Hlavní obsah

Dopravní hřiště vzdělávají děti i seniory

Foto: Jan Majurník

Dopravní hřiště učí děti i seniory zásadám a pravidlům silničního provozu

23. 4. 2021

Mnozí z vás si dopravní hřiště pamatují ve formě jakéhosi motoristického Pantheonu, v horším případě jako asfaltovou plochu s několika gumovými kužely. Jenže čas se naštěstí hnul a proto nám v rámci republiky postupně rostou modernizovaná pracoviště, která jsou zaměřená na bezpečnostně-silniční vzdělávání dětí nebo i seniorů. Jak takové centrum vlastně vypadá a co vše nabízí? To se dozvíte v následujících řádcích.

Článek

S dopravní výchovou je nutné začít už v útlém dětském věku, a to naprostými základy zaměřenými na bezpečnost silničního provozu. Jistě sami uznáte, že naši nejmenší musí znát postupy, jak správně přecházet silnici nebo co (ne)dělat, když uvidí nějakou nehodu.

Foto: Jan Majurník

Děti zkrátka musí znát postupy a pravidla, jak se chovat v reálném silničním provozu

Seznamku s aktuálními trendy nám tedy ochotně poskytli Eva Kněžourová a Ivan Dubec, lektoři z oddělení prevence kriminality Městské policie Hradec Králové.

Dnes je dopravní výuka řízena národní strategií a je povinná v rámci celého základního školství, tedy od prvňáčků až po žáky devátých ročníků. Nezapomíná se však ani na předškoláky, kteří si správné návyky pro bezpečný pohyb v dopravě teprve osvojují. Za prioritní se ovšem považuje především vzdělání žáků čtvrtých a pátých ročníků. Proč?

Foto: Jan Majurník

Výuka probíhá ve formě teorie i praxe, a to napříč celým spektrem základního školství

Důvod je prostý, děti od věku 10 let se už nesmí při jízdě na jízdním kole pohybovat po chodníku, takže je bezpodmínečně nutné, aby disponovaly alespoň všeobecnými znalostmi o silničním provozu. Z praxe však víme, že se na dopravních hřištích vzdělávají rovněž deváťáci, například kvůli přípravě na získání prvního řidičského oprávnění.

Výukové kurzy zahrnují teorii i praxi, přičemž tematické celky jsou vybírány podle věku žáků. Začíná se tedy rozlišením levé a pravé strany, přednostmi nebo bezpečnostní výbavou. Později se do popředí dostávají křižovatky, železniční přejezdy, předvídavost či první pomoc. Penzum lektorských aktivit je zkrátka komplexní příprava dětí na reálný silniční provoz a vše kolem něj.

Na co se při praktickém výcviku klade velký důraz?

  • základní znalost dopravních značek a situací
  • bezpečný pohyb v silničním provozu
  • správné přecházení přes vozovku
  • příprava dětí jako cyklistů na různé dopravní situace
  • řešení nečekaných událostí v silničním provozu
  • správnost jízdy
  • dodržování dopravních předpisů
  • upozorňování na přestupky a nedostatky

Důležitost takové výuky popisuje blíže právě Eva Kněžourová: Nejvíce ohroženou, ale na druhou stranu také nejsnáze ovlivnitelnou věkovou kategorií účastníků silničního provozu jsou právě děti. Ohroženou proto, že vnímají provoz na pozemních komunikacích jinak než dospělí, nedokáží správně předvídat a nechápou spojení příčiny a důsledku. Jsou například přesvědčeny, že přechod je pro chodce bezpečné místo, a proto se jim nemůže nic stát. I ze strany rodičů často pociťujeme určitou mezeru. Buď nevědí, jak na to, nebo mnohdy i sami svým chováním dávají dětem špatný příklad pro pohyb v provozu na pozemních komunikacích.

Foto: Jan Majurník

Čtvrté a páté ročníky už musí být na realitu provozu plně připraveni

Ale pozor, moderní centra nejsou určena jen pro naše ratolesti, na své si zde přijdou taktéž senioři. Jde totiž o jednu z cest, jak si starší lidé mohou osvojit měnící se legislativu, prohloubit svoje znalosti z hlediska nových značek nebo připomenout současné motoristické trendy. Práce zahrnuje také edukaci o nutném chování na pozici řidiče, spolujezdce, chodce, cyklisty nebo třeba cestujícího MHD.

