je tedy stále v dobré kondici, a může tak pokračovat v dalším běžném provozu.

Foto: Ekolube

Ekolube Motor – proti opotřebení

Testem jsme si ověřili, že aditiv Ekolube Motor má kladný vliv na opotřebení a mazání motoru, a může tak mimo jiné výrazně ovlivnit cenu za případnou opravu motoru po náhlém úniku oleje, ať už k němu dojde z jakékoli příčiny. Rovněž může tato doaditivace motorového oleje zachránit v extrémních případech i životy a další škody na automobilu, jak již bylo popsáno dříve.

Přípravek Ekolube Motor je vyráběn již více než 28 let ke spokojenosti uživatelů. Jako horkou novinku uvádí nyní firma Ekolube na trh přípravek „Ekolube Motor Speed“, který má stejné efekty jako přípravek původní, je však více zaměřen na snížení spotřeby paliva a emisí, a to hlavně u novějších automobilů a motorů v dobrém technickém stavu.