Hlavní obsah

Test (ne)zadření motoru

Foto: EKOLUBE, s.r.o.

Ekolube Motor – revoluční ochrana motoru

Po 25 letech se firma Ekolube rozhodla zopakovat test zadření nemazaného motoru, tedy motoru bez olejové náplně, který byl před tím ošetřen současným přípravkem Ekolube Motor.

Článek

Důvodem tohoto testu byla skutečnost, že od doby, kdy se prováděl obdobný test, prošel přípravek Ekolube Motor řadou vylepšení, a bylo tak vhodné, porovnat jeho účinnost tehdy a nyní. Původní test byl prováděn v roce 1992 na motoru Škoda Favorit, který byl ošetřen první generací přípravku Ekolube Motor a poté ujel bez oleje 16 km do přidření 2 ojničních ložisek.

Nyní jsme za tímto účelem zakoupili Škodu Fabia s motorem 1,4 MPI, který má velmi podobnou konstrukci s předchozím Favoritem. Testovat budeme účinnost přípravku Ekolube Motor II. generace. Jedná se o přísadu do motorového oleje na bázi syntetického oleje a PTFE, posíleného nitridem bóru. Tato kombinace tuhých maziv vykazuje nadstandardní mazací vlastnosti a ochranu motoru před opotřebením.

Parametry mazání a ochrany proti opotřebení jsou s touto směsí nesrovnatelně lepší než u dříve používaných disperzí, kde byl jako hlavní aktivní složka použit pouze Teflon®. Další efekty, které nová receptura vykazuje, je zvýšení komprese, výkonu motoru a snížení spotřeby paliva a produkce exhalací.

Foto: EKOLUBE, s.r.o.

Ekolube Motor – proti opotřebení

Jak se testovalo

Motor byl zbaven starého motorového oleje. Následně byl napuštěn čerstvý motorový olej a vyměněn olejový filtr. Potom byl motor zahřát na provozní teplotu a změřeny kompresní tlaky ve všech válcích – zjištěný stav na všech válcích byl cca 1 200 kPa, tedy asi 12 atm.

Po kompletaci motoru je do oleje přidán přípravek Ekolube Motor 350ml a je zahájena fáze záběhu přípravku a jeho nanesení na kluzné plochy v motoru. Tato fáze trvala cca 800 km jízdy.

Po ujetí této vzdálenosti byly opět změřeny kompresní tlaky v motoru. Na všech válcích se zvýšily kompresní tlaky téměř o 200 kPa (2 atm).

Následně byl vypuštěn celý obsah motorového oleje a byl zahájen samotný test – jízda bez olejové náplně až do zamýšleného zadření motoru. Jízda probíhala v různých režimech rychlosti nejvíce kolem 60 km/hod , ale v závěru testu i přes 90 km/hod.

Po 50 km jízdy bez známek zadření motoru byl test přerušen, jelikož ani podle zvuku a teploty motoru nic nenasvědčovalo blížící se poruše.

Do motoru byl nalit zpět původní vypuštěný olej s přísadou Ekolube Motor. Automobil pak odjel z testovacího polygonu po vlastní ose, takže nebylo nutné využít připravenou odtahovou službu. Automobil po tomto testu dále slouží svému účelu bez potřeby jakékoli demontáže a opravy motoru. Test potvrdil vynikající účinnost přípravku Ekolube Motor II. generace v oblasti nouzových mazacích vlastností.

Foto: EKOLUBE, s.r.o.

Ekolube Motor – revoluční ochrana motoru

Výhody přípravku Ekolube Motor II. generace

V testu jsme popsali pouze jeden z výrazných pozitivních efektů tohoto přípravku, který však může řidiči a spolujezdcům v kritické situaci zachránit i život. Nikdo se asi nechce dostat do situace, kdy by se mu náhle zastavil motor nedostatkem nebo náhlou ztrátou oleje na dálnici nebo v tunelu, kdy mají za vámi jedoucí řidiči jen velmi krátký reakční čas.

Dalším výrazným efektem přípravku Ekolube Motor je okamžité snížení opotřebení mazaných částí motoru až o 50 %! Mezi další nezanedbatelné přínosy lze počítat snížení emisí, spotřeby paliva a hlučnosti motoru. Přípravek Ekolube Motor je vyráběn již více než 28 let ke spokojenosti uživatelů.