Bližší náplň programu popisuje opět Eva Kněžourová: Obsahem přednášky s dopravní tematikou, která je věnovaná seniorům a zdravotně handicapovaným, je zopakování základních pravidel silničního provozu a seznámení s novinkami v legislativě, které se týkají pravidel silničního provozu a povinností účastníka silničního provozu – řidiče, cyklisty a chodce. Upozornění na nejčastější dopravní přestupky, povinnou výbavou jízdního kola a bezpečné chování účastníka silničního provozu. Posluchač je upozorněn na nebezpečná místa ve městě, kde dochází často nebezpečným situacím či nehodám.

V rámci dvouhodinové přednášky jsou předány posluchačům základní informace z oblasti bezpečného pohybu na pozemních komunikacích, ale i doporučení, jak zvýšit svou bezpečnost používáním vhodného oblečení, jeho doplňků a reflexních materiálů. Součástí přednášky je i platná legislativa týkající se problematiky získání řidičského oprávnění, průkazu ZTP, povinnosti mít u sebe doklad zdravotní způsobilosti a další povinností řidiče. Zájemci ze stran seniorů si vyzkouší jízdu na kole na dopravním hřišti (často jsou velmi překvapeni, co dopravních přestupků spáchají) pod dohledem strážníků.

Foto: Jan Majurník

Moderní dopravní hřiště by mělo zahrnovat všechny stěžejní situace, se kterými se mohou děti setkat

A jak takové výcvikové středisko vlastně vypadá? V optimálním případě by mělo dopravní hřiště zahrnovat všechny stěžejní situace, se kterými se mohou děti skutečně setkat. Bavíme se například o semaforech, chodnících, křižovatkách, cyklostezkách, parkovištích, obytných zónách, stopkách, jednosměrkách, kruhových objezdech, autobusových zastávkách, výjezdech hasičů nebo o železničních přejezdech se světelnou signalizací i bez ní.

Na hradeckém hřišti mají navíc kopec, kde si mladí i staří trénují rozjezdy a klesání, uvnitř budovy na ně pak čekají dvě učebny vybavené interaktivními tabulemi. Pokrokové školství tady už není jen snem.

Zájem roste

Pokud by vás lákalo na plochu zavítat automobilem, zapomeňte. Zaasfaltovaný pozemek je přizpůsobený pro jízdní kola, respektive koloběžky či odrážedla, přičemž v jiných městech tomu nebude jinak.

Foto: Jan Majurník

Výuka probíhá primárně na jízdních kolech

Etablované areály kolikrát hostí okresní, krajské či celostátní soutěže, kde se řeší nejen teoretické zkoušky, ale i praktické testy zručnosti, zkoumající hlavně motoriku jedinců. Vniveč nepřichází ani první pomoc nebo finální etapa jízdy podle předpisů skrze celou dráhu.

Pamatujete si, jak na dopravní hřiště dříve nikdo nechodil a jejich návštěva byla pro mnohé za trest? Dnes se situace obrátila a ta nejvytíženější pracoviště ještě navíc zvládají obsloužit příměstské tábory, mateřská centra nebo širokou veřejnost. Budete se možná divit, ale kdekdo raději tráví odpoledne dopravní výchovou než hraním videoher.

O vytíženosti hradeckých lektorů se více rozpovídal Ivan Dubec: Zájem o dopravní programy ze strany škol, rodičů i široké veřejnosti je obrovský. Našim cílem je vychovat takové účastníky provozu, kteří svým pohybem v silničním provozu nebudou nikdy nebezpečím pro sebe ani pro druhé. Starší žáci jsou připravováni na svůj první řidičský průkaz, kdy se seznamují s pravidly silničního provozu, a nezapomíná se ani na seniory, kteří si zopakují stávající pravidla a seznámíme je i s novou legislativou. Za jeden kalendářní rok zrealizují strážníci program s dopravní tematikou pro více než 5 000 posluchačů.

Budoucnost výcvikových institucí bude nadále zaměřena na vzdělávání všech generací, tvorbu různých programů, synchronizaci s předpisy nebo na hlubší integraci žáků s reálným silničním provozem. A vzhledem k rostoucímu zájmu je předpoklad, že podobných center, jako má město Hradec Králové, bude (doufáme) celorepublikově přibývat.

Reklama