Hlavní obsah

Otázky testů v autoškole

Foto: Shutterstock / ADV images
Článek

Znalost pravidel silničního provozu u všech účastníků je pro bezpečnou dopravu naprosto klíčová. V systému přibývají stále nové sady otázek. Zaměřovat by se měly na konkrétní situace v provozu a případná rizika.

Ministerstvo dopravy, Policie ČR a Asociace autoškol prostřednictvím nových otázek chtějí prověřit a upozornit na nové situace, které se týkají provozu ve velkoměstech či jízdních pruhů pro cyklisty. Otázky testů v autoškole mimo jiné upozorňují na časté chyby na silnicích.

Pravidla testů v autoškole

Teoretická zkouška v autoškole obsahuje testové otázky z pravidel provozu, předpisu o podmínkách provozu vozidel, ze zdravotnické přípravy a z předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Test se skládá z 25 náhodně vybraných otázek a žadatelé o řidičské oprávnění mají na jeho napsání 30 minut. Maximálně lze získat 50 bodů. Pro úspěšné splnění testu je potřeba získat minimálně 43 bodů.

Nejnovější z tématu