Hlavní obsah

Budoucnost automobilových olejů

Foto: Marek Tresner

Oleje Ekolube

Dnešním horkým tématem jsou elektromobily a určitě si každý motorista všímá přibývajících elektřinou poháněných vozů na silnicích. Často se k nám do firmy Ekolube dostane otázka: „Trh s elektromobily je na vzestupu, co se stane s výrobci motorových olejů?“ Odpověď není vůbec jednoduchá.

Článek

Spousta petrochemických společností, které se zabývají primárně výrobou a prodejem automobilových olejů, se bude muset přeorientovat. Pojďme si ale ukázat, jak s emisemi a ochrannou životního prostředí bojuje například Evropská unie před absolutní elektrifikací měst.

Evropská unie vydala nařízení v podobě emisních limitů nazývané Euro [I–VI]. Tyto emisní limity mají za úkol snížit únik zplodin do ovzduší, tím zkvalitnit život ve městech a chránit přírodu. Velkým skokem, pohybujícím se až na hraně možností automobilového průmyslu, je například rozdíl mezi limity předepsanými mezi posledními normami Euro V a VI. Zde se pohybuje nařízené snížení emisí a částic o více než 50 %! U NOx [g/kWh] dokonce až -80 %! Tyto emisní limity mají silný dopad na automobilový průmysl hned z několika stran.

Každý výrobce musí dodržovat dané předpisy, které udávají, kolik zplodin na kilometr se může maximálně dostat do ovzduší. Podle posledních formulací těchto předpisů je plán takový, že by měly nově vyrobené vozy do roku 2020 vyprodukovat maximálně 95g/km zplodin. Tato hodnota odpovídá zhruba 4,2 l/100 kilometrů spotřeby u benzinových automobilů a 3,6 l/100 kilometrů u naftových.

To znamená, že se zde objevuje velký legislativní tlak na snižování spotřeby, a proto automobilky tíhnou ke snižování obsahu motorů (tzv. downsizing).

V prvé řadě bude nutné maximálně snížit viskozitu motorových olejů daleko za dnešní obvyklé hranice, což bude vyžadovat patrně použití úplně jiných typů základových olejů, než se používají nyní. Slibně se například jeví využití tzv. s oleji mísitelných polyglykolů, které mají nadstandardní mazací vlastnosti i při velmi nízkých viskozitách. I tyto budou pak posíleny ještě modifikátory tření na další snížení energetických ztrát v motoru.

Na další snížení emisí potom mají vliv i ostatní přísady v oleji, které nesmějí znesnadňovat práci katalytickým systémům nebo je ničit. Zatím však nebyly objeveny účinné látky, které by uspokojivě a plnohodnotně nahradily ty současné. Dosud používaná aditiva totiž dokáží chránit motor daleko více než ta, která bychom potřebovali mít v nových typech moderních olejů.

V současnosti se situace řeší především snižováním dozace současných aditiv na takovou úroveň, která nevadí dnešním katalyzátorům, ale je na úkor rychlejšího opotřebení motoru i oleje, což není ideální stav. Běžné základové oleje a běžná aditiva na dnešním trhu tedy přestávají dostačovat požadavkům výrobců automobilů, a proto na scénu nastupuje nová generace maziv.