Hlavní obsah

Co je to zpětný odběr pneumatik?

Foto: Eltma.cz

Ilustrační foto

13. 12. 2021
Komerční sdělení

Zpětný odběr pneumatik, umožňující odevzdat pneumatiky po jejich opotřebení prodejci nebo servisu, potažmo výrobci či dovozci, byl definován zákonem již v roce 2001. V prosinci 2020 byl podepsán Zákon o výrobcích s ukončenou životností čili ZVUŽ.

Článek

Zákon o výrobcích s ukončenou životností je významným milníkem v oblasti tzv. rozšířené zodpovědnosti výrobců. Věnuje se všem oblastem výrobků, které byly dosud řešeny Zákonem o odpadech a které se nestanou po ukončení svého života komunálním odpadem. Pneumatiky jsou jeden z výrobků, jehož sběr a recyklace jsou velmi nákladnou položkou.

Kolektivní systém Eltma, který zahájil svou činnost v roce 2016, vznikl na základě připravenosti největších výrobců a dovozců pneumatik podílet se na ochraně životního prostředí a hlavně finančně podpořit vznik systému sběru a zpracování pneumatik tak, aby vznikala místa zpětného odběru široce dostupná a efektivně fungující.

Společnost byla založena největšími výrobci pneumatik a aktuálně zastupuje 173 povinných osob – tedy výrobců nebo dovozců pneumatik. Seznam povinných osob najdete na stránkách MŽP. Seznam spravuje MŽP od roku 2014 – aktuálně cca 378 výrobců nebo dovozců, z nichž 158 plní své povinnosti individuálně.

Individuálně plnící povinné osoby hlásí místa zpětného odběru v rámci roční zprávy a jejich seznam najdete také na stránkách MŽP. Díky spolupráci s provozovateli pneuservisů a prodejců v současné nelehké době evidujeme přes 3000 sběrných míst po celé ČR, kam mohou koneční uživatelé bezplatně odevzdat pneumatiky. Za to jim velmi děkujeme.

Pozor si tak nadále musí dávat prodejci, kteří nakupují od dovozce, který není registrovaný v seznamu povinných osob, který vede MŽP. V tom případě povinnosti tohoto dovozce přechází právě na kupujícího. Zpětný odběr zůstává na místech k tomu určených písemnou smlouvou bezplatný, a to bez ohledu na nákup zboží či služeb. Nesmí se na něj vázat žádné další poplatky.

Vzhledem k blížícímu se konci roku bychom rádi poděkovali všem partnerům, kteří s námi celý nelehký rok 2021 sbírali ve zpětném odběru pneumatiky. Díky Vám tyto pneumatiky neskončily pohozené v přírodě či podél cest.

Foto: Eltma.cz

Ilustrační foto

V roce 2022 nás čekají změny, které se týkají sběrné kvóty, a to takové, že bude nutné vysbírat a zpracovat 80 % pneumatik uvedených na trh, a to po přepočítání dle nové legislativy.

Děkujeme všem, kterým není problematika správného řešení v oblasti odpadů lhostejná. Přejeme všem hodně zdraví a šťastnější rok 2022.

Pojďme společně vytvářet lepší svět.