Hlavní obsah

Auta se budou bavit mezi sebou, už od roku 2019!

Foto: Archiv Garáž.cz
1. 7. 2017

Vzájemné síťové propojení vozidel a propojení vozidel s dopravní infrastrukturou je dalším důležitým krokem k síťově propojené jízdě, jejímž cílem je snížení počtu dopravních nehod a minimalizace jejich následků.

Článek

Volkswagen proto v roce 2019 zařadí do sériové výbavy první modelové řady další komunikační technologii pWLAN, která zajistí výměnu vybraných informací, důležitých pro silniční provoz, mezi vozidly bez ohledu na jejich výrobce. Přitom dochází k výměně informací jak mezi vozidly (Car-to-Car), tak i mezi vozidly a dopravní infrastrukturou (Car-to-X)*. Díky tomu lze ještě rychleji než dosud poskytovat účastníkům silničního provozu v okruhu cca 500 metrů upozornění o stavu dopravy, nehodách a ostatních důležitých situacích.

Značkou Volkswagen použitá technologie vychází ze standardu IEEE 802.11p (pWLAN), který byl automobilovým průmyslem zaveden pro přímou komunikaci mezi vozidly navzájem i mezi vozidly a dopravní infrastrukturou a který byl testován na mezinárodních trzích s vozidly různých výrobců. Pomocí technologie, vyvinuté a schválené speciálně pro požadavky automobilové dopravy, si lze během několika milisekund vyměňovat s bezprostředním okolím důležité informace, upozornění nebo data ze senzorů. Díky tomu se oblast, snímaná vozidlem, rozšíří o několik stovek metrů a řidič „uvidí“ doslova za roh.

Foto: Archiv Garáž.cz

Další výhoda pro zákazníky vyplývá z používání frekvenčního pásma, které je speciálně vyhrazeno pro bezpečnost a efektivitu silniční dopravy. Lokálně sdílená data nejsou zaznamenávána centrálně a odpadají jak obvyklé náklady na komunikaci, tak i závislost na pokrytí bezdrátovou telefonní sítí. Volkswagen se na základě své strategie rozhodl rozšířit sériovou výbavu svých modelů nejen o mobilní telefon, ale také o technologii pWLAN. „Chceme zvyšovat bezpečnost silničního provozu pomocí síťového propojení vozidel a nejefektivnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je rychlé rozšíření společné technologie,“ říká Johannes Neft, vedoucí vývoje karoserií značky Volkswagen. „Důležitá je všeobecně rozšířená technologie, kterou bude používat co největší počet výrobců a partnerů.“

Foto: Archiv Garáž.cz

V roce 2019, kdy bude systém uveden do sériové výroby, budou jeho základ tvořit výstražná upozornění a informace o místních a nově vznikajících dopravních rizicích. Nová technologie dokáže v rámci svých systémových limitů rozpoznat, zda se v aktuálním silničním provozu vyskytují potenciální nebezpečí. Například v podobě nouzového brzdění některého z vozidel, nebo rozpoznají-li senzory vozidla kluzkou vozovku. Tyto informace mohou být během milisekund předávány okolí, aby ostatní účastníci silničního provozu mohli přiměřeně reagovat na nastalé riskantní situace. Vzhledem k tomu, že efektivita tohoto řešení roste s počtem uživatelů, účastní se Volkswagen aktivně projektů s úřady, ministerstvy dopravy a partnery z automobilového průmyslu a odvětví dopravy. Cílem těchto aktivit je zajistit rozšíření technologie pWLAN jejím uváděním do sériové výroby. Volkswagen zároveň hledá s partnery způsoby, jak vyhovět vysokým požadavkům na ochranu dat (tzn. zpracování osobních údajů).

Foto: Archiv Garáž.cz

Jakmile budou technologií pWLAN vybaveny rovněž policejní složky a záchranné služby, mohou řidiči včas dostávat informace o vzdálenosti a směru, z něhož se přibližuje vozidlo s právem přednostní jízdy – často mnohem dřív, než je řidič schopen vozidlo slyšet nebo vidět. Provozovatelé dopravní infrastruktury v Německu, Nizozemí a Rakousku navíc oznámili, že budou technologií pWLAN vybavovat přívěsy se značením, omezujícím dopravu při průjezdu staveništěm, aby na dálničních staveništích minimalizovali riziko kolizí s vozidly. Volkswagen pracuje v rámci své cesty k automatizované a kooperující jízdě na tom, aby mohly být v budoucnosti do systému s technologií pWLAN zapojovány i další prvky dopravní infrastruktury (např. semafory) a účastníci silničního provozu. Cílem je další zvýšení bezpečnosti silniční dopravy.

Reklama