Hlavní obsah

Chystané změny s nakládáním pneumatik na konci životnosti?

Foto: Eltma

Eltma působí v oblasti plnění povinnosti výrobců a dovozců pneumatik v Česku

23. 11. 2020
Komerční sdělení

Jaké jsou chystané změny v legislativě v problematice zpětného odběru pneumatik, na jakého výrobce si dát pozor a případně kde je možné pneumatiky odevzdat?

Článek

Problematiku zpětného odběru pneumatik řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Od 1. října 2015 je účinný zákon č. 223/2015 Sb., který mimo jiné umožňuje vznik kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru pneumatik.

Do zákona o odpadech po významné změně v roce 2013, kdy byla zákonem č. 169/2013 Sb. pro povinné osoby stanovena povinnost zápisu do Seznamu povinných osob a plnění minimální úrovně sběru ve výši 35 %, se nově vložila také povinnost pro povinné osoby a distributory, včetně posledních prodejců při prodeji pneumatik uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik zpracování a využití odpadních pneumatik viditelně na prodejních dokladech.

Další novelou v roce 2018 byla minimální úroveň zpětného odběru zvýšena na 65 %. Tato změna je platná od 1. ledna 2020.

Legislativa a její plánované změny

Změny zákona se určitě chystají, a to v podobě zákona o výrobcích s ukončenou životností, který je momentálně ve schvalovacím procesu. Ten výrazně ovlivní plnění povinností výrobců a dovozců a může se dotknout i prodejců nebo koncových uživatelů. Zpětný odběr a zpracování pneumatik nikdy nebyla levná záležitost a nyní tento zákon klade ještě vyšší nároky s ohledem na provozní finance. Nicméně věříme, že tato opatření jsou prospěšná pro životní prostředí, slouží k lepšímu sledování materiálových toků a freeriderů a také informování konečných uživatelů.

Pozor na neregistrované výrobce

§38 odst. 9 Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění říká: „Distributor pneumatik nepocházejících od povinných osob zapsaných v Seznamu povinných osob, má práva a povinnosti povinné osoby stanovené v této části zákona.“ Ve zkratce – každý, kdo nakupuje pneumatiky pro účely jejich dalšího prodeje od neregistrovaného dovozce, přebírá na sebe jeho povinnosti vyplývající ze zákona. Zkontrolujte si, zda je Váš obchodní partner registrován na stránkách MŽP, popřípadě se informujte ještě před nákupem, zda má všechny legislativní povinnosti splněny.

Nezisková organizace ELT Management Company Czech Republic (zkráceně Eltma) je první kolektivní systém pro sběr pneumatik, který vznikl v dubnu 2016 na základě oprávnění od MŽP k plnění povinností zpětného odběru pneumatik. Eltma působí v oblasti plnění povinností výrobců a dovozců pneumatik v Česku. V současné době je takových zodpovědných výrobců a dovozců 86, kteří na daném řešení oceňují hlavně naše základní principy: transparentnost, rovnost všech účastníků, ochranu lidského zdraví a životního prostředí, věrohodnost, efektivitu a udržitelnost a ochranu důvěrných informací.

Místa zpětného odběru, která bezplatně sváží provozovatel kolektivního systému Eltma pro povinné osoby, kteří se účastní kolektivního systému, najdou koneční uživatelé na stránkách eltma.cz v sekci Sběrná místa. Díky spolupráci s provozovateli pneuservisů a prodejců v současné nelehké době evidujeme přes 3 000 sběrných míst po celém Česku, kam mohou koneční uživatelé bezplatně odevzdat pneumatiky. Za to jim velmi děkujeme.

Vzhledem k blížícímu se konci roku bychom rádi poděkovali všem partnerům, kteří s námi vytváří lepší svět i přes hrozbu onemocnění COVID-19. Je velmi důležité myslet na životní prostředí i v této době – nebo právě v této době. Děkujeme všem, kterým není problematika správného řešení v oblasti odpadů lhostejná. Přejeme všem hodně zdraví a šťastnější rok 2021.